Vuokrasaatavat ja häädöt sähköisen asioinnin kautta 1.9.2019 alkaen

8.8.2019

Jos vuokranantajan ja vuokralaisen riita päätyy oikeuteen, kyse on useimmiten vuokrasaatavista tai häädöstä. Syyskuun alusta alkaen tällaiset riita-asiat hoituvat kätevimmin sähköisesti. Yritysten osalta sähköinen asiointi muuttuu pakolliseksi. Samalla asioiden käsittely keskitetään yhdeksään käräjäoikeuteen, kun tähän mennessä riitoja on ratkaistu kaikissa käräjäoikeuksissa.  

Summaariset riita-asiat keskitetään vuoden 2019 syyskuun alusta yhdeksään käräjäoikeuteen. Summaarisella riita-asialla tarkoitetaan suppealla haastehakemuksella vireille laitettavaa, kirjallisessa menettelyssä ratkaistavaa asiaa. Suppeaa haastehakemusta voidaan käyttää esimerkiksi vuokrasaatavia tai häätöä koskevassa asiassa. Suppean haastehakemuksen käyttö edellyttää kantajan ilmoitusta siitä, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen.

Tällä hetkellä summaarisia asioita käsitellään kaikissa käräjäoikeuksissa. Syyskuun alusta summaaristen asioiden käsittely keskitetään Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeuksiin. Vuokrasaatavia ja häätöjä koskevissa asioissa käräjäoikeus määräytyy vastaajan eli vuokralaisen kotipaikan tai asunnon sijaintipaikan mukaan. Oikean käräjäoikeuden voi tarkistaa oikeushallinnon nettisivuilta.

Sähköinen asiointi pakolliseksi yrityksille

Sähköinen asiointi tulee syyskuun alusta 2019 lukien summaarisissa riita-asioissa pakolliseksi kaikille muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille. Käytännössä monet vuokranantajat voivat yksityishenkilöinä edelleen jättää haastehakemuksen myös muulla tavoin, mutta esimerkiksi yritysten on pakko käyttää sähköistä asiointia. Yritysten osalta muulla tavalla kuin sähköisesti toimitetut haastehakemukset jätetään tutkimatta.

Haastehakemus toimitetaan jatkossa käräjäoikeudelle käyttäen oikeushallinnon sähköistä asiointipalvelua (asiointi.oikeus.fi). Sähköinen asiointipalvelu soveltuu paitsi yksityishenkilöiden myös yritysten ja yhteisöjen, kuten pienempien perintätoimistojen, kuntien ja asunto-osakeyhtiöiden käyttöön.

Sähköiseen haastehakemukseen tulee täyttää vastaajan eli vuokralaisen kuntatieto. Haastehakemus välitetään tietojärjestelmässä oikeaan käräjäoikeuteen kuntatiedon perusteella. Kantajan velvollisuus on selvittää vastaajan ajantasaiset yhteystiedot. Mikäli tämä ei onnistu, kuntatiedon voi merkitä esim. väestötietojärjestelmään merkityn viimeisimmän kotipaikan perusteella. Jos tieto kotipaikasta puuttuu, hakemus tulee vireille käräjäoikeuteen, jonka tuomioistuintunnuksen hakija on antanut haastehakemuksessa.

Myös yksityishenkilöiden kannattaa asioida sähköisesti

Yksityishenkilö voi omassa asiassaan saattaa haastehakemuksen vireille jatkossakin myös muuten kuin sähköisen asioinnin järjestelmää käyttämällä – esimerkiksi paperisena tai sähköpostin liitteenä.

Sähköiseen asiointiin liittyy kuitenkin paljon hyötyjä. Asian etenemistä voi seurata palvelussa. Tieto tuomion antamisesta tulee sähköpostiin, ja tuomio on saatavissa sähköisesti. Asia voidaan myös siirtää ulosottoon sähköisessä asiointipalvelussa. Lisäksi sähköisesti toimitetun haastehakemuksen oikeudenkäyntimaksu on alempi (tällä hetkellä 65 €) kuin paperisena tai sähköpostin liitetiedostona toimitetun (tällä hetkellä 86 €).

Uutiset

Uutisissa näet uusimmat tiedotteemme ja jäsenuutiset.