Ajankohtaista

Maailman parasta vuokra-asumista

Suomen Vuokranantajat lähettää näin vaalien alla päättäjille tärkeän viestin: toimiva vuokra-asuntomarkkina on koko Suomen etu, joten yksityisen vuokranantajan ääntä kannattaa kuunnella tarkasti.

Teksti SUSANNA CYGNEL

Kuvitus VESA-MATTI JUUTILAINEN

Julkaistu lehdessä 1/2023

Maailman parasta vuokra-asumista! Suomen Vuokranantajien lupaus on suorastaan mahtipontinen. Kunnianhimoinen tavoite on kuitenkin täyttä realismia, sillä Suomessa on jo nyt yksi Euroopan toimivimmista vuokra-asuntomarkkinoista. ”Voimme olla ylpeitä monipuolisesta vuokra-asuntomarkkinastamme, jossa yksityisillä vuokranantajilla on todella tärkeä merkitys. Kilpailu takaa vuokra-asujille valinnanvaraa ja laatua”, korostaa yhteiskuntasuhdepäällikkö Hanna Isbom Suomen Vuokranantajista.

Järjestön vaikuttamistyö on jatkuvaa, mutta korostuu vaalien alla. Nyt on aika nostaa pöydälle vuokranantajille tärkeitä asioita, jotta Maailman parasta vuokra-asumista -lupauksesta voidaan pitää kiinni. Suomen Vuokranantajat onkin toimittanut puolueille ja ehdokkaille esityksensä hallitusohjelmaan. ”Haluamme tulla kuulluksi silloin, kun puolueet, eduskunta ja hallitus tekevät vuokra-asumiseen liittyviä ja vaikuttavia päätöksiään”, Isbom painottaa.

Järjestössä on jo lähes 30 000 jäsentä, eli yksityisissä vuokranantajissa on jo todellista joukkovoimaa.

Yhteiskunnalle merkityksellistä toimintaa

Suomen Vuokranantajien jatkuva tehtävä on muistuttaa, millaisia yksityiset vuokranantajat ovat ja mitä he tavoittelevat: suurin osa on pieniä vuokranantajia, joilla on yksi tai kaksi asuntoa, eikä kovin moni tee valtavan laajaa bisnestä. ”Viestimme päättäjille on, että pienet yksityiset vuokranantajat ovat inhimillisiä, kasvollisia vuokranantajia, jotka tarjoavat koteja ihmisille joustavasti ja kaikkialla Suomessa”, Isbom kiteyttää.

Yksityisen vuokranantajan yhteiskunnallista merkitystä tulee myös pitää esillä, sillä suomalaiset—viime kädessä yksittäinen vuokralainen—hyötyvät toimivista ja monipuolisista vuokra-asuntomarkkinoista, jotka ovat paljolti yksityisten vuokranantajien ansiota. ”Toimiva vuokra-asuntomarkkina on sellainen, jossa on paljon asuntoja tarjolla ja vuokrat pysyvät kilpailun takia maltillisina. Toimivat vuokra-markkinat ovat koko Suomen etu”, Isbom sanoo.

Lähes 40 prosenttia kaikista Suomen vuokra-asunnoista on yksityisten vuokranantajien tarjoamia, joten myös lainsäätäjien tulee pitää huolta yksityisten vuokranantajien toimintaedellytyksistä. ”Vakaa ja suotuisa toimintaympäristö tarkoittaa yksityisille vuokranantajille turvaa ja vuokra-asujille valinnanvaraa. Vuokra-asumiseen liittyvää verotusta tai sääntelyä ei tulisi kiristää, jotta vuokra-asuntomarkkinat pysyisivät kunnossa”, Isbom painottaa.

Yksityisten vuokranantajien omistamia asuntoja on tarjolla monipuolisesti erilaisista taloista ja kaupunginosista. On tärkeää, että vuokra-asunnot eivät keskity vain yksittäisiin taloihin. Näin voidaan myös hillitä kaupunkien eriytymiskehitystä.

Yli kuukauden mittainen vuokraus on asumista

Yksi Suomen Vuokranantajien tärkeä tavoite on, että lyhytaikaiseen vuokraukseen ja majoitustoimintaan liittyvää lainsäädäntöä selkeytettäisiin. Ihmisillä voi erilaisissa elämäntilanteissa olla tarvetta kalustetuille ja lyhytaikaisille vuokra-asunnoille—on muutaman kuukauden työkeikkoja, putkiremontti- tai vesivahinkoevakkoja ja erotilanteita. Myös ulkomailta tulevat osaajat kaipaavat lyhytaikaista vuokra-asuntoa. ”Esimerkiksi Oulussa on puututtu alle kuuden kuukauden mittaisiin vuokrasuhteisiin, jotka on rakennusvalvonnassa katsottu majoitustoiminnaksi. Oulun kaupunki on kuitenkin linjannut, että lyhytaikaisia vuokra-asuntoja tarvitaan”, Isbom ihmettelee.

