Vuokranantaja 2018

Tällaisia ovat yksityiset vuokranantajat!

Suomen Vuokranantajat ry:n tekemä laaja kyselytutkimus kertoo, että yksityiset vuokranantajat ovat joustavia ja näkevät asuntosijoittamisen kannattavana sijoitusmuotona. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten vuokranantajien toimintatapoja ja näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista. Yksityiset vuokranantajat ovat merkittävä asuntopoliittinen toimija, heidän omistuksessaan on kaksi kolmasosaa vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista.

Loka-marraskuussa 2017 tehtyyn Vuokranantaja 2018 -kyselyyn vastasi kaikkiaan yli 3400 yksityistä vuokranantajaa. Lue lisää kyselyn tuloksista alta.

Yksityisen vuokranantajan profiili

Yksityiset vuokranantajat ovat tasaisesti kumpaakin sukupuolta. Kyselyyn vastasi 1649 (49,05%) naista ja 1713 (50,95%) miestä.

Vuokranantajat ovat tavallisia palkansaajia.
Noin neljäsosa ilmoittaa talouden ansiotuloiksi alle 50 000 €/vuosi ja 43 prosenttia vastanneista ilmoittaa vuoden ansiotulojensa olevan 50 000-99 999 €/vuosi.

Valtaosa on pienvuokranantajia.
Noin 63% vastaajista omistaa 1-2 vuokra-asuntoa. Vain reilu 3 prosenttia vastaajista omistaa yli 10 vuokra-asuntoa.

Vuokralla olevien asuntojen määrä

Vuokrasopimus

Kaksi kolmasosaa vuokrasopimuksista on toistaiseksi voimassa olevia
Täysin määräaikaisiin sopimuksiin luottaa vain 4,84 prosenttia yksityisistä vuokranantajista.

Vakuus on yksityisille vuokranantajille tärkeä
Yli kaksi kolmasosaa (64,49%) vastaajista käyttää kahden kuukauden vakuutta sopimuksissaan.

Muuttopäivää koskeva pykälä aiheuttaa joskus päänvaivaa sekä vuokranantajille että vuokralaisille
45 prosenttia vastanneista kertoo sopimuksessa olevan muuttopäivän olevan huoneenvuokralain mukainen. 44 prosenttia on sopinut muuttopäiväksi vuokrasopimuksen päättymispäivän. 6 prosenttia on sopinut muusta päivästä sopimuksessa.

Vuokrankorotusperuste on usein elinkustannusindeksi (40,7%). Viime vuosina elinkustannusindeksi ei ole noussut juuri nimeksikään, joten se on toiminut ”vuokrankorotusjarruna”. Prosentuaalinen korotusperuste on yleistymässä (36,2%), mutta myös ilman korotusperustetta tehtyjä sopimuksia on vielä 7 prosentilla vastanneista.

Vuokrankorotuksen tekee vuosittain vain 16 prosenttia vastanneista
Sopimuksista 92 prosentissa on sovittu korotuksista, mutta korotuspykäliä ei selvästikään juurikaan käytetä.

Pyydetty vakuuden määrä

Vuokran korottaminen vuosittain

Vuokrasuhde

Vuokra-asuntoilmoitus tehdään lähes poikkeuksetta sähköisesti
Vuokravälityssivustoja käyttää yli puolet vastanneista. Vain 83 prosenttia tarkistaa vuokralaisehdokkaan henkilöllisyyden aina. Vuokralaisehdokkaan tulot tarkistetaan vain kolmessa tapauksessa kymmenestä. Luottotietojen tarkastaminen on hyvin yleistä – 80% vuokranantajista tarkistaa vuokralaisen luottotiedot.

Kolme tärkeintä kriteeriä vuokralaiskandidaatille
Säännölliset tulot (53% vastanneista), työ- tai opiskelupaikka (58 %) ja vuokralaiskandidaatilla ei voi olla luottohäiriömerkintojä (75%).

Vuokralaisiin halutaan pitää yhteyttä
Yhteydenpito tapahtuu sähköpostin, puhelimen ja tekstiviestien välityksellä. Kaksi kolmasosaa pitää yhteyttä vuokralaisiin kerran vuodessa tai useammin. Kolmasosa on yhteydessä vuokralaiseen vain tarvittaessa. Yhteydenpito on viimeisten vuosien aikana lisääntynyt, kuten on myös vuokranantajien asiakaspalveluasenne.

Vuokra-asunnossa vieraillaan tarvittaessa
Reilu kolmasosa vuokranantajista vierailee vuokra-asunnossa kerran vuodessa tai useammin. Puolet vuokranantajista käy asunnossa vain tarvittaessa.

Jälleenvuokraus, alivuokraus ja majoitussivustojen käyttö on vähäistä
Noin 70 prosenttia vastaajista kertoo, ettei vuokralainen ole näitä käyttänyt. 22 prosenttia vuokranantajista kertoo, ettei tiedä, onko vuokralainen jotain edellä mainittua käyttänyt.

Kotivakuutus on yli 80 prosentilla vuokralaisista
Peräti 18 prosenttia ei tiedä vuokralaisten kotivakuutuksista.

