Säästäminen ja sijoittaminen vahvistaa Suomen ja suomalaisten taloutta

23.3.2023

Yksi Suomen Vuokranantajien tavoitteista tulevalle vaalikaudelle on suomalaisten säästämisen ja vaurastumisen edistäminen. Asuntosijoittaminen on yksi taloudellisen varautumisen muoto, joka samalla hyödyttää koko yhteiskuntaa. Pienet yksityiset asuntosijoittajat investoivat suomalaisiin koteihin — sekä uusien rakentamiseen että vanhojen korjaamiseen – ja maksavat veronsa Suomeen.  

Suomen Vuokranantajien jäsenkyselyn mukaan yleisin tavoite asuntosijoittamisessa on eläkepäiviin varautuminen. Tyypillisellä järjestön jäsenellä on 1–2 vuokra-asuntoa, ja suurimmalla osalla velkaa on varsin maltillisesti. Asuntosijoittaminen on pitkäjänteistä puuhaa, ja valtaosa kaihtaa riskinottoa.  

On positiivista, että tavalliset suomalaiset haluavat turvata oman taloutensa sijoittamalla ja säästämällä. Sijoittaminen tukee talouden kasvua ja tuo yhteiskunnalle verotuloja. Muissa Pohjoismaissa kotitaloudet ovat suomalaisia vauraampia, ja siksi olisikin tärkeää vahvistaa suomalaisten sijoitusintoa ja -osaamista.  

Tulevalla vaalikaudella tulisi perustaa työryhmä selvittämään keinoja, joilla edistetään suomalaisten säästämistä ja sijoittamista. Yksi keino madaltaa sijoittamisen aloittamisen kynnystä voisi olla pienten pääomatulojen vapauttaminen veroista. Kannustamalla suomalaisia sijoittamiseen edistämme hyvinvoinnin kasvua ja kotitalouksien varautumista.  

Monipuolinen sijoittaminen osakkeisiin, rahastoihin ja asuntoihin vahvistaa Suomen ja suomalaisten taloutta. Suomen Vuokranantajien mielestä on tärkeää, että asuntosijoittaminen tunnistetaan arvokkaaksi ja koko yhteiskuntaa hyödyttäväksi sijoittamisen muodoksi.  

Hanna Isbom
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
hanna.isbom@vuokranantajat.fi
p. 050 413 8299