Tampereella ja Helsingissä lyhytaikaiseen asumiseen puolestaan puututaan, jos alle kolmen kuukauden sopimuksella vuokrattavasta huoneistosta kuuluu valituksia. Käytännöt vaihtelevat, mikä nakertaa vuokranantajan turvaa. ”Koska asiasta ei ole säädetty lain tasolla, kuntien rakennusvalvonnat ovat tehneet omia, osin erilaisia, tulkintojaan. Meidän mielestämme kaikki yli kuukauden mittaiset asunnon vuokraukset tulee katsoa asumiseksi”, Isbom sanoo. ”Vaihtelevat ja ristiriitaiset linjaukset herättävät vuokranantajissa epävarmuutta—kannattaako täällä edes tarjota lyhytaikaista vuokra-asuntoa esimerkiksi keikkatyöläiselle?”

Turvaa vanhuuden varalle

Vuokranantajien yleisin tavoite asuntosijoittamisessa on eläkepäiviin varautuminen. Kyse on talouden suunnittelusta ja elintason säilyttämisestä myös ansiotyötulojen loputtua. ”On hienoa, että tavalliset suomalaiset haluavat turvata oman taloutensa sijoittamalla ja säästämällä. Se on koko Suomen hyöty, koska sijoittaminen tukee talouden kasvua ja tuo yhteiskunnalle verotuloja”, Isbom kehuu.

Hän lisää, että pienet yksityiset asuntosijoittajat investoivat suomalaisiin koteihin ja pitävät niistä huolta. He sekä rakennuttavat uusia asuntoja että korjaavat vanhoja. ”Vuokralaisille on tarjolla hyvässä kunnossa olevia koteja, koska yksityiset vuokranantajat ovat kiinnostuneita omaisuudestaan ja pitävät asunnot kunnossa.” Näitä tavoitteita tukeakseen Suomen Vuokranantajat haluaa eduskunnan asettavan työryhmän selvittämään, kuinka suomalaisten säästämistä ja sijoittamista voidaan edistää.

”Halusimme tuoda laajemman näkökulman sijoittamiseen ja vaurastumiseen, koska Suomi on kotitalouksien vaurastumisessa jäänyt jälkeen muista Pohjoismaista. Vaurastumista ja taloudellista varautumista myös asuntosijoittamisella kannattaisi edistää yhteiskunnassamme”, Isbom painottaa.

Sujuvuutta ongelmatilanteiden käsittelyyn

Taloyhtiöiden asumisrauhan edistämiseksi olisi tärkeää, että häiriöitä aiheuttava asukas saadaan häädettyä viipymättä. ”Emme esitä häätöprosessiin liittyvää lainsäädäntöä muutettavaksi, vaan haluamme nopeuttaa ja sujuvoittaa käsittelyä tuomioistuimissa”, Isbom tarkentaa. Kaikki hyötyvät ongelmatilanteiden nopeasta käsittelystä, mutta tuomioistuimet ovat monin paikoin ruuhkautuneet.

Suomen Vuokranantajilla on ehdotus uudelle eduskunnalle: lisätään tuomioistuinlaitoksen resursseja tuomioistuinmenettelyjen nopeuttamiseksi ja otetaan käyttöön pienten riita-asioiden menettely. ”On sekä vuokralaisen että vuokranantajan etu, että pienet riita-asiat pystytään ratkaisemaan ilman viivettä. Häiriökäyttäytymisen todistamista myös helpottaisi, jos taloyhtiöllä tai vuokranantajalla olisi mahdollisuus saada käyttöönsä häiriötilanteista kirjattu poliisiraportti oikeudenkäyntiä varten—tällä hetkellä se ei ole mahdollista.”

Suomen Vuokranantajat kysyi, eduskuntapuolueet vastasivat

Kysymykset lähetettiin kaikille eduskuntaan valituille puolueille. Vastauksia ei saatu Perussuomalaisilta, Kristillisdemokraateilta ja Liike Nytiltä.

Miten näette pienten yksityisten vuokranantajien roolin Suomen vuokra-asuntomarkkinoilla?

