Vuokranantajakysely 2022

Suomen Vuokranantajien tekemä laaja kyselytutkimus selvittää vuosittain suomalaisten vuokranantajien toimintatapoja ja ajankohtaisia näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista. Kysely teetetään vuosittain loppuvuodesta ja julkaistaan seuraavan vuoden alussa. Keskeiset tulokset ovat kaikille julkisia. Tarkempia tuloksia on mahdollista tiedustella myös media- tai tutkimuskäyttöön.

Vuokranantajakysely 2022 toteutettiin 18.11.–5.12.2021. Kyselyyn vastasi 2114 yksityistä vuokranantajaa.

Jäsenet tyytyväisiä Suomen Vuokranantajiin

Suositteluprosenttimme on edelleen noussut viime vuodesta. Vuokranantajien jäseneksi kannattaa liittyä heti, jos suunnitelmissa on ensimmäisen sijoitusasunnon hankinta. Jäsenenä saa hyödyllisiä vinkkejä ja tukea asunnon hankintaan sekä yleistä tietoa vuokramarkkinoista ja vuokranantajana toimimisesta.

Keitä yksityiset vuokranantajat ovat?

Vuokranantaja 2022 -jäsenkysely valottaa kuvaa suomalaisesta yksityisestä vuokranantajasta. Tyypillinen vuokranantaja on tavallinen keskituloinen ja keski-ikäinen suomalainen. Asuntosijoittaminen on myös hyvin tasa-arvoinen sijoitusmuoto: verohallinnon tilastojen perusteella puolet vuokranantajista on naisia ja puolet miehiä. Monet pariskunnat omistavat ja vuokraavat asuntoa yhdessä. Valtaosa jäsenistämme on pienvuokranantajia, jotka vuokraavat yhdestä kahteen asuntoa.

Tavanomaisten kerros- ja rivitaloasuntojen lisäksi jäsenistömme vuokraa myös muita kohteita. Pientaloa tarjoaa vuokralla noin 8 prosenttia ja loma-asuntoa noin 5 prosenttia vastaajista. Autopaikat ovat yleisen vuokrattava kohde asunnon lisäksi noin 13 prosentin osuudella.

Noin kaksi kolmasosaa on päätynyt vuokranantajaksi ostamalla asunnon tarkoituksella sijoituskäyttöön. Noin yhdelle kolmasosalle polku vuokranantajaksi on taas tapahtunut muuta kautta. Oma asunto on jätetty vuokralle, kun on muutettu uuteen asuntoon, tai asunto on saatu esimerkiksi perinnöksi.

Mikä on asuntosijoittamisen tavoite ja tuotto?

Noin puolella vastaajista ensisijaisena tavoitteena asuntosijoittamisessa on eläkepäivien toimeentulon turvaaminen (47 %). Asuntosijoittaminen onkin tyypillisesti hyvin pitkäjänteistä säästämistä. Toiseksi yleisen tavoite on turvata nykyisen omaisuuden arvoa.

Eläkesäästöjen ja nykyisen omaisuuden turvaaminen näkyy myös vuokranantajien suhtautumisessa riskinottoon. Vuokranantajat ovat vastausten perusteella selvästi riskinkaihtajia. Lähes 95 prosenttia vastaajista kaihtaa suuria riskejä. Asunnot ovat valikoituneet sijoituskohteeksi, koska ne nähdään matalariskisinä pienen tai maltillisen tuoton tuojina.

Oletko vuokranantaja, mutta et tiedä oman asuntosi vuokratuottoa? Voit selvittää sen helposti Suomen Vuokranantajien maksuttomalla laskurilla.

Asuntosijoittajien ostoaikeet laskussa

Uuden sijoitusasunnon hankinta-aikeet ovat laskeneet viime vuodesta. Ostoaikeet ovat laskeneet erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa myös koronatilanteen pitkittyminen on heijastunut negatiivisesti vuokra-asuntojen kysyntään.

Esimerkiksi Turussa ja Tampereella vuokranantajat arvioivat paikallisen vuokra-asuntomarkkinan kehittyvän vuokra-antajan näkökulmasta suotuisammin kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudulla arviot sekä vuokra-asuntojen tarjonnan että kysynnän kehityksestä ovat heikentyneet erityisesti Vantaalla Helsingissä viime vuoden kyselystä.

Asuntosijoittajat näkevät edelleen verotuksen kiristymisen suurimpana toimintaympäristön riskinä tulevana vuonna, mutta riskiä pidetään viime vuotta pienempänä.

Tarkemmat media- ja aineistokyselyt:

Sakari Rokkanen

Sakari Rokkanen
Ekonomisti
Suomen Vuokranantajat
040 762 5340
sakari.rokkanen@vuokranantajat.fi