Korkeakoulujen etäopiskelu ja kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden väheneminen helpottanevat syksyn vuokra-asuntotilannetta

18.6.2020

Monet opiskelijat jatkavat syksyllä opintojaan etäopiskeluna. Tällä voi olla vaikutusta myös vuokramarkkinoihin varsinkin pienemmissä korkeakoulukaupungeissa. Lisäksi kansainvälisten opiskelijoiden väheneminen vaikuttaa vuokramarkkinoihin. ”Syksyllä opiskelijoiden voi olla hieman tavallista helpompaa löytää uusi koti”, summaa Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Ville Valkonen.

Korkeakouluopinnot jatkuvat syksyllä laajalti etäopiskeluna. Yliopistot ovat lähes yhdessä rintamassa ilmoittaneet, että ne pyrkivät pääosin etäopiskeluun myös kesän jälkeen. Näin on ilmoittanut esimerkiksi Turun yliopisto, Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Vaasan yliopisto.

Tarkat ohjeistukset vaihtelevat korkeakouluittain, mutta pääsääntö on, että vain välttämätön opetus kuten laboratoriojaksot ja pienryhmäopetus sekä opiskelijoiden tukitoimet toteutetaan fyysisesti kampuksilla. Massaluennot pysyvät verkossa, jossa ne on myös helppo järjestää. Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden osalta kampusopetus taas on pääsääntö.

Ammattikorkeakoulut ovat hanakimmin palaamassa kohtia normaalia opetusta, mutta niissäkin etäopetus lisääntyy. Ammattikorkeakoulut lähestyvät syyslukukautta ns. hybridimallilla, eli lähi- ja etäopetusta yhdistellen. Käytännöt vaihtelevat yliopistoja enemmän.

Vaikutus vuokramarkkinoihin kokonaisuutena pieni – voi kuitenkin olla paikallisesti merkittävä

Suomen Vuokranantajien arvion mukaan etäopiskelukäytännöt eivät todennäköisesti merkittävästi vaikuta vuokramarkkinoihin kokonaisuutena. Kuitenkin kaupunkien sisäiseen kysyntään asialla saattaa olla vaikutusta: esimerkiksi kampusalueiden lähellä opiskelijoiden kilpailu vuokra-asunnoista voi olla normaalia maltillisempaa. Lisäksi varsinkin pienimmillä korkeakoulupaikkakunnilla vaikutus voi olla merkittävä.

”Vuokramarkkinat ovat aina hyvin alueelliset. Tilanteen määrittää asuntojen kysyntä ja tarjonta. Etäopiskelulinjaukset vaikuttavat kysyntään jonkin verran, mutta vaikutuksen voimakkuus vaihtelee merkittävästi. Helsingissä asia voi näkyä lähinnä opiskelijoiden syksyn asuntojonojen lyhenemisenä, kun taas pienemmillä korkeakoulupaikkakunnilla tilanne voi näkyä selvemmin”, Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Ville Valkonen arvioi.

”Toisaalta on muistettava, että asuminen on perustarve. Opiskelumuodolla ei ole vaikutuksia asumisen tukiin, mikä vähentää kannustinta jäädä asumaan esimerkiksi vanhempien luokse tai muuttaa muualle kuin opiskelupaikkakunnalle sen takia, että etäopetus on nykyistä laajempaa. Asumispäätöstä määrittelevät myös muut kuin opiskelutapa. Lisäksi korkeakoulut haluavat ensimmäisen vuoden opiskelijat edelleen kampuksille, joten uudet muuttajat etsivät asuntoja”, Valkonen avaa.

Suurin muutos on kansainvälisten opiskelijoiden merkittävä vähentyminen. Koronatilanteen vuoksi Suomeen arvioidaan tulevan erityisesti vaihto-opiskelijoita huomattavasti muita vuosia vähemmän. Epävarmuus heidän osaltaan on keskeisin vuokrakysyntään liittyvä tekijä. Heistä suuri osa suuntautuu opiskelija-asuntoyhteisöihin, ja kun sieltä vapautuu asuntoja, voi muiden markkinoiden vuokratilanne muuttua.

”Kansainvälisten opiskelijoiden määrä on oleellisempi kysymys kuin etäopiskelun lisääntyminen lyhyellä aikavälillä. Toisaalta etäopiskelun lisääntyminen tuskin jää tähän, kun yliopistot ovat nyt totuttaneet sekä opettajat että opiskelijat uusiin käytäntöihin. Pidemmällä aikavälillä kehitys saattaa vaikuttaa siihen, että korkeakoulukampukset eivät enää ole niin voimakkaasti vuokrakysynnän keskuksia, vaan kysyntä jakaantuu tasaisemmin ympäri kaupunkia. Jos tutkintoja muutettaisiin kokonaan virtuaalisiksi, merkitys koko vuokramarkkinaan saattaisi olla suurempi”, Valkonen arvioi.

”Syksyllä opiskelijoiden voi olla tavallista helpompaa löytää uusi koti. Parhaat vuokra-asunnot opiskelupaikkakunnilla menevät kuitenkin edelleen nopeasti, joten uusien opiskelijoidenkin kannattaa tänäkin kesänä aloittaa asunnon etsiminen hyvissä ajoin”, Valkonen kannustaa.

Uutiset

Uutisissa näet uusimmat tiedotteemme ja jäsenuutiset.