Yhtiöjärjestyksellä on väliä

Yhtiöjärjestys on yksi taloyhtiön tärkeimmistä asiakirjoista. Se antaa raamit taloyhtiön toiminnalle ja määrittää taloyhtiön ja osakkaan oikeuksia, velvollisuuksia sekä vastuita. Yhtiöjärjestys kannattaakin lukea huolellisesti läpi ennen asunnon ostamista.

Yhtiöjärjestys on yksi taloyhtiön tärkeimmistä asiakirjoista. Se antaa raamit taloyhtiön toiminnalle ja määrittää taloyhtiön ja osakkaan oikeuksia, velvollisuuksia sekä vastuita. Yhtiöjärjestys kannattaakin lukea huolellisesti läpi ennen asunnon ostamista.

 

Moni kiinnittää sopivaa asuntoa etsiessään enemmän huomiota asunnon pintamateriaaleihin kuin taloyhtiöstä annettuihin tietoihin. Asunto-osakkeiden kaupassa ei kuitenkaan myydä itse asuntoa, vaan tietyn asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita. Ennen kaupantekoa onkin syytä kurkistaa konepellin alle ja ottaa selvää, mistä aineksista taloyhtiö on rakennettu.

Yksi taloyhtiön peruspilareista on yhtiöjärjestys. Se sisältää taloyhtiön sisäiset toimintaohjeet ja säännöt esimerkiksi siitä, mitkä taloyhtiön tilat kuuluvat kunkin osakkaan hallintaan, millä perusteella vastikkeita maksetaan ja miten yhtiössä tehdään päätöksiä.

Mihin pitäisi kiinnittää huomiota?

Yhtiöjärjestyksestä kannattaa tarkistaa ensinnäkin mahdollisen lunastuslausekkeen olemassaolo. Sellaisen perusteella taloyhtiöllä tai sen osakkailla on oikeus hankkia itselleen yhtiön ulkopuolelle siirtyvät osakkeet. Unelmien kauppa saattaakin kariutua jonkun käyttäessä lunastusoikeuttaan.

Vuokranantajaksi haluavan osakkaan kannattaa myös varmistaa, onko hankittavan kohteen yhtiöjärjestyksessä rajoitettu asunnon vuokraamista. Vain harvoissa taloyhtiöissä vuokraus on kielletty kokonaan, mutta yhtiöjärjestys voi sisältää rajoituksia esimerkiksi asunnon lyhytaikaiseen vuokraukseen. Jos lyhytaikainen vuokraus on kielletty, ei kohdetta kannata hankkia ainakaan Airbnb-toimintaa varten.

Kolmas tarkistettava asia yhtiöjärjestyksessä ovat mahdolliset poikkeamat lain mukaiseen kunnossapitovastuun jakautumiseen taloyhtiön ja osakkaan välillä. Normaalisti taloyhtiö vastaa kiinteistön rakenteiden ja perusjärjestelmien kunnossapidosta, osakas taas asunnon sisäosista. Taloyhtiölle kuuluvaa kunnossapitovastuuta on voitu kuitenkin yhtiö­järjestyksessä siirtää osakkaalle, ja tällä voi olla olennainen vaikutus osakkaan vastuisiin ja velvoitteisiin.

Näiden lisäksi yhtiöjärjestyksestä kannattaa lukea huolellisesti vastikeperusteet. Yhtiöjärjestys määrittää, millaisia vastikkeita osakkailta voidaan periä ja miten ne jakautuvat eri huoneistojen välillä. On melko tavallista, että esimerkiksi liikehuoneistoista peritään enemmän vastiketta kuin asuinhuoneistoista.

Vastikeperusteissa saattaa kuitenkin olla eroja myös asuinhuoneistojen välillä, eikä vastike välttämättä määräydy ainoastaan asunnon koon perusteella. Osassa taloyhtiöistä vastikkeet määräytyvät osakkeiden lukumäärän perusteella, mikä saattaa vaihdella muuten samankokoisten asuntojen välillä tai olla pienemmissä asunnoissa suhteellisesti suurempi kuin isommissa asunnoissa.

Yhtiöjärjestyksen kirjauksilla voi olla merkittävä vaikutus osakkeenomistajan oikeuksiin, velvollisuuksiin ja vastuisiin. Muistathan siis tutustua yhtiöjärjestykseen ennen tarjouksen jättämistä!

Sanna Hughes
päälakimies
Suomen Vuokranantajat ry

 

Lue koko juttu ja lakimiehen vinkit uusimmasta lehdestä!