Vuokranantaja-barometri: Tampere porskuttaa edelleen, vaikka asuntosijoittamisen näkymät yleisesti laskussa

29.9.2022

Tampere sai ylivoimaisesti positiivisimmat arviot tulevasta kehityksestä syksyn Vuokranantaja-barometrissa. Kuuden suurimman kaupungin ohella kehitysnäkymät säilyivät positiivisina vain Kuopiossa ja Järvenpäässä. Korkojen ja hoitokulujen nousu on heikentänyt asuntosijoittamisen kannattavuutta ja lisänneet riskejä. Kiinnostus uuden sijoitusasunnon ostoa kohtaan onkin laskenut edelleen viime keväästä.

Vuokranantaja-barometrissa parhaat arviot saaneen Tampereen kehitysnäkymät paranivat entisestään viime kevään barometrista.

”Hoitokulujen ja korkojen nousu on yleisesti heikentänyt asuntosijoittamisen kannattavuutta ja näkymiä lyhyellä aikavälillä. Tampereella toimivat vuokranantajat kuitenkin uskovat vahvasti kaupungin positiivisen kehityksen jatkuvan. Paikalliset vuokranantajat arvioivat niin ikään, että vuokralainen löytyi päättyneenä kesänä jopa aiempaa helpommin”, kertoo Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Myös tilastot tukevat vuokranantajien arviota. Kun ennen pandemiaa elokuussa 2019 uutta vuokralaista sai Tampereella etsiä tyhjään kerrostaloasuntoon keskimäärin 13 vuorokautta, löytyi elokuussa 2022 uusi vuokralainen Vuokraovi.com-sivustolta keskimäärin 11 päivässä. Tampereella myös yksiöiden hintojen nousu on jatkunut, vaikka yksiökauppa on yleisesti alkanut yskimään ja hinnat ovat kääntyneet laskuun.

Suurten kaupunkien lisäksi kehitysnäkymät pysyivät positiivisina vain Kuopiossa ja Järvenpäässä. Jyväskylässä ja Vaasassa arviot tulevan kehityksen osalta olivat neutraalit. Negatiivisimmat kehitysarviot kaupungeistaan antoivat Kajaanin, Kouvolan, Mikkelin ja Rauman vuokranantajat.

Sekä osto- että myyntiaikeet laskeneet kevään barometrista

Kiinnostus uuden sijoitusasunnon ostoa kohtaan on laskenut viime kevään Vuokranantaja-barometrista. Rokkasen mukaan kehitystä selittää muun muassa asuntosijoittamisen kannattavuuden heikkeneminen ja riskien kasvu. Kyselyssä vastaajat nimesivät merkittävimmiksi riskeiksi hoitokulujen ja korkojen nousun.

”Myös pankkien luottotilastot kertovat uusien sijoitusasuntolainojen nostojen laskeneen lähes kolmanneksella viime vuoden heinäkuusta kuluvan vuoden heinäkuuhun verrattuna. Kasvanut epävarmuus ei kuitenkaan näy asuntojen myyntiaikeissa, vaan sijoitusasunnon myyntiä aikovien tai harkitsevien osuus laski kevään barometrista. Asuntosijoittajat ovat siis painaneet ostopuolella jarrua, mutta myyntien osalta on oltu pidättäytyväisiä”, Rokkanen kertoo.

Rokkasen mukaan asuntosijoittaminen on tyypillisesti pitkäjänteistä sijoittamista, jossa tähtäin on pitkällä tulevaisuudessa. Esimerkiksi hidastunut yksiökauppa ja laskuun kääntyneet hinnat eivät myöskään kannusta myynteihin, vaikka kannattavuus olisikin heikentynyt hetkellisesti.

Sijoittajakysynnän yleinen hiipuminen tarkoittaa toisaalta vakavaraisille ja kasvuhakuisille toimijoille mahdollisuuksia ostaa asuntoja aiempaa kilpailukykyisempään hintaan. Myös korkojen nousulla on vaikutuksia vain osaan vuokranantajista. Kolmanneksella vastaajista korkojen nousu ei vaikuta omaan toimintaan, koska lainaa ei ole tai sitä on hyvin vähän.

”Helpotusta vuokranantajille tuo viime aikoina piristynyt vuokra-asuntojen kysyntä. Koko maan tasolla kesäsesonki oli vuokra-asuntojen markkinointiaikojen näkökulmasta vastaava kuin kesä 2019 ennen pandemiaa”, Rokkanen toteaa.

Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja-barometri toteutettiin kyselytutkimuksena. Kyselyyn vastasi 2297 yksityistä vuokranantajaa. Kysely toteutettiin 1.9.-18.9.2022. Vuokranantaja-barometri on toistuva tutkimus, joka toteutetaan puolivuosittain syksyllä ja keväällä.

Tarkemmat tiedot tutkimuksen tuloksista ja kaupunkikohtaisista tiedoista ovat avoimia Suomen Vuokranantajien jäsenille. Tiedot ovat saatavilla myös median käyttöön:

Sakari Rokkanen
Ekonomisti
sakari.rokkanen@vuokranantajat.fi
040 762 5340