Suomen Vuokranantajat ry:n vuokramarkkinakatsaus: Vuokrien kehitys suurissa kaupungeissa nopeinta – Vuokra-asuntojen kysyntä ollut ennätysvahvaa

3.7.2020

Suomen Vuokranantajien yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa toteuttaman tuoreen vuokramarkkinakatsauksen mukaan vuokrat kasvoivat suuremmissa kaupungeissa selkeästi pieniä kaupunkeja nopeammin ennen koronaa. Koronakeväästä huolimatta vuokra-asuntojen kysyntä on ollut ennätysvahvaa.

Ennen koronaa vuokrat kasvoivat nopeimmin suurissa kaupungeissa

Tilastokeskuksen vuokratilastojen perusteella vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuosikehitys on ollut hyvin yhdenmukaista kaikissa suurissa kaupungeissa. Viime vuoden ensimmäiseltä vuosineljännekseltä tämän vuoden vastaavaan ajankohtaan Suomen kuuden suurimman kaupungin vuokrien kasvu asettuu Helsingin 1,8 prosentin ja Oulun 1,5 prosentin välille.

Monissa keskisuurissa ja pienemmissä kaupungeissa vuokrien nousu on selkeästi jäänyt suurempien kaupunkien vauhdista. Esimerkiksi Lahdessa (+ 0,5 %), Kuopiossa (+ 0,7 %), Jyväskylässä (+ 0,4 %) ja Joensuussa (+ 0,6 %) vuokrien vuosikasvu oli huomattavasti kuusikkokaupunkeja hitaampaa. Nähtävissä on myös vuokrausaikojen pidentyminen Lahden ja Jyväskylän tapaisissa keskisuurissa kaupungeissa, joissa asuntotarjonta on viime vuosina kasvanut rajusti.

”Tarjonta on reagoinut viime vuosina kaupungistumiskehityksen myötä kasvaneeseen vuokra-asuntojen kysyntään. Uusia kerrostaloasuntoja valmistui vuonna 2019 lähes tuplasti enemmän kuin vuonna 2015, mikä on pitänyt vuokrien kasvuvauhdin maltillisena. Asuntomarkkinamme toimivat, kunhan niiden annetaan toimia ja kaupungit luovat edellytykset riittävälle asuntorakentamiselle. Yksityisillä vuokranantajilla on ollut iso merkitys laadukkaiden kaupunkikotien tarjonnan kasvulle”, toteaa Suomen Vuokranantajien ekonomisti Sakari Rokkanen.

Vuokraovi.com: Vuokra-asuntojen kysyntä ollut ennätysvahvaa

Vuokra-asuntojen kysynnän näkökulmasta kevät on ollut poikkeustilanteesta huolimatta ennätyksellisen korkealla tasolla ja Vuokraovi.com palvelussa on ollut asunnonetsijöitä huomattavasti tavallista enemmän. Vuokra-asuntoja on haettu maalis-, huhti- ja toukokuussa enemmän kuin perinteisinä vuokramarkkinoiden kuumina kesäkuukausina, jolloin opiskelijat etsivät asuntoja.

Myös tarjonta markkinassa on kasvanut reilusti Airbnb asuntojen siirryttyä pitkäaikaisvuokraamiseen ja opiskelija-asuntojen vapauduttua tavallista aikaisemmin. Tämä on aiheuttanut joillain alueilla markkinointiajan pitkittymistä. Hakukäyttäytymisestä ei isossa kuvassa ole nähtävissä merkittäviä muutoksia, vaikka volyymit onkin kasvanut.

”Asunnot ja asuinalueet, jotka olivat suosituimpia ennen koronaa, ovat edelleen suosituimpia. Suurin muutos hakukäyttäytymisessä on hakumäärien kasvu. Selvitystemme mukaan hakukäyttäytyminen on ollut erittäin tarvehakuista, eikä asunnonvaihtoa ole lykätty. Vuokra-asumisen riskit ovat pienemmät epävarmassa taloustilanteessa kuin asunnon ostajalla, mikä voi jopa kasvattaa vuokra-asuntojen kysyntää. Mielenkiintoista on nähdä, miten perinteinen kesän kysyntäpiikki vuokramarkkinassa asettuu tänä vuonna, kun osa oppilaitoksista aloittaa syyskauden etäopiskeluilla”, Vuokraovi.comin liiketoimintapäällikkö Henrik Laakkonen sanoo.

Viidettä kertaa julkaistussa Suomen Vuokranantajien vuokramarkkinakatsauksessa tarkastellaan yleisen analyysin lisäksi 23 eri kaupungin vuokramarkkinakehitystä Vuokraovi.comin tilastojen sekä Tilastokeskuksen ainestojen valossa.

Kaupunkikohtaiset tarkemmat analyysit on tehty ensisijaisesti Suomen Vuokranantajien jäsenten käyttöön. Medioiden edustajilla on mahdollisuus saada käyttöönsä kaupunkikohtaisia tietoja pyytämällä niitä erikseen. Kaikki katsauksen kaupungit on lueteltu julkisen version sisällysluettelossa.

Yhteystiedot mediapyynnöille:

Sakari Rokkanen
Ekonomisti, Suomen Vuokranantajat ry.
p. 040 762 5340
sakari.rokkanen@vuokranantajat.fi

Uutiset

Uutisissa näet uusimmat tiedotteemme ja jäsenuutiset.