Vuokralainen hankki vuokra-asunnon ilman aikomustakaan maksaa vuokraansa – tuomittiin petoksesta

15.6.2020

Jos vuokralainen hankkii vuokra-asunnon, eikä hänellä ole aikomustakaan maksaa vuokria, voi tapaus täyttää petoksen tunnusmerkit. Asia nousi esille tuoreen Helsingin hovioikeuden päätöksen myötä. Tällaisessa harvinaisessa tapauksessa vuokranantajan kannattaa tehdä rikosilmoitus asiasta poliisille.

Helsingin hovioikeus antoi 7.5.2020 tuomion (20/115954) vuokrasuhdetta koskevassa petosoikeudenkäynnissä. Tapauksessa vuokralainen oli vuokrannut asuinhuoneiston, mutta jättänyt kaikki vuokrat maksamatta vuokrasuhteen alusta alkaen. Vuokralainen oli vuokrasuhteen aikana nostanut KELA:n maksaman asumistuen omalle tililleen.

Tuomioistuin ei pitänyt uskottavana, että vuokralaisella olisi ollut aikomusta taikka kykyä maksaa asunnosta vuokraa tai että hän olisi käsittänyt KELA:n maksavan koko vuokran suoraan säätiölle. Hovioikeus katsoi siten, että vuokralainen oli erehdyttänyt vuokranantajaa hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä maksukykynsä ja/tai -halukkuutensa salaten.

Ratkaisusta voidaan tehdä sellainen tulkinta, että omaan maksukykyyn nähden liian kalliin vuokra-asunnon hankkiminen voi täyttää rikosoikeudellisesti petoksen tunnusmerkistön.

Tällaiset tilanteet ovat vuokramarkkinoilla hyvin harvinaisia, mutta ikävä kyllä eivät ennenkuulumattomia. Vuokranantajien on hyvä muistaa, että edellä kuvatun kaltainen toiminta voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön, jolloin asiasta kannattaa tehdä häätökanteen lisäksi rikosilmoitus myös poliisille.

Rikosilmoituksen tekemistä voi harkita, jos vuokralainen ei ole maksanut ensimmäistäkään vuokraa ja vaikuttaa siltä, että hänen tarkoituksenaan on ollut nimenomaan asua asunnossa maksamatta vuokria.

Lisätietoja saa tarvittaessa Suomen Vuokranantajien lakineuvonnasta.

Uutiset

Uutisissa näet uusimmat tiedotteemme ja jäsenuutiset.