Miten Kelan myöntämä vuokravakuus toimii?

2.5.2019

Kela voi myöntää vuokralaiselle vakuuden sen vahingon varalle, ettei vuokralainen täytä vuokrasuhteesta johtuvia velvoitteitaan. Tästä vakuudesta Kela käyttää nimitystä vuokravakuus.

Vuokralainen voi hakea Kelan vuokravakuutta asunnonhaun yhteydessä. Vuokravakuuden ehdot ilmenevät maksusitoumuksesta, jonka Kela antaa vuokralaiselle. Kela voi toimittaa maksusitoumuksen suoraan vuokranantajalle vain vuokralaisen luvalla.

Kelan sivuilta löytyy kattava listaus siitä, mitä asioita Kelan myöntämä vuokravakuus korvaa.

Miten vuokranantaja voi hakea korvausta Kelan vuokravakuudesta?

Jos asumisessa tulee ongelmia ja vuokranantaja katsoo olevansa oikeutettu korvaukseen Kelan myöntämästä vuokravakuudesta, korvausta voi hakea Kelasta.

Vuokranantajan tulee tehdä vakuuden realisoinnista Kelalle perusteltu kirjallinen vaatimus. Vaatimus liitteineen lähetetään osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA tai alueellisiin sähköpostilaatikkoihin:

  • Eteläinen vakuutuspiiri: etelainenvp.vuokravakuudenrealisointi@kela.fi
  • Keskinen vakuutuspiiri: keskinenvp.toimeentulotuki@kela.fi
  • Itäinen vakuutuspiiri: itainenvp.toimeentulotuki@kela.fi
  • Läntinen vakuutuspiiri: lantinenvp.toimeentulotuki@kela.fi
  • Pohjoinen vakuutuspiiri: pohjoinenvp.toimeentulotuki@kela.fi

Sähköpostin käyttäminen edellyttää aina suojatun sähköpostiyhteyden käyttöä. Ohjeet tähän löytyvät Kelan vuokranantajille tarkoitetulta sivustolta.

Käytä valmista lomakepohjaa

Vakuuden realisointia voi hakea vapaamuotoisesti, mutta suosittelemme, että vuokranantajat käyttävät valmista lomakepohjaa. Lomakkeella pyydetään realisointiratkaisun tekemiseen tarvittavat tiedot ja sitä käyttämällä vältytään ylimääräisiltä lisäselvityspyynnöiltä.

Hae korvausta kolmen kuukauden kuluessa

Realisointivaatimus on toimitettava Kelaan viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun vuokrasuhde on päättynyt ja vuokralainen on muuttanut asunnosta pois.

Vaatimusta voidaan täydentää ja täsmentää seuraavan kolmen kuukauden aikana. Jos vuokranantajalla ei ole kaikkia selvityksiä käytettävissään, riittää, että Kelalle ilmoitetaan tarve vuokravakuuden realisoinnista kolmen kuukauden hakuaikana. Tarkemmat selvitykset kustannuksista on voi toimittaa hakuaikaa seuraavien kolmen kuukauden kuluessa.

Kela kuulee vuokralaista ennen realisointivaatimuksen ratkaisemista.

Kielteisestä päätöksestä voi valittaa

Jos realisointipäätös on kielteinen ja päätöksen perustelut eivät vastaa maksusitoumuksen ehtoja, vuokranantaja voi tehdä Kelaan oikaisupyynnön.  Kela käsittelee asian uudelleen ja virheellinen päätös on mahdollista oikaista. Jos realisointipäätös edelleen kielteinen, muutosta voi hakea käräjäoikeuden kautta. Koska käräjäoikeusmenettelystä aiheutuu kustannuksia, kannattaa oikaisumahdollisuutta selvittää aina ensin Kelasta.

Lisätietoa löydät Kelan vuokranantajille tarkoitetuilta sivuilta

Kelan tiedote 2.5.2019: Vuokravakuuden realisointi

Uutiset

Uutisissa näet uusimmat tiedotteemme ja jäsenuutiset.