Viisi vinkkiä hyvän vuokrasopimuksen laatimiseksi

7.7.2020

Loppukesästä eletään jälleen vuokra-asuntomarkkinoiden vilkkainta sesonkia, kun monet opiskelijat etsivät uutta kotia. Tällöin Suomessa laaditaan tuhansia vuokrasopimuksia.

Hyvä vuokrasopimus
Vuokrasopimus kannattaa laatia aina kirjallisesti. Kuva: Shutterstock

Suomen Vuokranantajien lakimiehen Susanna-Maria Aarnivuon mukaan ”paras tapa hoitaa riitaisuudet on välttää ne kokonaan hyvin laaditulla vuokrasopimuksella”. Ota siis haltuun vinkit hyvän vuokrasopimuksen laatimiseksi.

1. Selkeä

Vuokrasopimuksen tulisi olla selkeä sekä vuokralaiselle että vuokranantajalle. Kannattaa siis sopia vain sellaisista ehdoista, jotka itsekin ymmärtää. Vuokrasopimuksissa suhteellisen yleinen sopimusehto, jonka mukaan vuokrasopimus on ensin määräaikainen ja sen jälkeen toistaiseksi voimassa oleva, on riitatilanteissa epäselvä. Yleisen sopimusoikeudellisen periaatteen mukaan epäselviä sopimusehtoja tulkitaan laatijan vahingoksi, joka on lähes aina vuokranantaja.

Sopimus kannattaa siis laatia selkeästi joko toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Yksi mahdollisuus hakea vuokrasuhteeseen pysyvyyttä on sopia toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisajan ensimmäisestä mahdollisesta alkamispäivästä.

2. Reilu

Vuokrasopimuksessa olisi syytä kiinnittää huomiota myös sopimustasapainoon. Mitä enemmän sopimusehdoilla poiketaan vain toisen osapuolen hyväksi sopimuksenvaraisista säännöksistä, sitä vahvemmin poikkeaman pitäisi olla perusteltavissa. Jos esimerkiksi sovitaan irtisanomisajan ensimmäinen mahdollinen alkamisajankohta vasta vuoden päähän, olisi reilua, että tämä ehto sitoo sekä vuokralaista että vuokranantajaa.

Mikäli ennenaikaisen irtisanomisen varalle halutaan ottaa sopimussakko, tulee sen olla kohtuullinen. Kohtuulliseksi sopimussakoksi katsotaan yleensä 1–2 kuukauden vuokraa vastaava summa.

3. Ennakoiva

Sopimussuhteen aikana tapahtuviin muutoksiin, kuten vesimittarien käyttöönottoon, on hyvä varautua ennakolta sopimusehdoin. Myös vuokrasuhteen päättymishetken tilanne kannattaa huomioida jo etukäteen. Vuokralaisten vaihdosta helpottaa yleensä se, että muuttopäiväksi on sovittu vuokrasopimuksen päättymispäivä. Ilman sopimista muuttopäivää koskeva lainsäädäntö voi tulla ikävänä yllätyksenä. Jos muuttopäivästä ei ole erikseen sovittu, asunnon tulee olla täysin tyhjä vasta sopimuksen päättymistä seuraavan arkipäivän jälkeen.

Muuton lähestyessä vuokralaiselle kannattaa lähettää etukäteen tarkemmat loppusiivousohjeet, jotta siivoukselta vaaditusta tasosta ei synny jälkikäteen erimielisyyttä ja vakuus saadaan palautettua mahdollisimman mutkattomasti.

4. Joustava

Vaikka monesta asiasta voidaan sopia vuokrasuhteen aikanakin osapuolten yhteisen tahdon mukaisesti, kannattaa joustovaraa sisällyttää myös vuokrasopimuksen ehtoihin. Esimerkiksi vuokrankorotuksen perusteen voi sitoa johonkin enimmäisprosenttiin. Tällainen ehto tarjoaa vuokranantajalle hyvän liukumavaran vaikkapa sen mukaan, miten hoitovastike tai muu kustannustaso on noussut. Toisaalta hyvästä vuokrasuhteesta voi palkita tekemällä varsin maltillisia korotuksia tai jättämällä ne jopa kokonaan tekemättä.

Kannattaa myös muistaa, että tietyistä asioista ei voida sopia laista poikkeavasti. Esimerkiksi vuokralaisen yhden kuukauden irtisanomisaikaa ei voida pidentää tai vuokrasopimuksen purkuperusteita lisätä.

5. Räätälöity

Sopimusmallit, kuten Suomen Vuokranantajien tarjoamat vuokrasopimukset, kannattaa aina muokata omaan tilanteeseen sopiviksi. Jos vuokrakohde on esimerkiksi ns. allergia-asunto ja vuokralainen haluaa ottaa sinne lemmikin, voidaan tämä sallia vaikkapa sillä ehdolla, että vuokralainen sitoutuu maksamaan huoneiston allergiatasoisen siivouksen vuokrasuhteen päättyessä. Allergiaystävällisyys kannattaa tällöin huomioida kuntoa määriteltäessä.

Vaikka toistaiseksi voimassa oleva sopimus on pätevä suullisenakin, vuokrasopimus kannattaa laatia aina kirjallisesti. Tämä vähentää epäselvyyksiä ja luo pohjan sujuvalle vuokrasuhteelle.

Susanna-Maria Aarnivuo
Lakimies
Suomen Vuokranantajat

Suomen Vuokranantajat tarjoavat lakineuvontaa ja vuokrasuhteissa tarvittavat asiakirjat jäsenilleen. Katso lisätietoa jäsenyydestä.

Mikäli vuokrasopimuksen laatiminen ja sen ehdot mietityttävät, kannattaa olla yhteydessä Suomen Vuokranantajien lakineuvontaan.

Vuokrasopimusmallipohjamme ovat vastikään päivitetty ja niihin on muun muassa lisätty informatiivisessa merkityksessä liite vuokrasuhteen kannalta keskeisistä lakipykälistä.

Lisää vinkkejä hyvän vuokrasopimuksen laatimiseen löytyy ”Hyvä vuokrasopimus – joko kasvotusten tai sähköisesti” -webinaarin koulutusmateriaaleista.

Uutiset

Uutisissa näet uusimmat tiedotteemme ja jäsenuutiset.