Fiksuja ratkaisuja käyttöön kokeilemalla

Älykaupungissa asukkaat pystyvät tekemään järkeviä ja kestäviä valintoja joka päivä.

Teksti TUIJA HOLTTINEN

Kuvitus MARJA TIKKA

Julkaistu lehdessä 3/2022

Asumista ja arkea helpottavaa teknologiaa sekä palveluita on saatavilla runsain mitoin. Jokainen innovaatio on kuitenkin pitänyt testata käytännössä, sillä vain siten ideoista ja kehityksestä saadaan irti paras mahdollinen. ”Tunnusomaista kokeiluille on se, että asiat voivat olla teknisesti toteutettavissa, mutta vaatii jumppaa, jotta ne ovat kaupallisesti kestäviä”, kiteyttää Fiksu Kalasatama -hankkeen ohjelmajohtaja Kerkko Vanhanen Forum Virium Helsingistä.

Kalasataman kaupunginosaan sijoittuneella hankkeella oli visio One more hour a day, eli tunti lisää päivässä, mikä kuvaa sitä, miten palvelut ja asumisen ratkaisut tukevat hyvää ja sujuvaa elämää kiristyviä ilmastotavoitteita unohtamatta. Nyt Fiksu Kalasatama -hankkeessa saatuja kokemuksia on Helsingissä viety kaupunkiuudistusalueille eli vanhoille asuinalueille, joissa suurin osa rakennuskannasta on jo olemassa.

Lähes kaikki on mahdollista

”Helsingin kaupunki pyrkii omassa toiminnassaan hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä pitää pystyä luomaan uusia ja uusiutuvia energialähteitä hyödyntäviä ratkaisuja esimerkiksi lämmitykseen”, Vanhanen sanoo. Fiksu Kalasatama -hankkeen yhteydessä on tehty erillisiä projekteja, jotka ovat keskittyneet energiatehokkuuteen. Esimerkiksi huoneistojen tarkempi energiankäytön seuranta perustuu siihen, että tietoa omien valintojen vaikutuksista on aiempaa enemmän ja helpommin saatavilla.

Yksi osa hanketta on ollut asukkaille tarkoitettujen yhteistilojen hyötykäytön tehostaminen. Modernien pääsynvalvontajärjestelmien avulla tällaisia tiloja voi antaa kertakäyttöisillä luvilla ulkopuolisen käyttöön. Vapaana olevaa kerhotilaa voisi hyödyntää vaikka treenaava kitaristi, joka maksaa tilasta sovitun vastikkeen. Kokeilussa oli myös ruokatoimituspalvelu, jossa hissinkäyttöä taitava robotti kiikutti alakerran marketista päivittäistavaraostokset yläpuolen tornitalossa sijaitsevaan kotiin asti. Kerkko Vanhasen mukaan mahdollisuuksia ja teknologiaa riittää.

On selvää, etteivät asiat kuitenkaan tapahdu hetkessä. Tarvitaan paljon jatkojalostusta ja avointa mieltä sekä resursseja, yhteistä tekemistä, avointa keskustelua sekä asioiden omaksumista. ”Uskon, että esimerkiksi vuokralla asuva henkilö ei välttämättä halua sitoa omistusta juuri mihinkään kiinteään. Hän on silloin avoin hankkimaan monenlaisia palveluita.” Taloyhtiötasolla on kyettävä tekemään yhteisiä päätöksiä, jotka tukevat urbaanin elämän palvelullistumista ja jakamistalouden mahdollisuuksia. ”Esimerkiksi jos asiakas ei ole kotona, ruokapalveluiden toimitukset on voitava jättää välivastaanottopisteeseen kylmäketjua vaarantamatta.”

Kohti hiilivapaata tulevaisuutta

Kalasataman asukkaat ovat olleet keskeisessä asemassa, kun uusia toimintoja ja palveluita on kokeiltu tosielämässä. ”Kaikkea ei voi testata laboratoriossa. Tuomme konkreettisia esimerkkejä ihmisille, jotta he näkevät ja kokevat, mihin maailma on muuttumassa ja mitä muuttuva maailma voi tarjota.” Vanhasen mukaan projekteilla ihmiset halutaan auttaa oivaltamaan, että jokaisen omat pienetkin palveratkaisut voivat viedä kohti resurssiviisaampaa tulevaisuutta. ”Dataa tuotetaan muun muassa elämisestä, liikkumisesta, kuluttamisesta ja ostamisesta. Voit antautua navigaattorin vietäväksi tai tehdä itse reittivalintasi.

Valinta on lopulta aina omasi.” Vanhanen uskoo, että 20 vuoden kuluttua elämme kaupungissa, jossa kaikki liikenne on lähipäästötöntä. Kaupunki näyttää pääosin samalta kuin nyt, mutta raitiovaunuja on enemmän, samoin hiukan korkeampia taloja. Liikenteen aiheuttama melu on vähentynyt, sillä kaupunkibulevardeja on rakennettu yhä enemmän. Rakennukset lämpiävät uusiutuvalla energialla, ja niiden seinissä ja katoilla on aurinkosähköpaneeleita sekä viihtyisyyttä lisääviä viherkattoja ja -seiniä. Käytetty sähköenergia on hiilivapaata ja sitä käytetään myös erilaisten kevyiden liikkumisvälineiden lataamiseen. Palveluita hankitaan ja tilataan yhä enemmän suoraan kotiovelle, lukitusjärjestelmät ovat sähköisiä ja kivijalkatiloissa on elämää aamusta iltaan, kun jakamistaloudesta on tullut luontainen osa arkeamme. ”Lähimatkailua ja harrastamista oman asuinalueen läheisyydessä arvostetaan. Se tuo elämää kaupunkiin.”

Kerkko Vanhanen
Forum Virium Helsingin ohjelmajohtaja, diplomiinsinööri, joka uskoo, että jos päättää tehdä jotakin, se kannattaa tehdä kunnolla.