Vuokranantajakysely 2023

Suomen Vuokranantajien tekemä laaja kyselytutkimus selvittää vuosittain suomalaisten vuokranantajien toimintatapoja ja ajankohtaisia näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista. Kysely teetetään vuosittain loppuvuodesta ja julkaistaan seuraavan vuoden alussa. Keskeiset tulokset ovat kaikille julkisia. Tarkempia tuloksia on mahdollista tiedustella myös media- tai tutkimuskäyttöön.

Vuokranantajakysely 2023 toteutettiin 17.11.-6.12.2022. Kyselyyn vastasi 2317 yksityistä vuokranantajaa.

Jäsenet tyytyväisiä Suomen Vuokranantajiin

Suositteluprosenttimme jäsentemme keskuudessa lähentelee sataa. Vuokranantajien jäseneksi kannattaa liittyä jo siinä vaiheessa, kun suunnittelee sijoitusasunnon hankintaa. Jäsenenä saa hyödyllisiä vinkkejä ja tukea asunnon hankintaan sekä yleistä tietoa vuokramarkkinoista ja vuokranantajana toimimisesta. Kyselyn perusteella noin prosentilla jäsenistämme ei ole vielä vuokra-asuntoa.

Keitä yksityiset vuokranantajat ovat?

Vuokranantajakysely valottaa kuvaa suomalaisesta yksityisestä vuokranantajasta. Kyselytutkimuksen perusteella tyypillinen vuokranantaja on keskituloinen ja keski-ikäinen, ja hän omistaa yhdestä kahteen vuokra-asuntoa. Asuntosijoittaminen on myös hyvin tasa-arvoinen sijoitusmuoto. Kyselyyn vastanneista vuokranantajista puolet oli naisia. Vastaajista 93 prosenttia ilmoitti vuokraavansa kerrostaloasuntoa, 14,3 prosenttia rivitaloasuntoa ja 7,9 prosenttia pientaloa.  

Yleisin tavoite asuntosijoittamisessa on säästäminen eläkepäivien toimeentulon turvaksi. Näin kertoi 44,2 prosenttia kyselyyn vastanneista. Noin neljännes vastaajista mainitsi tärkeimmäksi päämääräkseen nykyisen omaisuuden arvon turvaamisen.

Kyselyn perusteella yksityiset vuokranantajat ovat riskin kaihtajia. Noin 95 prosenttia vastaajista ilmoittaa välttelevänsä suuria riskejä ja tavoittelevansa joko pientä tai maltillista tuoton ja riskin suhdetta. Vastaajat nostivat merkittävimmiksi asuntosijoittamisen riskeiksi hoitokulujen ja korkojen nousun sekä taloussuhteen heikkenemisen.  

Maltti yhdistävä tekijä niin velanotossa, asuntojen ostossa kuin vuokrankorotuksissakin  

Valtaosalla vuokranantajista on velkaa maltillisesti. Kyselyyn vastanneista vuokranantajista noin 60 prosentilla sijoitusasunnot olivat kokonaan velattomia tai lainaa, joko pankin myöntämää sijoitusasunto- tai taloyhtiölainaa, oli alle puolet suhteessa kaikkien sijoitusasuntojen arvoon. Noin 15 prosentilla asunnot olivat täysin velattomia. 

Taloyhtiölainaa ei ollut lainkaan 29,1 prosentilla vastaajista. Yli 70 prosenttia taloyhtiölainaa suhteessa sijoitusasuntojen arvoon oli vain 1,2 prosentilla vastaajista. Vain noin joka kymmenellä vastaajalla taloyhtiölainaa oli yli 50 prosenttia suhteessa kaikkien sijoitusasuntojen arvoon.  

Suuria vaikeuksia maksaa viimeisen 12 kuukauden aikana taloyhtiölle hoito- tai rahoitusvastiketta on ollut vain yhdellä vastaajalla tuhannesta. 

Korkojen ja hoitokulujen nopea nousu on kuitenkin lisännyt asuntosijoittamisen riskejä ja heikentänyt kannattavuutta. Tämän seurauksena aikeet hankkia sijoitusasunto kuluvan vuoden aikana ovat selvästi laskeneet viime vuosien kyselyistä.

Vuoden 2021 Vuokranantaja-kyselyssä noin 55 prosenttia ja vuoden 2022 kyselyssä vielä noin 50 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa joko aikeissa tai ainakin kiinnostuneita ostamaan uuden sijoitusasunnon tulevan kahdentoista kuukauden aikana sopivan kohteen ilmaantuessa. Tämän vuoden kyselyssä potentiaalisten sijoitusasunnon ostajien osuus oli laskenut 39 prosenttiin.  

Pienet yksityiset vuokranantajat ovat korottaneet vuokria hyvin maltillisesti. Noin kolme neljästä yksityisestä vuokranantajasta ei ole korottanut vuokraa lainkaan viimeisen vuoden aikana. Vuokraa korottaneista vuokranantajista kaksi kolmesta päätyi pienempään korotukseen kuin vuokrasopimus olisi sallinut. Inflaatiota seuraava elinkustannusindeksi on kyselyn perusteella yleisin vuokrankorotusperuste vuokrasopimuksissa.  

Kasvanut asuntotarjonta ja koronapandemian vaikutukset kysyntään ovat kiristäneet kilpailua vuokralaisista. Vuokra-asuntojen kysynnässä oli kuitenkin nähtävissä viime vuoden jälkimmäiselle puoliskolla selvää piristymistä.

Tarkemmat media- ja aineistokyselyt:

Eemeli Karlsson
Ekonomisti
eemeli.karlsson@vuokranantajat.fi
044 283 6062