Ajankohtaista

Remonttitutkimus: Asuntosijoittajan tärkeimmät remontit vertailussa

Urakkamaailma.fi on verkossa toimiva kilpailutuspalvelu, joka yhdistää remontin teettäjät ja tekijät, eli palveluntarjoajia kaipaavat kodit, taloyhtiöt ja muut työmaat alan urakoitsijoihin ympäri Suomea. Pyynnöstämme Urakkamaailma kartoitti yleisimpien remonttien hintoja, niiden kestoa ja tekijän löytymistä suurimmissa kaupungeissa.

Julkaistu lehdessä 1/2023

Remonttitutkimukseen on käytetty pitkän aikavälin dataa, joka on saatu asiakkaiden jättämistä remontti-ilmoituksista ja palvelussa tehdyistä remonttisopimuksista. Tässä yhteydessä dataan on sisällytetty yksityishenkilöiden tekemät ilmoitukset koskien kerrostalohuoneistojen remontteja.

Tutkimuksen tulokset antavat arvokasta tietoa remonttien hinnoista, kestoista sekä siitä kuinka helposti ja nopeasti remontille on löytynyt tekijä. Vertailussa on nostettu esiin Suomen suurimpia kaupunkeja sekä asuntosijoittajien yleisimpiä remontteja.

Hinnoissa suuria eroja sekä kaupunkien että remonttityyppien välillä

Kuinka paljon eri remonttikategorioiden remontit ovat maksaneet eri kaupungeissa (keskiarvo työn hinnasta, ei sisällä materiaalikuluja).

Taulukko osoittaa, että keskiarvoisesti kallein remontti tehdään kylpyhuoneessa. Kylpyhuoneremonttien kustannukset ovat olleet alhaisimpia Jyväskylässä ja korkeimpia Helsingissä. Samat kaupungit näkyvät hintahaitarin ääripäinä myös keittiöremonteissa. Huoneistoremontit ovat puolestaan edullisimpia Oulussa ja Tampereella. Pintaremonttien osalta lattian pintakäsittelyjen hinnoissa ei ole huomattavissa suurta vaihtelua eri kaupunkien välillä Jyväskylää lukuun ottamatta. Sisämaalauksien hinnat ovat Tampereella ja Jyväskylässä olleet selvästi muita kaupunkeja edullisempia.

Pääkaupunkiseudun korkeammat hinnat selittyvät ainakin osittain yritysten kalliimmilla kustannuksilla. Alueen yleinen tulotaso on myös korkeampi, joka voi johtaa laajempien remonttien toteutukseen.

Nopeille ja helpoille remonteille eniten tekijöitä tarjolla

Vuoden 2022 keskiarvot yhteydenottojen määristä remontti-ilmoituksiin.

Yhteydenottojen määrä kertoo muun muassa siitä, kuinka paljon tekijöitä on saatavilla erilaisiin remontteihin eri puolilla Suomea. Eniten yhteydenottoja on saatu sisämaalauksiin liittyen johtuen todennäköisimmin siitä, että nopeina ja helppoina pintaremontteina ne kuuluvat useiden yritysten valikoimaan. Niiden osalta alalla on siis paljon kilpailua, joka niin ikään laskee hintoja. Kun vertaillaan koko Suomen remontti-ilmoituksia, vähiten yhteydenottoja saadaan kylpyhuone- ja keittiöremontteihin. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, sillä ne ovat yleensä suurimpia ja haasteellisimpia toteuttaa.

Vertailukaupunkien osalta Oulussa, Jyväskylässä ja Tampereella on saatu kokonaisuudessaan vähiten yhteydenottoja ilmoituksiin, pääkaupunkiseudun määrien ollessa huomattavasti suurempia. Tämä osoittaa, että pääkaupunkiseudulla on paljon valinnanvaraa, mutta myös kilpailu on kovaa.

Mitä vaativampi remontti, sitä kauemmin etsitään tekijää

Kuinka kauan kuhunkin remonttikategoriaan on kestänyt löytää tekijä (aikaväli remontti-ilmoituksen luomisen ja sopimuksen hyväksymisen välillä).

Remontin vaativuus korreloi suoraan sen kanssa, kuinka pitkään kestää löytää sille tekijä. Vertailluista remonttityypeistä suuritöisimpiä ja vaativimpia ovat yleensä kylpyhuoneremontit ja niiden kohdalla kuluukin keskimäärin pisin aika remontti-ilmoituksen ja sopimuksen syntymisen välillä. Nopeimmin sopimus saadaan aikaan sisämaalausten kohdalla.

Kaupunkien välisessä vertailussa hitaimmin kylpyhuoneremontille löytyy tekijä Tampereella, nopeimmin toimeen tartutaan Oulussa. Kokonaisuutena perää pitää Jyväskylä, jossa kestää pisimpään löytää remontille tekijä kaikki remonttityypit huomioiden.

Lattian pintakäsittely on remonteista kustannustehokkain

Remontin sovittu kesto (tieto perustuu remonttisopimuksiin kirjattuihin tietoihin).

Yleisimmistä sisäremonteista nopeimmin toteutuu lattian pintakäsittely, se kestää keskimäärin vain kolme päivää. Keittiöremontti ja sisämaalaus vievät aikaa viikon verran. Kylpyhuoneremonttien keskiverto kesto on 19 päivää.

Jos siis asuntosijoittaja päätyy remontoimaan sijoitusasuntoa, nopeutensa ansiosta pienimmän asukashaitan aiheuttaa lattian hiominen ja lakkaus. Lattian pintakäsittely on myös vertailluista remonteista edullisin toteuttaa, joten asuntosijoittajan kannalta se on kustannustehokas, kun remontin vuoksi menetetty vuokratulokin jää pieneksi. Toista ääripäätä edustaa kylpyhuoneremontti, jonka aiheuttama asukashaitta on suurin, samoin kustannukset ovat korkeimmat. Nämäkin seikat on hyvä huomioida remontti-investointisuunnitelmia tehdessä.  

Asiakastyytyväisyys remonttityypeittäin

Kaikkein tyytyväisimpiä pintakäsittelyremontteja teettäneet asiakkaat. 75 prosenttia remonteista on arvioitu viiden tähden arvoisiksi. Matalin asiakastyytyväisyys on ollut keittiöremonttien kohdalla, mutta niissäkin peräti 67 prosenttia tilaajista on antanut valitsemalleen urakoitsijalle täydet viisi tähteä.

Tuloksia selittää pitkälti se, että laajempana kokonaisuutena keittiöremontin kesto ja budjetti ovat alttiimpia yllättäville muutoksille. Lattian pintakäsittelyt puolestaan harvemmin sisältävät yllätyksiä ja ovat näin ollen ennakoitavampia.

Lähde: Urakkamaailma

Urakkamaailma on Suomen Vuokranantajien kannatusjäsen osana Alma Media -konsernia.