Verotus

Vuokranantajan tulee maksaa vuokratuloistaan pääomatuloveroa. Verotettavista vuokratuloista voi vähentää tulonhankkimisesta johtuvat kustannukset.

Tietopankista löydät tietoa vuokranantajan verotukseen liittyviin käytännön kysymyksiin.

Hyödynnä myös seuraavat apuvälineet veroilmoituksen teossa