Vuokranantajan tietopankki

Hallintaanottoperusteet

Asunto-osakeyhtiölaissa on lueteltu tyhjentävästi kaikki perusteet, joilla taloyhtiö voi ottaa osakkeenomistajan huoneiston hallintaansa. Muilla kuin laissa säädetyillä perusteilla hallintaanottoon ei voida ryhtyä. Käytännössä hallintaanottoperusteet ovat monelta osin yhteneväiset vuokrasopimuksen purkamiseen oikeuttavien perusteiden kanssa.

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivulle

Kirjaudu sisään

Asunto-osakeyhtiölaissa on lueteltu tyhjentävästi kaikki perusteet, joilla taloyhtiö voi ottaa osakkeenomistajan huoneiston hallintaansa. Muilla kuin laissa säädetyillä perusteilla hallintaanottoon ei voida ryhtyä. Käytännössä hallintaanottoperusteet ovat monelta osin yhteneväiset vuokrasopimuksen purkamiseen oikeuttavien perusteiden kanssa.

JAA