Kuinka kodin tuholaiset saadaan kuriin? 

23.5.2023

Kodin tuholaisten hävittäminen voi kuulua taloyhtiön, osakkeenomistajan tai jopa vuokralaisen vastuulle, Suomen Vuokranantajien lakimies Susanna-Maria Aarnivuo bloggaa. Maailman suurimman tuholaistorjuntayrityksen, Rentokil Oy:n avainasiakaspäällikön Robert Haapasen mukaan tärkeintä on, että torjuntaan ryhdytään viipymättä, jotta tuholaisongelma ei pahene.  

Kuka tilaa tuholaistorjunnan? 

Tuhoeläinten ilmaantuessa taloyhtiöön joudutaan arvioimaan sitä, vaativatko ne hävittämistä ja kenelle torjunnan tilaaminen kunnossapitovastuusäännösten perusteella kuuluu. Käytännössä torjunnasta ensikädessä vastuussa olevan tahon on katsottu riippuvan siitä, onko tuholaisia havaittu yhdessä vai useammassa huoneistossa, ja kuinka ne kulkeutuvat huoneistosta toiseen. 

Esimerkiksi luteiden hävittämisen on Taloyhtiön ja Vuokra-asunnon vastuunjakotaulukoissa esitetyn tulkinnan mukaan arvioitu kuuluvan taloyhtiön vastuulle silloin, kun luteita havaitaan useammassa huoneistossa tai taloyhtiön vastuulle kuuluvissa osissa, kuten rakenteissa, putkistoissa tai ilmanvaihtokanavissa. Yksittäisessä huoneistossa esiintyvien luteiden hävittämisen on vastaavasti tulkittu kuuluvan osakkaan vastuulle, jos luteita löytyy ainoastaan asunnon sisäosista, kuten pinnoilta, tekstiileistä tai vaikkapa kaappien ja listojen takaa. 

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita peräänkuulutti Helsingin Sanomien artikkelissa 23.1.2023 sitä, että taloyhtiöt kantaisivat vastuun myös luteiden hävityskustannuksista, koska luteet esiintyvät harvemmin vain yhdessä asunnossa, jolloin on hankala todentaa, mistä ongelma on lähtöisin. Myös Kiinteistöliiton neuvontalakimies Tapio Haltia asettui samalle kannalle, sillä matala kynnys tuholaisista ilmoittamiseen ja tehokas puuttuminen ongelmaan edistävät myös taloyhtiön etua. 

Oikeuttavatko tuholaiset vuokrasopimuksen purkamiseen? 

Sokeritoukka ja sokerimuurahainen ovat hyviä esimerkkejä sellaisista kodin tavanomaisista tuholaisista, joita ei aina ole välttämätöntä ryhtyä hävittämään niiden harmittomuuden vuoksi. Vähäisissä määrin esiintyvinä ne vaikuttavat lähinnä asumismukavuuteen ja niiden hävittäminen jääkin tällöin usein asukkaalle, jos asukas kokee ne häiritseviksi.  

Suomen Vuokranantajat ry:n jäsenten lakineuvonnasta kysytään aika ajoin myös sitä, aiheuttavatko tällaiset harmittomat tuholaiset terveysvaaraa, joka voisi oikeuttaa vuokralaisen purkamaan vuokrasopimuksen välittömästi. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä sokeritoukkien ei ole näytetty aiheuttavan yleisesti terveysvaaraa. 

Voivatko tuholaiset oikeuttaa vuokranalennukseen? 

Vuokralaisella on oikeus saada kohtuullinen vuokranalennus siltä ajalta, jolta tuholaiset tai niiden torjunta aiheuttavat asumishaittaa, vaikka vuokranantajalla ei olisi tuholaisongelmaan osaa, eikä arpaa. Oikeutus perustuu siihen, että huoneisto ei vastaa tällöin sovittua tai kohtuudella vaadittavaa kuntoa. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä alennusprosentit ovat vaihdelleet tyypillisesti noin 5–15 prosentin välillä. Kun haitan kesto on useimmiten päivän tai pari, ei euromäärä ole kummoinen. 

Vuokran alentaminen ei kuitenkaan ole automaatio. Se vaatii vuokralaisen ilmoitusta tuholaisista tai vuokranantajan tulemista muutoin tietoiseksi ongelmasta. Jos tuholaiset saadaan hävitettyä niin nopeasti, ettei siitä aiheudu mitään sanottavaa asumishaittaa, vuokranantajalle ei synny välttämättä lainkaan velvollisuutta vuokran alentamiseen. 

Ripeä torjunta estää tuholaisongelman pahanemisen 

Hitaus ei tuholaisongelmissa kannata: tuholaiset salannut, torjuntatoimiin ryhtymisessä viivytellyt tai sen kokonaan laiminlyönyt vuokranantaja saattaa pahimmillaan joutua korvaamaan vuokralaiselle siitä aiheutuneet vahingot. Tämän vuokranantaja voi välttää osoittamalla toimineensa omalta osaltaan huolellisesti. 

Vuokralainen ei luonnollisesti ole oikeutettu vuokranalennukseen, jos hän on itse toiminut huolimattomasti esimerkiksi tuomalla tuholaiset tietoisesti mukanaan tai toimimalla muutoin vastoin tuholaistorjunta-ammattilaisen antamia ohjeita. Yhtä lailla vuokralainen voi joutua vastuuseen tuholaisongelman pahenemisesta, jos hän ei ilmoita tuholaishavainnoista viipymättä. 

Kuusi kultaista vinkkiä tuholaistorjuntaan kotikonstein: 

  1. Pidä asunto siistinä, jotta sokeritoukat ja kärpäset eivät viihdy 
  1. Säilytä kuivaelintarvikkeet ilmatiiviisti riisihäröjen varalta 
  1. Älä kerää jätteitä parvekkeelle tai pihalle, etteivät jyrsijät villiinny 
  1. Tarkasta sängynalus ja pakasta tekstiilit ulkomaanreissun jäljiltä, jotta luteet eivät yllätä 
  1. Ilmoita heti tuholaishavainnoistasi vuokranantajalle ja kiireellisissä tilanteissa heti myös taloyhtiölle 
  1. Noudata tuholaistorjunnan ohjeita muun muassa irtaimiston käsittelystä, jotta esimerkiksi turkiskuoriaiset eivät leviä 

Susanna-Maria Aarnivuo
Lakimies
Suomen Vuokranantajat

Lakineuvonta (jäsenille) 
Verkkoneuvonta 
(09) 1667 6345 
ma, pe klo 10.00 – 15.00 
ti, ke, to klo 9.00 – 15.00