Hallituksen panostukset liikennehankkeisiin tärkeitä – julkista asuntotuotantoa ei pitäisi ylikorostaa

3.6.2020

Yksityisiä vuokranantajia edustava Suomen Vuokranantajat pitää lisätalousarvion kaupunkikehitystoimia tervetulleina. Taantuman keskellä rakentamisen vauhdittaminen on myös perusteltua suhdannepolitiikkaa.

”Järkevät liikenne- ja infrastruktuuri-investoinnit ovat kannatettavia. Niillä luodaan edellytykset uusien asuntojen synnylle. Kaupungistuminen jatkuu koronasta huolimatta, ja asuntojen kasvavaan kysyntään on pystyttävä vastaamaan, jotta asumisen hinta pysyisi kohtuullisena. Toimivat asuntomarkkinat ovat edellytys toimiville työmarkkinoille ja talouden kasvulle. Suomessa on poikkeuksellisen suuri rooli pienillä, yksityisillä vuokranantajilla. Nämä kotimaiset asunnonomistajat muodostavat vuokramarkkinoille tärkeän tasapainottavan tekijän julkisille vuokrayhtiöille ja suurille institutionaalisille sijoittajille”, toteaa Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Ville Valkonen.

Vuokranantajat ovat huolissaan kasvavasta valtion tukemasta asuntotuotannosta. Tutkimusten mukaan valtion tukemat asunnot eivät kohdistu yhdenvertaisesti eniten tarvitseville ja syrjäyttävät vapaarahoitteista asuntotuotantoa. Asuntopulaongelmaa ei ratkaista valtion tuella, eivätkä asumiskustannukset yleisesti laske.

Tutkimusten mukaan ARA-järjestelmästä valuu hyötyä ihmisille, jotka eivät tukea tarvitsisi, eli keski- ja hyvätuloisille. KTI Kiinteistötiedon viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan lähes 60 prosenttia ARA-asunnoissa asuvista katsoo, että voisi saada asunnon myös yksityisiltä markkinoilta. Esimerkiksi Helsingissä 10 % kaupungin asuntojen yksinasuvista vuokralaisista ansaitsee yli 3000 euroa kuussa. Yleinen asumistuki taas on yhdenvertainen ja läpinäkyvä tukimuoto ja viime kädessä toimeentulotuki turvaa perusoikeuden asumiseen.

”Lisätalousarviossa ja uusissa maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksissa asuntorakentamista lähestytään voimakkaasti julkisen tuen kautta. Tuki ohjautuu tutkitusti hyödyttämään vain pientä joukkoa, joka onnistuu asunnot saamaan. Infrahankkeet sen sijaan hyödyttävät laajemmin koko yhteiskuntaa ja ylläpitävät rakentamista vaikeassa suhdannetilanteessa. Miksi veronmaksajien rahaa laitetaan tehottomiin ARA-käynnistysavustuksiin, jos talot rakentuisivat muutenkin?”, Valkonen kysyy.

Suomen Vuokranantajien näkemyksen mukaan ARA-asuminen pitäisi kohdentaa entistä selkeämmin erityisryhmille kuten opiskelijoille, asunnottomille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille.

Uutiset

Uutisissa näet uusimmat tiedotteemme ja jäsenuutiset.