Tärkeimmät kriteerit vuokralaisvalinnassa

 1. Ei luottohäiriömerkintöjä
 2. Vuokralaisella on työ- tai opiskelupaikka
 3. Säännölliset tulot 
 4. Vuokralaisen tavoite asua asunnossa pitkään 
 5. Vaikuttaa luotettavalta
 6. Asunto sopii vuokralaisen elämäntilanteeseen
 7. Ei tupakoi
 8. Ei lemmikkieläimiä
 9. Suositus edelliseltä vuokranantajalta

Vuokrasuhteen purkaminen

Vuokrasuhteen purkaminen johtuu yleisimmin vuokranmaksun laiminlyönnistä
Vuokranantaja 2017 -kyselyn mukaan kolmasosa vuokranantajista on joutunut purkamaan vuokrasopimuksen joskus vuokrauksen aikana. Vuokranantaja 2018 -kyselyssä kysyimme sopimuksen purkamisesta viimeisen 12 kuukauden aikana – tämä oli tullut eteen vain 10 vuokranantajista.

Kaksi kolmasosaa vuokrasopimuksen purkamisista johtuu maksamattomista vuokrista. Seuraavaksi yleisimmät ovat häiritsevä elämä (22%) ja huoneiston huono hoito (15,3%). Keskimäärin vuokranantajat ovat ryhtyneet toimiin, kun kahden kuukauden vuokrat ovat olleet maksamatta (42%).

Häätöön on viimeisen 12 kuukauden aikana joutunut turvautumaan 3,75 prosenttia vuokranantajista
Häätöprosessi kestää vuokranantajan kannalta liian pitkään.

Vuokrasopimuksen purkaminen

Asuntosijoittamisen näkymät

Asuntosijoittaminen on kannattavaa
33 prosenttia vastaajista sijoittaa asuntoihin, koska kokee sen kannattavaksi sijoitusmuodoksi.

Pääomatuloveron keventäminen lisäisi asuntosijoittamista
60 prosenttia harkitsisi uuden vuokra-asunnon hankintaa, mikäli pääomatuloveroa kevennettäisiin. Luku on kasvanut vuodesta 2016, jolloin 55% näki pääomatuloverotuksen vaikuttavan suunnitelmiinsa. Pääomatuloveroa on kiristetty viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Tällä hetkellä alle 30 000 euron tuloista maksetaan 30 prosenttia veroa, ylittävältä osalta 34 prosenttia. 14 prosenttia kertoo tärkeimmäksi syyksi huoneenvuokralain päivittämisen vuokranantajamyönteisemmäksi. Perintöveron huojennus sai myös mainintoja (9%).

Asumistuki ei näyttele suurta roolia vuokralaisvalinnassa
Yksityisistä vuokranantajista 45 prosenttia vastaa, että vuokralainen (tai joku vuokralaisista) saa asumistukea. Osuus on käytännössä sama kuin vuonna 2016 (44%). Neljännes vastaa, ettei vuokralainen saa tukea, ja 30 prosenttia vastanneista ei tiedä, saako vuokralainen tukea vai ei.

Haastavinta asuntosijoittamisessa vuokranantajan oikeusturva Haastavinta asuntosijoittamisessa vuokranantajan oikeusturva, mahdolliset asuntoon kohdistuvat vahingot sekä asunnon uudelleen rahoittaminen.

Haastavinta uuden sijoitusasunnon löytämisessä
Asunnon rakennuttaminen, rakennusvirheet ja uuden sijoitusasunnon löytäminen koetaan haastavimmiksi asioiksi  uuden sijoitusasunnon löytämisessä. Asuntojen hintojen kehittyminen, asunnon myyminen itse ja hyvän välittäjän löytäminen koetaan myös haasteiksi.

Suomen Vuokranantajat ry on tärkein tiedon ja tuen lähde
Suomen Vuokranantajien apuun järjestönä luotetaan – 93% saa tukea Suomen Vuokranantajilta. Apua löydetään myös Internetistä (60%) ja tuttavilta (37%).

Vuokratuotto ennen veroja on yleisimmin 3-5 prosentin välillä
Tuotot ovat matalammat kuin esimerkiksi pörssisijoittamisessa, mutta asuntosijoittamisessa pitkäjänteisyys on valttia.

Syyt sijoittaa asuntoihin

Bruttovuokratuotto keskimäärin

Tärkeimmät tiedonlähteet asuntosijoittajalle

 1. Suomen Vuokranantajat ry
 2. Internet
 3. Perhe ja tuttavat
 4. Media
 5. Sosiaalinen media
 6. Pankki

Rahoitus

Yksityinen vuokranantaja käyttää maltillisesti velkavipua
Reilu kolmannes vastaajista ei käytä lainarahaa eli velkavipua vuokra-asuntosijoituksiin ollenkaan.

Yksityiset vuokranantajat ymmärtävät korkoriskit
Korkojen nousuun on varautunut noin puolet yksityisistä vuokranantajista.

Kuinka monta prosenttia hankintahinnasta on käytetty velkavipua (velkarahaa)

Miten olet suojautunut korkojen nousuun?