Ajankohtaista

Asuntopolitiikassa tapahtuu

Kuluvan eduskuntakauden viimeiset valtiopäivät avattiin helmikuun alussa. Vaalikauden loppusuoran pyörähtäessä käyntiin on myös asuntopolitiikan rintamalla alkanut tapahtua: juuri ennen joulua valtioneuvosto antoi eduskunnalle selontekona Asuntopoliittisen kehittämisohjelman vuosille 2021–2028.

Teksti Hanna Isbom

Julkaistu lehdessä 2/2022

Tätä kirjoittaessa kehittämisohjelma on ympäristövaliokunnan käsiteltävänä. Kuten ohjelman nimestäkin selviää, oli kehittämisohjelmaa odotettu eduskuntaan jo aiemmin tällä vaalikaudella. Toisinaan pitkä odotus palkitaan, mutta tämän selonteon kohdalla ei valitettavasti käynyt niin.

Suomen Vuokranantajien näkökulmasta kehittämisohjelman sisältö oli pettymys. Vaikka ohjelmassa tunnistetaan monipuolisen ja toimivan vuokra-asuntomarkkinan merkitys koko yhteiskunnalle, jäävät toimenpiteet sen edistämiseksi hyvin vähäiseksi. Ohjelma keskittyy julkisesti tuetun asuntotuotannon kehittämiseen ja unohtaa lähes tyystin yksityiset, markkinaehtoiset toimijat. Yksityiset vuokranantajat mainitaan vain taloyhtiölainojen verovähennysoikeuden tarkastelun yhteydessä. Tarjolla olisi siis ennemmin keppiä kuin porkkanaa.

Onneksi verovähennysoikeuden poistamisesta ei kuitenkaan ole vielä tehty päätöksiä. Vaikuttamistyötä tehdäänkin nyt hartiavoimin sen eteen, että päätöstä ei tällä vaalikaudella enää tulisikaan. Taloyhtiölainat ovat nousseet huolenaiheeksi kotitalouksien velkaantumiskehityksen vuoksi, mutta yksityisten vuokranantajien verovähennysoikeuteen puuttuminen ei kuitenkaan ole oikea keino hillitä velkaantumista.

Eduskunnan käsittelyyn on vielä tämän kevään aikana tulossa lakipaketti makrovakaustoimista, joihin sisältyy taloyhtiölainojen rajaaminen korkeintaan 60 prosenttiin asunnon myyntihinnasta, niin taloyhtiölainojen kuin henkilökohtaisten asuntolainojen enimmäispituuden rajaaminen 30 vuoteen ja taloyhtiölainojen lyhennysvapaiden kieltäminen ensimmäisen viiden vuoden aikana. Poliittisten puolueiden kesken vallitsee vahva yhteisymmärrys siitä, että taloyhtiölainoihin tarvitaannykyistä enemmän sääntelyä.

Suomen Vuokranantajien näkökulma on, että on parempi kohdistaa sääntelyä uusiin taloyhtiölainoihin, kuin että muutettaisiin vakiintunutta verotuskäytäntöä. Veromuutos heikentäisi yksityisten vuokranantajien asemaa suhteessa isoihin institutionaalisiin sijoittajiin, ja tällä olisi väistämättä vaikutuksia koko vuokra-asuntomarkkinaan. Kevät näyttää, syntyykö asiassa ratkaisua suuntaan tai toiseen. Sillä aikaa vaikuttamistyö jatkuu.

Hanna Isbom
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
Suomen Vuokranantajat

hanna.isbom@vuokranantajat.fi
050 413 8299