SDP
Yksityisten vuokranantajien omistamat noin 350 000 asuntoa muodostavat huomattavan osuuden Suomessa olevasta vuokra-asuntokannasta. Yksityiset vuokranantajat siis osaltaan osallistuvat kotien tarjoamiseen Suomessa asuville.

KOKOOMUS
Pienet yksityiset vuokranantajat ovat tärkeä ryhmä suomalaisessa asuntopolitiikassa. On myös hyvä, että yksityishenkilöt voivat kartuttaa varallisuuttaan asuntosijoittamalla.

RKP
On tärkeää, että Suomessa on laaja valikoima erityyppisiä vuokra-asuntoja. Pienillä yksityisillä vuokranantajilla on täten tärkeä rooli vuokra-asuntojen tarjonnan varmistamisessa.

KESKUSTA
Erittäin tärkeänä. Keskustalainen näkemys asuntopolitiikassa lähtee siitä, että ihmisten on voitava valita asuinmuotonsa ja -paikkansa toiveidensa ja elämäntilanteensa mukaisesti. On ihmisiä, jotka haluavat asua vuokralla tai se on heille ainoa vaihtoehto. Yksityiset vuokranantajat takaavat sen, että maassamme on monipuolista tarjontaa vuokra-asunnoista tulevaisuudessakin.

VIHREÄT
Pienten yksityisten vuokranantajien rooli on erittäin merkittävä, sillä noin 40 % vuokranantajista kuuluu tähän ryhmään. Yksityiset vuokranantajat tuovat markkinoille monipuolista tarjontaa, joka lisää vuokralaisten valinnanmahdollisuuksia sekä kilpailua vuokramarkkinoilla.

VASEMMISTOLIITTO
Vasemmiston asuntopolitiikan tärkein tavoite on kohtuuhintainen koti kaikille samaan aikaan, kun asumista yleisesti kehitetään ekologisesti kestäväksi ja alueellista eriarvoisuutta purkavaksi. Pienet yksityiset vuokranantajat voivat tarjota vuokramarkkinaa täydentäviä asuntoja. Usein pienten toimijoiden vuokraustoiminta on kohtuuhintaisen asumisen kaltaista ja tätä tukevaa toimintaa. Sen sijaan viime vuosien trendin kaltainen ammattimaistunut asuntosijoittaminen johtaa usein vuokratason nousuun sijoittajan etsiessä maksimituottoa sijoitukselleen sen sijaan, että tavoitteena olisi tarjota saavutettavan hintainen koti toiselle ihmiselle. Tällaista toimintaa emme vasemmistossa katso hyvällä, sillä asumisen pitää olla ensisijaisesti perusoikeus, eikä mahdollisuus tehdä rahaa perustarpeella.

Muissa Pohjoismaissa kotitaloudet ovat suomalaisia vauraampia, ja suomalaiset sijoittavat muita pohjoismaalaisia vähemmän. Suomen Vuokranantajat esittää, että tulevalla hallituskaudella perustetaan työryhmä selvittämään keinoja, joilla edistetään suomalaisten säästämistä ja sijoittamista. Mitä mieltä olette esityksestä?

SDP
SDP pitää lähtökohtaisesti tavoiteltavana sitä, että suomalaisten varallisuus kasvaa. SDP pitää tärkeänä, että mahdollisimman usealla kotitaloudella olisi mahdollisuus hankkia omistusasunto, sillä se olisi asumisen lisäksi tapa kerryttää kotitalouden varallisuutta. Säästäminen ja sijoittaminen edellyttää sellaista riittävää toimeentuloa, josta jää myös rahaa muuhunkin kuin tavallisesta elämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Tämä voi olla hankala yhtälö esimerkiksi osa-aikaisille työntekijöille. Tärkeää olisi saada opetettua nuorille jo peruskoulussa ja toisella asteella taloustaitoja. Osana näitä taitoja olisi syytä myös korostaa, että jo pienikin säästäminen ja sijoittaminen on arvokasta oman varallisuuden kartuttamista.

KOKOOMUS
Kotitalouksien varallisuutta ja suomalaisten säästämistä ja sijoittamista on tärkeä edistää. Siksi olemme esittäneet esimerkiksi osakesäästötilin maksimisäästörajan poistamista. Työryhmä selvittämään erilaisia keinoja on myös kannatettava.

RKP
Meidän on aktiivisemmin työskenneltävä sekä sijoittamisen edistämiseksi että omistajuuden vahvistamiseksi Suomessa. On totta, että olemme tässä asiassa naapurimaitamme jäljessä, ja tilanteen parantamiseksi on tehtävä töitä. Ehdotus työryhmän perustamisesta vaihtoehtojen selvittämiseksi kuulostaa hyvältä.

