Yksityiset asuntosijoittajat ovat maltillisesti velkaantuneita, haasteet löytää vuokralainen kasvaneet

26.1.2024

Valtaosa yksityisistä vuokranantajista on maltillisesti velkaantuneita, sillä jopa 60 prosentilla velkaa ei ole lainkaan tai sitä on alle 50 prosenttia suhteessa sijoitusasunnon arvoon. 93 prosenttia ilmoittaa tavoittelevansa joko pientä tai maltillista riskin ja tuoton suhdetta, selviää Suomen Vuokranantajien tuoreesta Vuokranantaja 2024 -kyselystä. Kyselyyn vastasi yli 2000 asuntosijoittajaa. 

Vuokranantajakyselystä 2024 ilmenee, että yksityisillä vuokranantajilla on maltillisesti velkaa ja vielä maltillisemmin taloyhtiölainoja.  

60 prosentilla velkaa on alle 50 prosenttia sijoitusasuntojen arvosta ja ainoastaan 7 prosentilla velkaa on yli 79 prosenttia.  

Tarkasteltaessa ainoastaan taloyhtiölainoja luvut ovat vielä merkittävästi pienempiä: Kolmella neljästä taloyhtiölainaa on kaikkien sijoitusasuntojen arvosta alle 30 prosenttia tai ei ollenkaan. Vain vajaalla kahdella prosentilla vastaava luku on yli 70 prosenttia.  

”Kun asuntojen hinnat ovat laskeneet yhtäjaksoisesti yli puolitoista vuotta, lainaraha on kallistunut merkittävästi ja asuntosijoittaminen ei tarjoakaan enää ”pikavoittoja”, on usein pelätty asuntosijoittajien ylivelkaantumista. Tässä kuitenkin unohdetaan lähtökohdat – kyselymme mukaan yksityinen vuokranantaja on maltillisesti velkaantunut, katsoo pitkälle tulevaan tavoitellen eläkepäivien toimeentulon turvaa ja hajauttaa sijoituksiansa. Oletuksena on siis pitkäjänteinen toiminta. Niiden osuus on paljon pienempi, jopa marginaalinen, jotka toimivat suurella velkavivulla ja ovat valmiita sietämään korkeampaa riskiä”, tiivistää Suomen vuokranantajien ekonomisti Eemeli Karlsson. 

Kaksi kolmesta kyselyyn vastanneesta yksityisestä vuokranantajasta vuokraa korkeintaan kolmea asuntoa. Yli 90 prosenttia kertoo tavoittelevansa pientä tai maltillista riskiä.  

Vuokramarkkinoiden ylitarjonta heijastuu varovaisuutena vuokrakorotuksissa 

Haasteet löytää vuokralainen ovat kasvaneet viime vuodesta. Kun viime vuoden kyselyssä 32 prosenttia yksityisistä vuokranantajista koki uuden vuokralaisen löytämisen joko erittäin tai melko haasteelliseksi, on lukema noussut nyt 40 prosenttiin. Viimeisen vuoden aikana 61 prosenttia yksityisistä vuokranantajista ei ole myöskään korottanut vuokraa. Vuokraa korottaneista ainoastaan yksi neljästä on tehnyt sopimuksen salliman maksimikorotuksen, joka suurimalla osalla on elinkustannusindeksi. 

”Vuokramarkkinoiden runsas tarjontatilanne on pitänyt vuokrankorotukset maltillisina, ja hyvistä vuokralaisista halutaan pitää kiinni. Kasvavat haasteet löytää vuokralaisia ovat merkittävä riski vuokranantajalle, sillä tyhjät kuukaudet syövät nopeasti kannattavuutta. Toisaalta pääkaupunkiseudulla ja muilla alueilla, joissa vuokra-asunnoista on merkittävintä ylitarjontaa, väestönkasvu on vahvaa. Tämä todennäköisesti helpottaa vuokralaisen löytämistä, mutta myös sijainti ja asunnon ominaisuudet korostuvat”, kommentoi Karlsson.  

Suomen Vuokranantajien Vuokranantajakysely 2024 toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyyn vastasi 2041 yksityistä vuokranantajaa. Kysely toteutettiin 22.11.-10.12.2023. Vuokranantajakysely on vuosittain toistuva tutkimus, joka toteutetaan loppuvuodesta. 

Tarkemmat tiedot tutkimuksen tuloksista ja kaupunkikohtaisista tiedoista on mahdollista pyytää median käyttöön eemeli.karlsson@vuokranantajat.fi