Avainsana: airbnb

Harkitsetko Airbnb-vuokraamista? Tutustu ensin näihin oikeustapauksiin

17.6.2021

Korkein hallinto-oikeus antoi viime viikolla kolme mielenkiintoista Airbnb-vuokrausta koskevaa ratkaisua. KHO:n mukaan oman asunnon tilapäinen ja lyhytkestoinen vuokraaminen katkaisee verovapaan myyntivoiton edellytyksenä olevan kahden vuoden yhtäjaksoisen asumisajan. Lisäksi KHO otti kantaa ns. salahotellitapauksiin. KHO painotti ratkaisuissaan olennaista olevan se, millaisia konkreettisia vaikutuksia toiminnalla kulloisessakin yksittäistapauksessa on. Airbnb-vuokranantajien näkökulmasta lyhytaikaisen vuokraustoiminnan riskit kasvoivat tuoreiden ennakkoratkaisujen myötä.

Mielitkö Airbnb-majoittajaksi?

12.6.2020

Ammattimaiseen Airbnb-toimintaan kohdistuu paljon tiukempia säännöksiä ja sen takia on tärkeä tiedostaa, minkälaista oma Airbnb-toiminta on.

Takaoven kautta asuntosijoittajaksi

11.5.2020

Joonatan Voltin vuokratulot alkoivat karttua, vaikka hän itse asui vuokralla, eikä
omistanut yhtäkään asuntoa. Airbnb-vuokrauksen kautta Voltti pääsi asuntosijoittamisen
maailmaan, jossa hyödyntää osaamistaan perinteisestä vuokrauksesta poiketen.

Huhtikuun Vuokranantaja-lehti nostaa katseen yli koronakriisin

14.4.2020

Huhtikuun Vuokranantaja-lehti paneutuu Airbnb-ilmiöön sekä kansainvälisten sijoittajien rooliin Suomen asuntomarkkinoilla. Luvassa on myös vinkkejä vuokranantajan veroilmoituksen tekoon sekä vuokranantajan arkeen koronakriisissä.