Suojaa vuokralaisen yksityisyys tarkasti

EU:n uusi tietosuoja-asetus velvoittaa vuokranantajaa käsittelemään ja säilyttämään vuokralaisen henkilötietoja tarkasti muilta piilossa.

“Lainsäädännön tarkoi­tuk­sena on ihmisen yksityi­syyden suojaaminen. Vuokranantajan pitää siis turvata vuokralai­sen yksityisyys”, kiteyttää juristi Elina Koivumäki.

Hienotunteisuus ja luottamuksen kult­tuurin vaaliminen ovat kaiken pe­rus­ta. Vuokran­antaja on vaitiolovelvollinen vuokralaisen asioista, joten edes omalle aviopuolisolle ei saa lörpötellä vuokralaisen asioita, jos puoliso ei ole virallisesti vuokrasuhteen osapuoli.

”Vuokralaisen yksityisasiat eivät ole kahvipöytäkeskustelujen aiheita. Henkilötiedoista saa jutella vain niiden kanssa, joille ne kuuluvat”, Koivumäki sanoo.

Hän korostaa, että vaikka ei puhuisi vuokralaisesta edes nimellä, mutta tämän henkilöys paljastuu asia­yhtey­destä tyyliin ”vuokralaiseni Munkkivuoressa”, vaitiolovelvollisuus pätee.

”Jokainen voi itse miettiä, haluaisiko itse vuokralaisena, että vuokranantaja juttelisi omista asioista muille.”

Arkaluonteista tietoa

Vuokranantajalla voi tahtomattaankin olla paljon arkaluonteista tietoa vuokralaisesta, kuten asioita terveydentilasta.

”Vuokranantaja voi esimerkiksi tarkistaa vuokralaisen luottotiedot tai saattaa tietää, miksi vuokralainen liikkuu pyörätuolilla”, Koivumäki huomauttaa.

Toukokuussa voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan arkaluonteisten tietojen käsittelyyn vaadit­tavan suostumuksen tulee olla nykyistä yksityiskohtaisempi ja perus­tua selvästi erikseen esitettyyn suostumus­pyyntöön. Lisäksi tietoja voi kerätä vain, jos siihen on erityinen peruste.

Vuokralaisen täytyy voida huomata, että nyt on kyse häntä koskevien arka­luonteisten tietojen käsittelystä.

”Nähtäväksi jää, miten käytäntö muotoutuu. On vaikea uskoa, että yksittäiset vuokranantajat laatisivat tietosuojainformaatiosta niin laajaa selontekoa kuin isot yritykset.”

Yksi mahdollisuus on päivittää vuokrasopimuspohja kertomaan myös mahdollisen arkaluonteisen 
tiedon käsittelystä tai liittää vuokrasopimukseen mukaan erillinen tieto­suojaseloste. Koivumäki ehdottaa, että Suomen Vuokranantajat järjestönä loisi tietosuojaselostemallin ja sillä tavalla sen käytöstä alkaisi muodostua yleinen tapa asuinhuoneistojen vuokrauksessa.

”Vuokralaiskandidaatti on varmasti tyytyväinen huomatessaan vuokran­antajan ottavan tietosuoja-asiat tosissaan ja suojaavan vuokralaisen yksityisyyttä”, Koivumäki tähdentää.

Teksti Susanna Cygnel
Kuva Sampo Korhonen

Lue koko juttu verkkolehdestä jäsensivuilla!