Markkinaoikeus antoi ratkaisunsa isännöintikartellia koskevassa asiassa

9.1.2023

Markkinaoikeus antoi 15.12.2022 ratkaisunsa Isännöintiliittoa ja kuutta isännöintialan yritystä koskeneessa oikeudenkäynnissä. Markkinaoikeus tuomitsi päätöksen mukaiset kuusi isännöintiyritystä ja Isännöintiliiton yhteensä noin 4,9 miljoonan euron seuraamusmaksuihin. Oikeudenkäynti käsitteli kilpailuoikeuden rikkomuksia vuosina 2014-2017. Markkinaoikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, vaan markkinaoikeuden ratkaisuun on mahdollista hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO).

Kiinteistöliitto on asunto-osakeyhtiöiden edunvalvoja, joka ohjeistaa taloyhtiöitä asiassa. Kiinteistöliitto on kerännyt tietoa asiaan liittyen omille nettisivuilleen. Jos taloyhtiön isännöinti mietityttää, vuokranantajaosakas voi tehdä seuraavia asioita:

  1. Pyydä hallitusta käymään läpi isännöintisopimus ja hinnat sekä tarvittaessa kilpailuttamaan isännöinti
  2. Kysy asiasta tarkemmin yhtiökokouksessa
  3. Eniten voit vaikuttaa hakeutumalla mukaan taloyhtiön hallitukseen
  4. Seuraa ohjeistuksia Kiinteistöliiton sivuilta
  5. Jos isännöitsijä on hyvä, muista kiittää häntä

Kilpailulaki soveltuu kaikkeen elinkeinotoimintaan ja siten myös yksityiset vuokranantajat ovat kilpailulain näkökulmasta elinkeinonharjoittajia, vaikka toiminta olisi pienimuotoista. Jokainen vuokranantaja määrittää vuokransa ja sopimusehtonsa itsenäisesti, eikä esimerkiksi vuokrankorotuksista tule käydä keskustelua.

Suomen Vuokranantajat on laatinut viime vuonna kilpailuoikeudellisen ohjeistuksen, joka löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Ohjeistuksen tavoitteena on varmistua siitä, että sekä yhdistys että sen jäsenistö toimii kaikissa tilanteissa sekä kansallisen että EU:n kilpailuoikeudellisten säännösten mukaisesti.