Ajankohtaista

Vuokra-asunnossa käymisestä täytyy sopia

Vuokranantajalla on oikeus päästä vuokra-asuntoon sen kunnon tarkistamiseksi tai asunnon esittelemiseksi uudelle vuokralais- tai ostajaehdokkaalle. Käynneistä pitää kuitenkin aina sopia vuokralaisen kanssa.

Teksti Sanna Hughes

Julkaistu lehdessä 1/2019

Vuokrasuhteen aikana asunto on vuokralaisen koti, eikä vuokranantajalla ole oikeutta käydä asunnossa ilman lupaa. Vuokralaisen on kuitenkin päästettävä vuokranantaja asuntoon, jos käynti on tarpeellinen asunnon kunnon ja hoidon valvomiseksi. Lisäksi jos asunto on tarkoitus myydä tai vuokrata uudelleen, vuokranantajalla on oikeus näyttää huoneistoa.

Asunnossa käynneistä pitää sopia vuokralaisen kanssa etukäteen. Osapuolten on hyvä ottaa huomioon toistensa toiveet sopivasta ajankohdasta, mutta vuokralainen ei saa kohtuuttomasti vaikeuttaa asunnossa käyntiä silloin, kun vuokranantajalla on siihen oikeus.

Käynti-ilmoituskin voi riittää

Joskus vuokralaista ei useista yrityksistä huolimatta tavoiteta käynnistä sopimiseksi. Hyvän vuokratavan mukaan vuokranantaja voi silloin ilmoittaa tulevasta käynnistä ja pyytää vuokralaista ottamaan yhteyttä, mikäli aika ei sovi.

Käynnistä on hyvä ilmoittaa viikkoa tai kahta aikaisemmin, jotta vuokralaisella on aikaa reagoida ilmoitukseen. Jos vuokralainen ei vastaa yhteydenottoon, katsotaan hänen hyväksyneen käynnin.

Käynti-ilmoituksessa on kerrottava asuntoon tulevan henkilön yhteystiedot, tieto käynnin syystä ja arvio sen kestosta. Ilmoitus pitää toimittaa asuntoon tai suoraan vuokralaiselle esimerkiksi sähköpostilla tai tekstiviestillä. Käyntiajankohta on hyvä kertoa ennakkoilmoituksessa mahdollisimman täsmällisesti, jotta vuokralaiselle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa esimerkiksi lemmikkien hoidon järjestämisestä. Jos vuokralainen ei ole paikalla käynnin aikana, käynnistä on hyvä jättää ilmoitus esimerkiksi keittiön pöydälle.

Ei asuntoon ilman lupaa

Vuokralaisen kotirauhaa täytyy kunnioittaa, eikä asuntoon saa sen vuoksi mennä sopimatta siitä etukäteen.

Jos vuokranantaja menee asuntoon ilman lupaa tai ennakkoon lähetettyä käynti-ilmoitusta, kyse on kotirauhan rikkomisesta. Pahimmillaan luvattomasta käynnistä voi seurata sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Jos vuokralainen kieltäytyy päästämästä vuokranantajaa asuntoon, voi vuokranantaja viime kädessä pyytää poliisilta virka-apua asuntoon pääsemiseksi.

Vuokranantajan kannattaa pyrkiä pitämään vuokralaiseen sellaiset mutkattomat suhteet, että asunnossa käymisestä pystytään sopimaan hyvässä yhteisymmärryksessä. Esimerkiksi vuosittain voi tarjoutua tarkistamaan, että kaikki huoneistossa toimii moitteettomasti ja samalla pyrkiä korjaamaan mahdolliset puutteet ja pikkuviat. Näin yhteydenpito sujuu jatkossakin hyvässä hengessä.