KESKUSTA
Etenkin kotimaista sijoittamista ja säästämistä pitää kaikin puolin kannustaa ja vahvistaa. Yksittäisten henkilöiden ja kotitalouksien säästäminen, sijoittaminen ja vaurastuminen pitää nähdä myönteisenä asiana myös koko yhteiskunnan näkökulmasta. Keskusta kannattaa kysymyksessä esitettyä työryhmää.

VIHREÄT
Vihreät suhtautuu selvityksen tekemiseen positiivisesti. Keinoja lisätä suomalaisten säästämistä ja sijoittamista on monia, mutta niistä on hyvä löytää tehokkaimmat. Vihreät kannattaa esimerkiksi pienten pääomatulojen vapauttamista veroista siten, että verotuksen tuloeroja tasaava vaikutus säilyy suurin piirtein nykytasolla.

VASEMMISTOLIITTO
Kotitalouksien vaurastuminen on Vasemmistoliitolle mieluinen tavoite. Kokonaisuuteen vaikuttaa luonnollisesti muun muassa taloussuhdanteet, palkkataso ja elinkustannukset. Vasemmisto haluaisi vahvistaa työntekijöiden ostovoimaa esimerkiksi siirtämällä työnantajamaksuja takaisin työnantajien maksettavaksi. Vastuullinen piensijoittaminen on myös hyvä asia. Sijoittamistoimintaa ei kuitenkaan tule edistää keinoilla, jotka lisäävät verotulojen menetyksiä tai varallisuuserojen kasvua.

Suomessa tuomioistuimet ovat monin paikoin ruuhkautuneet ja pientenkin asioiden käsittely voi venyä kohtuuttomasti vaarantaen kansalaisten oikeusturvan. Oikeusministeriö valmistelee parhaillaan selvitystä erillisestä pienten riita-asioiden menettelystä. Miten suhtauduttu tähän esitykseen?

SDP
Oikeuslaitos kärsii resurssipulasta. SDP kannattaa, että oikeusministeriö selvittää tarpeet ja edellytykset tuomioistuinkäsittelyä täydentävälle neuvottelu- ja sovitteluelimelle. Sen jälkeen voidaan arvioida yksityiskohtaisemmin erillisen riita-asioiden menettelyn kehittämistä. Kannatamme kuluttajariitalautakunnan resurssien vahvistamista, jotta muun muassa vuokra-asiariitojen käsittelyaikoja saadaan lyhyemmiksi. SDP:n tavoitteena on lyhentää käsittelyaikoja ja turvata tuomioistuinten riittävät resurssit.

KOKOOMUS
Kannatamme menettelyn käyttöönottamista. Menettely vahvistaisi ihmisten oikeusturvaa nopeuttamalla pienten riita-asioiden käsittelyä ja helpottaisi painetta perinteisellä puolella.

RKP
Tuemme tietenkin oikeusministeri Henrikssonin johdolla tehtävää selvitystä oikeusministeriössä.

KESKUSTA
Keskusta on avoin selvittämään uudistuksia, joissa ihmisten oikeusturva riita-asioissa toteutuu ilman raskaita prosesseja. Kannatamme esimerkiksi sitä käytäntöä, että valmistavassa käsittelyssä edistetään osapuolten sopimukseen pääsemistä, jolloin voidaan välttää raskaampi ja kalliimpi pääkäsittely.

VIHREÄT
Oikeusvaltion keskeisimpiin periaatteisiin kuuluu jokaisen kansalaisen mahdollisuus hakea oikeutta taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Tällä hetkellä oikeudenkäynteihin liittyvät käsittelyajat ovat liian pitkiä ja kulut erityisesti monelle yksittäiselle kansalaiselle liian korkeita. Hallitus on jo antanut esityksen, jonka tavoitteena on vähentää oikeudenkäyntiin liittyvää taloudellista riskiä ja puuttua kohtuuttomiin tilanteisiin. Tätä oikeusturvan saatavuutta parantavaa työtä on jatkettava. Sen yhtenä osana on pienten riita-asioiden menettelyn luominen, johon Vihreät suhtautuu lähtökohtaisesti positiivisesti.

VASEMMISTOLIITTO
Esitys on kannatettava ja tarpeellinen, mutta asialla on kiire sillä kuluttajariitalautakunnan resurssit ovat loppuneet kesken tältä vuodelta [2022], eikä vuokra-asioiden riitoja pystytä tällä hetkellä käsittelemään. Tähän tulisi löytää resurssit ja samalla suomalaiseen oikeudenhoitoon tulisi tehdä pysyviä määrärahapanostuksia.