Tehokas puuttuminen häiriöihin edistää asumisrauhaa

9.3.2023

Jokainen arvostaa oman kodin rauhaa. Asuipa sitten vuokralla tai omistusasunnossa, on koti monelle se elämän tärkein paikka. Siksi on tärkeää myös vaalia taloyhtiön asumisrauhaa. Kerrostalo- ja kaupunkiasumiseen kuuluu elämän ääniä, mutta toisinaan asuntoyhtiöissä saattaa esiintyä arkea selvästi haittaavia häiriöitä.

Tyypillisiä esimerkkejä häiritsevästä elämästä on huoneistossa metelöinti, äänekäs musiikin soittaminen ja tappelut. Käytännössä näihin tilanteisiin liittyy usein runsasta päihteiden käyttöä.

Monesti asiat selviävät puhumalla ja sopimalla. Jatkuvat häiriö- ja ongelmatilanteet voivat kuitenkin vaatia tehokkaampaa puuttumista. Pahimmillaan vuokralaisen häiriökäyttäytyminen voi johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen ja häätöprosessiin.

Koska näyttövelvollisuus häiriöistä on vuokrasopimuksen purkamistilanteissa vuokranantajalla ja vastaavasti huoneiston hallintaanottotilanteissa asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöllä, ei sopimuksen purkamiseen tai hallintaanottomenettelyyn voida lähteä puutteellisen näytön perusteella.

Normaalitilanteessa vuokranantaja ja taloyhtiö keräävät näyttöä esimerkiksi haastattelemalla useita naapureita siitä, onko häiriöitä aiheutunut. Valitettavasti häiriötilanteissa naapureiden henkeen tai terveyteen kohdistuvat uhkaukset ovat yleistyneet, eikä heitä sen vuoksi välttämättä saada todistajiksi häätöä koskevaan oikeusprosessiin.

Näytön puuttuessa ei vuokrasopimusta voida purkaa eikä huoneiston hallintaanottomenettelyä käynnistää. Pahimmassa tapauksessa koko taloyhtiötä terrorisoivaa asukasta ei siten saada myöskään häädettyä.

Jotta asunto-osakeyhtiö ja vuokranantaja pystyisivät reagoimaan häiriötilanteisiin nopeasti ja tehokkaasti, heillä tulisi olla mahdollisuus saada häätöprosessia varten poliisilta tieto asuntoon kohdistuneista hälytystehtävistä. Tällä hetkellä tätä mahdollisuutta ei ole, koska oikeudesta tiedon saamiseen ei ole säädetty lain tasolla.

Asumisen järjestöt ajavat yhteistyössä muutosta lainsäädäntöön, jotta asunnonomistajalla ja taloyhtiöllä olisi jatkossa mahdollisuus saada tieto poliisikäynneistä, ja että tätä tietoa voitaisiin käyttää myös oikeudessa todisteena. Tehokkaampi puuttuminen häiriökäyttäytymiseen edistää koko taloyhtiön asumisrauhaa.

Hanna Isbom
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
hanna.isbom@vuokranantajat.fi
p. 050 413 8299