Ajankohtaista

Mikä on huoneiston tavanomaista kulumista?

Vuokralaisen on korvattava vuokrahuoneistolle tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahingot – ei kuitenkaan tavanomaista kulumista. Toisinaan vuokrasuhteissa syntyy riitaa siitä, mikä tulkitaan tavanomaiseksi kulumiseksi ja mikä taas ei. Arviointi on aina tapauskohtaista ja viime kädessä asian ratkaisee tuomioistuin.

Kuvitus OUTI KAINIEMI

Julkaistu lehdessä 3/2021

Ajan kuluessa vuokralla olevan huoneiston pinnat ja laitteet väistämättä kuluvat normaalissa käytössä. Tyyppiesimerkki vuokranantajan vastuulle jäävästä tavanomaisesta vuosikorjaustarpeesta on taulujen kiinnittämisestä aiheutuneiden pienten reikien paikkaaminen ja jo kellastuneiden seinien maalaaminen. Vuokralaisen korvattaviksi vahingoiksi sitä vastoin katsotaan yleensä sellaiset vauriot, jotka ovat syntyneet huoneistossa äkillisesti tai vuokralaisen piittaamattomuudesta. Tavanomaisen kulumisen piiriin ei lueta esimerkiksi lasten piirtämiä jälkiä seiniin tai liiallisen vedenkäytön aiheuttamaa kupruilua lattiassa.

Vuokrasopimuksella on mahdollista vaikuttaa jonkin verran siihen, mitkä jäljet katsotaan tavanomaiseksi kulumiseksi. Mikäli esimerkiksi tupakointi ja lemmikkieläimet kielletään kokonaan, ei niiden jättämiä pienempiäkään jälkiä huoneistossa tarvitse sietää. Jos tupakointi unohdetaan kieltää, huoneistossa joudutaan hyväksymään tupakansavusta
aiheutuvia haju- ja värihaittoja tavanomaisena kulumisena. Viimeaikaisesta oikeuskäytännöstä löytyy kuitenkin esimerkki siitä, milloin sallitun toiminnan aiheuttamat jäljet voivat ylittää tavanomaisen kulumisen. Tapauksessa poikkeuksellisen runsas ja pitkään jatkunut tupakointi oli aiheuttanut huoneistossa mittavat vahingot. Haju oli imeytynyt jopa rakenteisiin saakka, joten normaali pintaremontti ei ollut riittänyt. Huoneiston palauttaminen asuttavaan kuntoon oli vaatinut täysremontin, joka maksoi kymmeniä tuhansia euroja.

Vaikka vuokralaisen on korvattava aiheuttamansa vahinko täysimääräisesti, on vahingonkorvausoikeudellisessa harkinnassa huomioitava myös rikastumiskielto. Edellä mainitussa tupakointitapauksessa vuokralaisen vastattaviksi katsotuista korjauskustannuksista vähennettiin tasonparannus, kun huoneisto tuli kokonaisvaltaisen remontin johdosta uutta vastaavaan kuntoon. Käytännössä vuokralaisen korvaussumma pieneni tuhansilla euroilla, ja vuokranantajan vastattavaksi jäi iso lasku korjauksista. Aina tasonparannusta tai ikävähennystä ei kuitenkaan huomioida vuokralaisen korvausvelvollisuutta alentavana tekijänä. Eräässä vuoden takaisessa ratkaisussa hovioikeus katsoi, että vahingot olivat sellaisia, että niiden korjaaminen oli edellyttänyt seinä- ja ovipintojen maalaamista kauttaaltaan. Etenkin silloin, kun huoneisto on ollut ennen vahinkoa uutta vastaavassa kunnossa, ei vuokranantajalle synny käytännössä mitään hyötyä korjaustöiden johdosta, eikä näin muodostu perustetta alentaa korvaussummaa.

Vuokranantajan muistilista

Mieti, mitkä asiat vuokrasopimuksessa kannattaa kieltää.

Esimerkiksi tupakoinnin kieltäminen ainakin huoneiston sisällä on usein
hyödyllistä sekä huoneiston kunnon että naapurisovun säilyttämiseksi. Sen sijaan lemmikkieläinten määrän ja lajin kohdalla kannattaa käyttää pelisilmää, sillä niiden kieltäminen täysin saattaa vaikuttaa huoneiston vuokrattavuuteen.

Liitä vuokrasopimukseen huoneiston hoito-ohjeet ja loppusiivousohje.

Kun pintojen ja laitteiden hoitamisesta on ohjeistettu ennakolta, vältytään monilta riidan
aiheilta. Valmiin loppusiivousohjeen löydät jäsensivuiltamme ja lisätietoa aiheesta tavanomaisen kulumisen oppaastamme.

Suorita alku- ja lopputarkastus aina huolellisesti ja dokumentoi ne.

Huoneistosta otetut valokuvat voi tallentaa vaikka molempien osapuolten sähköpostiin.

Jos tarkastukset tehdään huolimattomasti tai laiminlyödään kokonaan, ei vuokralaisen aiheuttamista vahingoista saada välttämättä perittyä korvausta lainkaan. Mallipohjan tarkastuslomakkeelle löydät jäsensivuiltamme.