Erityistilanteet

Vuokrauksessa tulee toisinaan eteen myös hieman harvinaisempia tilanteita, kuten vuokralaisen konkurssi, kuolema tai vuokrasopimuksen lakkaaminen.

Vuokralaisen omaisuuden luovuttaminen konkurssiin ei lakkauta vuokrasopimusta. Vuokralaisen konkurssi aiheuttaa kuitenkin vuokranantajalle tiettyjä toimimisvelvoitteita, jotta hän voi varmistaa oikeutensa mahdollisten ennen konkurssin alkamista erääntyneiden vuokrasaatavien perimiseen.

Mikäli vuokralainen kuolee kesken sopimuskauden, sopimus pysyy voimassa entisin ehdoin, mutta normaalista poiketen kuolinpesällä on esimerkiksi oikeus irtisanoa myös määräaikainen vuokrasopimus.

Jos kävisi niin, että huoneisto tuhoutuu tai viranomainen kieltää sen käyttämisen sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen, aiheuttaa se vuokrasopimuksen lakkaamisen.