Ennuste: Vuokratuotot pysyvät tasaisen maltillisina – Kuopio kiri asuntosijoittajan ykköskaupungiksi

18.7.2018

Suomen Vuokranantajien Pellervon taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan yksityinen asuntosijoittaja saa vuokraustoiminnasta maltillista ja vakaata tuottoa. Vuokratuotto on pitkällä aikavälillä pysynyt käytännössä samana noin 3,5 prosentissa. Tutkimuksesta selviää, että asuntomarkkinoilla on kuitenkin merkittäviä alueellisia ja kaupunginosakohtaisiakin eroja. Parhaimpien sijoituskaupunkien joukkoon sijoittuivat Kuopio, Turku, Oulu, Tampere ja Rovaniemi.

Asuntosijoittaminen tuotto koostuu kuukausittaisen rahavirran lisäksi mahdollisesta arvonnoususta pitkällä aikavälillä. Sijoittajan ei kuitenkaan kannata tuijottaa pelkästään näihin kahteen, koska tutkimuksen mukaan myös kaupunkikohtaisilla erityispiirteillä on suuri vaikutus tuottoon. Asuntosijoittajan kannattaa tutustua kaupunkien kehitysnäkymiin huolellisesti ja ennakoida niitä.

-Näyttää siltä, että suuret kaupunkikeskukset pääkaupunkiseudun ulkopuolella ovat nostaneet vetovoimaansa. Kuopio, Turku ja Oulu ovat ponnistaneet tutkimuksen kärkeen, sanoo Suomen Vuokranantajien toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.

-PTT:n tutkimuksessa ennustetaan korkojen nousevan vuoteen 2022 mennessä noin 2 prosenttiin. Korkotaso ja sen muutokset pitää huomioida asuntosijoittamisessa tarkasti. Positiivinen kassavirta suojaa korkojen nousulta, mutta kiinteä korko on myös selvittämisen arvoinen vaihtoehto. Historiatiedon valossa mahdollisimman lyhyeen euriboriin sidottu korko kuitenkin on ollut edullisin vaihtoehto, Koro-Kanerva perustelee.

Sijainti nousee entistä tärkeämmäksi

-Hyviä kohteita on ilman muuta myös tutkimuksessa huonommin menestyneissä kaupungeissa, kaupungin sisäisen mikrosijainnin merkitys kasvaa. Hyvä markkinatuntemus ja kehittyminen vuokranantajana ovat aivan keskeisiä tekijöitä onnistumisessa, Koro-Kanerva painottaa.

-Asuntosijoittamisen kannattavuuteen kohdistuu lähitulevaisuudessa kuitenkin haasteita. Uusia asuntoja on viime vuosina rakennettu runsaasti, ja tarjonnan kasvu näkyy vuokrien kehityksessä. Samaan aikaan uumoillaan korkojen, ylläpito- ja korjauskulujen nousua. Jos yksityisten vuokranantajien kiinnostus sijoittaa asuntoihin laskee, asuntojen rakentaminen hidastuu ja tarjonta ei kasva. Pitäisikin miettiä keinoja, joilla yksityiset vuokranantajat saadaan pidettyä ostolaidalla, jotta asuntoja saadaan vuokramarkkinoille kasvavaa kysyntää vastaavasti, sanoo Koro-Kanerva

Kaupunkiranking

Vuokratuoton ja arvonnousun lisäksi alueittaista kehitystä ennakoidaan seuraavien muuttujien avulla

  1. Väestönkasvu (%)
  2. Asuntokuntien lukumäärä, muutos (%)
  3. Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot, muutos (%)
  4. Yli 18-vuotiaiden opiskelijoiden osuus 18-64-vuotiaista (%)
  5. Asuntojen hintataso suhteessa Helsinki-1 (luku väliltä 0-1)
  6. Hintojen vaihtelu (varianssi)
  7. Tulotaso suhteessa Helsinkiin
  8. Asumismenojen osuus nettotuloista (%)

Muutokset laskettu käyttäen viiden edellisen vuoden kehitystä.

2016 2017 2018 Muutos 2018
Vaasa Vaasa Kuopio +3
Kokkola Jyväskylä Turku +8
Helsinki Kokkola Oulu +14
Jyväskylä Kuopio Tampere +5
Oulu Helsinki Rovaniemi +9
Rovaniemi Pori Vaasa -5
Espoo-Kauniainen Espoo-Kauniainen Jyväskylä -5
Kuopio Mikkeli Helsinki -3
Seinäjoki Tampere Kajaani +7
Pori Turku Lahti +2
Mikkeli Seinäjoki Pori -5
Vantaa Lahti Vantaa +3
Kehyskunnat Kehyskunnat Espoo-Kauniainen -6
Kajaani Rovaniemi Porvoo +10
Lahti Vantaa Seinäjoki -4
Tampere Kajaani Kehyskunnat -3
Hämeenlinna Oulu Joensuu +4
Porvoo Hämeenlinna Mikkeli -10
Turku Rauma Kokkola -16
Rauma Kotka Lappeenranta +2
Lappeenranta Joensuu Hämeenlinna -3
Kotka Lappeenranta Rauma -3
Kouvola Kouvola Kotka -3
Joensuu Porvoo Kouvola -1

 

Tutkimuksen sisältö

Suomen Vuokranantajat on yhteistyössä Pellervon Taloudellisen Tutkimuskeskuksen (PTT) kanssa tehnyt jälleen vuokratuottotutkimuksen, jossa käsitellään eri kaupunkien näkymiä yksityisen vuokranantajan näkökulmasta. Tutkimus on tehty vuosittain vuodesta 2013 alkaen.

Tutkimuksessa käsitellään alueellisia kehitystekijöitä, jotka vaikuttavat asuntosijoittamiseen.

Vuokratuoton laskemiseksi on tehty keskimääräiset alueelliset hinta- ja vuokraennusteet vuosille 2018-2022.

Tutkimusaineisto: Vuokratuotot 2018-2022

Uutiset

Uutisissa näet uusimmat tiedotteemme ja jäsenuutiset.