Asumisen riitojen ratkaisu kestää oikeudessa kohtuuttoman kauan – Uusi riidanratkaisuelin kuitenkin väärä lääke

14.1.2022

Asumisen riitojen ratkaisu kestää oikeudessa kohtuuttoman kauan. Tuoreessa asuntopoliittisessa kehittämisohjelmassa ongelman ratkaisuksi ehdotetaan mahdollista uutta neuvonta- ja sovitteluelintä. Suomen Vuokranantajat ry:n mielestä kannattavampaa olisi tehostaa tuomioistuinten toimintaa. “Kevyempi tuomioistuinmenettely sopisi hyvin vuokrasuhteista johtuvien riita-asioiden ratkaisemiseen”, sanoo Suomen Vuokranantajien päälakimies Tarik Ahsanullah.

Valtioneuvosto antoi ennen joulua selontekona eduskunnan käsiteltäväksi asuntopoliittisen kehittämisohjelman vuosiksi 2021‒2028. Kehittämisohjelman toimenpide-ehdotuksen mukaan tulisi selvittää tarpeet ja edellytykset tuomioistuinkäsittelyä täydentävälle viranomaisen ylläpitämälle, tukemalle tai tunnustamalle neuvonta- ja sovitteluelimelle.

”Asumiseen liittyvien riitojen ratkaisu tuomioistuimissa kestää kohtuuttoman pitkään. Uuden riidanratkaisuelimen perustaminen ei kuitenkaan ratkaise ongelmaa parhaalla tavalla. Tulisi muistaa, että erilliset asunto-oikeudet lakkautettiin vasta noin 20 vuotta sitten tarpeettomina. Nyt olisi olennaista kehittää tuomioistuinmenettelyjä ja parantaa tuomioistuinlaitoksen resurssointia”, linjaa Suomen Vuokranantajat ry:n päälakimies Tarik Ahsanullah.

Oppia muista EU-maista tuomioistuinmenettelyn keventämiseen?

Uuden elimen sijaan Suomen Vuokranantajat kannattaa sitä, että tuomioistuimiin tulisi perustaa uusi erillinen pienten riita-asioiden menettely. Tällaisia menettelyjä on käytössä laajasti eri EU-maissa. Menettelyllä on tarkoitus parantaa tavallisten kansalaisten oikeusturvan saatavuutta riita-asioissa.

”Oikeusministeriössä ollaan aloittamassa selvitystyö uudesta pienten riita-asioiden menettelystä. Kevyempi tuomioistuinmenettely olisi erityisen sopiva vuokrasuhteista johtuvien riita-asioiden ratkaisemiseksi. Menettelyssä voitaisiin ratkaista esimerkiksi vuokranalennuksiin tai vahingonkorvausvaatimuksiin liittyviä riitoja nopeasti tuomioistuimen päätöksellä”, Ahsanullah kertoo.

Akuutti ongelma tuomioistuinten pitkistä käsittelyajoista voidaan ratkaista vain resursseja kasvattamalla.

”On surullista, miten Suomessa on vuosikausien ajan laiminlyöty tuomioistuinlaitoksen resursointia. Jos aidosti huolena on oikeusturvan saatavuus, tulee tuomioistuinten perusrahoitusta kasvattaa huomattavasti. Tällä hetkellä oikeusturvan saatavuusongelmat aiheuttavat monenlaisia haittoja yhteiskunnassa. Esimerkiksi vuokralaisen naapurit voivat joutua kärsimään merkittävistäkin häiriöistä jopa yli puoli vuotta, kun häätöasiaa odottaa etenemistään tuomioistuimessa.”

Suomessa ei kohtuuttomia vuokrankorotuksia

Selonteossa halutaan puuttua myös vuokrankorotuksiin. Ohjelmassa ehdotetaan, että olemassa olevia keinoja puuttua ylisuuriin vuokrankorotuksiin on vahvistettava, ja niistä on tiedotettava nykyistä laajemmin.

”Kirjaus ei perustu mihinkään todelliseen ilmiöön Suomen vuokramarkkinoilla. Jos vuokralainen pitää vuokrankorotusta liian korkeana, hän muuttaa edullisempaan asuntoon ja vuokranantaja jää ilman vuokralaista. Markkinatalous toimii ja nyt tarjonnan ylittäessä koronapandemian vuoksi laskeneen kysynnän, vuokrat ovat kääntyneet laskuun myös kasvukeskuksissa”, Ahsanullah kuvaa.

”Kehittämisohjelma on hyvä keskustelunavaus asuntopolitiikkaan ja sisältää myös useita tarpeellisia ehdotuksia. Isännöitsijäntodistuksen kehittäminen ja erilaisten esteettömyyttä lisäävien muutostöiden helpottaminen on perusteltua. Työ näiden osalta onkin jo oikeusministeriössä käynnissä asunto-osakeyhtiölain päivittämisen yhteydessä.”

Tarik Ahsanullah

Tarik Ahsanullah

Päälakimies, Suomen Vuokranantajat ry
p. 045 1143 854
tarik.ahsanullah@vuokranantajat.fi