Vuokra

Vuokra määräytyy sen mukaan, mitä siitä on vuokranantajan ja vuokralaisen välillä sovittu. Vuokrasuhteen aikana saatetaan kuitenkin huomata, ettei vuokra vastaa enää käypää vuokratasoa. Vuokranantaja ei voi kuitenkaan päättää vuokran korottamisesta yksipuolisesti. Lähtökohtaisesti vuokran korottamisen on perustuttava vuokrasopimuksessa olevaan vuokrankorotusehtoon, jossa on mainittu korottamisen peruste sekä korottamisen voimaantulopäivä. Mallin vuokrankorotusilmoituksesta löydät täältä.

Mikäli sopimuksessa ei ole mainittu vuokran korottamisesta, voidaan tehdä niin sanottu tasokorotus. Tällöin edellytyksenä on, että asunnon vuokra on jäänyt jälkeen alueen yleisestä vuokratasosta. Vuokrankorotusneuvottelut on aloitettava vähintään kuusi kuukautta ennen aiottua korotusta.

Lain mukaan huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu. Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Vuokralainen on oikeutettu vuokranalennukseen esimerkiksi huoneistossa tai rakennuksessa tehtävän remontin aikana. Tämä oikeus vuokralaisella on riippumatta siitä, suorittaako remontin vuokranantaja vai taloyhtiö.