Vuokra-asuntojen tarjonnan kasvu on hillinnyt vuokrien nousua  

18.6.2019

Suomen Vuokranantajien Vuokramarkkinakatsaus kertoo, että asuntotarjonnan lisääntyminen on hillinnyt vuokrien nousua.  Vuokra-asumisen voimakas kasvu jatkuu kaupungistumiskehityksen myötä, mutta kysyntään on pystytty vastaamaan aikaisempaa paremmin.  

Vuokrien nousutahdin hidastuminen jatkuu edelleen Suomen Vuokranantajat ry:n katsauksen perusteella. Vuokra-asuntotarjonnan lisääntyminen viime vuosina on hillinnyt tehokkaasti vuokrien nousua koko maassa. Uusien vuokrasuhteiden vuokrat ovat nousseet tarkastelujaksolla yksiöissä 2,9 prosenttia ja vain prosentin verran kaksioissa. Vuotta aiemmin luvut olivat 3,8 ja 1,8 prosenttia. Vuokramarkkinakatsauksessa verrattiin Vuokraovi.comin heinä-joulukuun 2018 tilastoja vuoden 2017 vastaaviin tietoihin. 

Alueellista vaihtelua on huomattavasti niin vuokrapyynnöissä kuin markkinointiajoissakin. Monin paikoin vuokrapyyntejä on tarkastettu myös alaspäin. Asuntomarkkinoiden polarisaatio näkyy siis myös vuokramarkkinoiden puolella”, kertoo Suomen Vuokranantajat ry:n yhteiskuntasuhdepäällikkö Tuomas Viljamaa  

Tarjonta on kasvanut erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa esimerkiksi sekä yksiöitä että kaksioita oli vuoden 2018 lopulla yli 20 % enemmän tarjolla vuodentakaiseen verrattuna. Markkinointiajat eivät kuitenkaan ole pääkaupunkiseudulla kasvaneet, joten tarjonnan kasvulle on löytynyt hyvin vastaavaa kysyntää. Julkisuudessa on osittain turhaankin kauhisteltu esimerkiksi Vantaan Kivistön runsasta asuntotarjontaaPitkällä aikavälillä on selvää, että Kehäradan alueelle ei ole rakennettu liikaa asuntoja”, Viljamaa jatkaa.  

Uudistuotantoa on tullut merkittävästi myös muihin kasvukeskuksiin. Tämä on vaikuttanut myös keskimääräisten vuokrien nousuun: 

Olen huomannut, kuinka juuri viime vuosina uudistuneet alueet ovat keskustojen lisäksi nousseet kalleimpien alueiden joukkoon. Niiden alueiden vuokrat, joissa uudisrakentamista ei juurikaan ole ollut, eivät näytä nousseen juuri lainkaan, ja joillain alueilla kaksioiden ja kolmioiden keskimääräiset vuokrat ovat jopa laskeneet, kertoo Vuokraovi.comin datasta vastaava tuotepäällikkö Niina Matikainen Alma Marketsista. 

Yksityisten vuokranantajien toimintaedellytyksistä on pidettävä huolta 

Kiristyvässä kilpailutilanteessa yksityisten vuokranantajien on syytä kiinnittää huomiota entistä enemmän omien asuntojensa laatuun. Lisäksi valtion asuntopolitiikalla on pidettävä huolehdittava siitä, jotta kasvukaupunkien asuntotilannetta pystytään edelleen helpottamaan uudistuotannolla: 

Yhä kiihtyvään kaupungistumiskehitykseen on pystyttävä vastaamaan myös tulevalla vuosikymmenellä. Valtio tukee yhteiskunnan kannalta tehokkaimmin asuntotuotannon syntymistä panostamalla kasvukaupunkien raidehankkeisiin sekä keventämällä asuntotuotantoon kohdistuvaa verotustatoteaa Suomen Vuokranantajien lakimies Tarik Ahsanullah  

Rinteen hallitusohjelmassa asuntopolitiikka näyttää painottuvan vahvasti valtion tukemaan tuotantoon.  Valtion tukema asuntotuotanto on kuitenkin huono väline esimerkiksi vuokratason hillitsemiseksi, sillä kasvava tuettu asuntokanta nostaa välttämättä kaikkien muiden markkinavuokria. Suomen Vuokranantajat ry muistuttaa, että kolmasosa kaikista vuokra-asunnoista on yksityisten vuokranantajien omistamia.  

”Yksityisten vuokranantajien asemaa tulisi pikemminkin pyrkiä vahvistamaan suomalaisessa asuntopolitiikassa. Katsauksessamme vertailtiin yksityisten vuokranantajien sekä yritysten vuokrapyyntejä. Monin paikoin on havaittavissa, että pienvuokranantajat korottavat vuokriaan maltillisemmin kuin yrityksetTämä vahvistaa aikaisempaa käsitystämme siitä, että yksityiset vuokranantajat ovat hyvin maltillisia vuokrankorottajia”, Ahsanullah jatkaa.    

Tutustu Suomen Vuokranantajat ry:n vuokramarkkinakatsaukseen

Lisätietoa: 

Yhteiskuntasuhdepäällikkö Tuomas Viljamaatuomas.viljamaa@vuokranantajat.fip. 040 723 5821
Lakimies Tarik Ahsanullah, tarik.ahsanullah@vuokranantajat.fi, p. 045 114 3854 

Tuotepäällikkö, Asumisen data, Alma Markets, Niina Matikainenniina.matikainen@almamedia.fi
Lue Niina Matikaisen blogikirjoituksia asuntomarkkinoista


Lisää tietoa vuokramarkkinoista luvassa heinäkuussa 17.-18.7.2019, kun Suomen Vuokranantajat julkaisee PTT:n tilastoihin perustuvat vuokramarkkinaennusteet yli 20 paikkakunnasta. Tule kuulemaan myös keskustelua vuokramarkkinoiden tilasta SuomiAreenaan 18.7.2019! 

 

Uutiset

Uutisissa näet uusimmat tiedotteemme ja jäsenuutiset.