Vuokranantaja 2017

Tällaisia ovat yksityiset vuokranantajat!

Suomen Vuokranantajat ry:n tekemä laaja kyselytutkimus kertoo, että yksityiset vuokranantajat ovat joustavia ja näkevät asuntosijoittamisen kannattavana sijoitusmuotona. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten vuokranantajien toimintatapoja ja näkemyksiä vuokra-asuntomarkkinoista. Yksityiset vuokranantajat ovat merkittävä asuntopoliittinen toimija, heidän omistuksessaan on kaksi kolmasosaa vapaarahoitteisista vuokra-asunnoista.

Joulukuussa 2016 tehtyyn Vuokranantaja 2017 -kyselyyn vastasi kaikkiaan yli 3000 yksityistä vuokranantajaa. Lue lisää kyselyn tuloksista alta.

Yksityisen vuokranantajan profiili

Yksityiset vuokranantajat ovat tasaisesti kumpaakin sukupuolta. Kyselyyn vastasi 1397 (46,72%) naista ja 1593 (53,28%) miestä.

Vuokranantajat ovat tavallisia palkansaajia.
Reilu neljäsosa ilmoittaa talouden ansiotuloiksi alle 50 000 €/vuosi ja 41,5 prosenttia vastanneista ilmoittaa vuoden ansiotulojensa olevan 50 000-99 999 €/vuosi.

Valtaosa on pienvuokranantajia.
Noin 60% vastaajista omistaa 1-2 vuokra-asuntoa. Vain reilu 4 prosenttia vastaajista omistaa yli 10 vuokra-asuntoa.

Vuokralla olevien asuntojen määrä

Vuokrasopimus

Kaksi kolmasosaa vuokrasopimuksista on toistaiseksi voimassa olevia
Täysin määräaikaisiin sopimuksiin luottaa vain 4,3 prosenttia yksityisistä vuokranantajista.

Vakuus on yksityisille vuokranantajille tärkeä
Lähes kaksi kolmasosaa vastaajista käyttää kahden kuukauden vakuutta sopimuksissaan.

Muuttopäivää koskeva pykälä aiheuttaa joskus päänvaivaa sekä vuokranantajille että vuokralaisille
44 prosenttia vastanneista kertoo sopimuksessa olevan muuttopäivän olevan huoneenvuokralain mukainen. 43 prosenttia on sopinut muuttopäiväksi vuokrasopimuksen päättymispäivän. 6,3 prosenttia on sopinut muusta päivästä sopimuksessa.

Vuokrankorotusperuste on usein elinkustannusindeksi (38,2%). Viime vuosina elinkustannusindeksi ei ole noussut juuri nimeksikään, joten se on toiminut ”vuokrankorotusjarruna”. Prosentuaalinen korotusperuste on yleistymässä (37,1%), mutta myös ilman korotusperustetta tehtyjä sopimuksia on vielä 8 prosentilla vastanneista.

Vuokrankorotuksen tekee vuosittain vain 18 prosenttia vastanneista
Sopimuksista 92 prosentissa on sovittu korotuksista, mutta korotuspykäliä ei selvästikään juurikaan käytetä.

Pyydetty vakuuden määrä

Vuokran korottaminen

Vuokrasuhde

Vuokra-asuntoilmoitus tehdään lähes poikkeuksetta sähköisesti
Vuokravälityssivustoja käyttää yli puolet vastanneista. Vain 83 prosenttia tarkistaa vuokralaisehdokkaan henkilöllisyyden aina. Vuokralaisehdokkaan tulot tarkistetaan vain kolmessa tapauksessa kymmenestä. Luottotietojen tarkastaminen on hyvin yleistä.

Kolme tärkeintä kriteeriä vuokralaiskandidaatille
Säännölliset tulot (52% vastanneista), työ- tai opiskelupaikka (58 %) ja vuokralaiskandidaatilla ei voi olla luottohäiriömerkintojä (74%).

Vuokralaisiin halutaan pitää yhteyttä
Yhteydenpito tapahtuu sähköpostin, puhelimen ja tekstiviestien välityksellä. Kaksi kolmasosaa pitää yhteyttä vuokralaisiin kerran vuodessa tai useammin. 29,4 prosenttia on yhteydessä vuokralaiseen vain tarvittaessa. Yhteydenpito on viimeisten vuosien aikana lisääntynyt, kuten on myös vuokranantajien asiakaspalveluasenne.

Vuokra-asunnossa vieraillaan tarvittaessa
Reilu kolmasosa vuokranantajista vierailee vuokra-asunnossa kerran vuodessa tai useammin. Puolet vuokranantajista käy asunnossa vain tarvittaessa.

Jälleenvuokraus, alivuokraus ja majoitussivustojen käyttö on vähäistä
Noin 70 prosenttia vastaajista kertoo, ettei vuokralainen ole näitä käyttänyt. Lähes 23 prosenttia vuokranantajista kertoo, ettei tiedä onko vuokralainen jotain edellä mainittua käyttänyt.

Kotivakuutus on 80 prosentilla vuokralaisista
Peräti 20 prosenttia ei tiedä vuokralaisten kotivakuutuksista.

Tärkeimmät kriteerit vuokralaisvalinnassa

 1. Ei luottohäiriömerkintöjä
 2. Vuokralaisella on työ- tai opiskelupaikka
 3. Säännölliset tulot 
 4. Vuokralaisen tavoite asua asunnossa pitkään 
 5. Vaikuttaa luotettavalta
 6. Asunto sopii vuokralaisen elämäntilanteeseen
 7. Ei tupakoi
 8. Ei lemmikkieläimiä
 9. Suositus edelliseltä vuokranantajalta

Vuokrasuhteen purkaminen

Vuokrasuhteen purkaminen johtuu yleisimmin vuokranmaksun laiminlyönnistä
Kolmasosa vuokranantajista on joutunut purkamaan vuokrasopimuksen. Kolme neljäsosaa vuokrasopimuksen purkamisista johtuu maksamattomista vuokrista. Seuraavaksi yleisimmät ovat häiritsevä elämä (33%) ja huoneiston huono hoito (16,5%). Keskimäärin vuokranantajat ovat ryhtyneet toimiin, kun kahden kuukauden vuokrat ovat olleet maksamatta (48%).

Häätöön on joutunut turvautumaan 16,5 prosenttia vuokranantajista
Häätöprosessi kestää vuokranantajan kannalta liian pitkään. Jotkut prosessit ovat vastaajien mukaan kestäneet yli vuoden ja lähes kolmasosa häätöprosesseista on kestänyt yli neljä kuukautta. Häätöprosesseja selvissä tapauksissa pitää ehdottomasti nopeuttaa. Keskimäärin prosessi kestää noin kolme kuukautta. Sijainnilla on myös merkitystä prosessin nopeudelle.

Virallisen asian tiedoksianto onnistuu hyvin
Tiedoksianto on onnistunut muutamassa viikossa noin 93 prosentissa tapauksista. Kahdessa kolmasosassa tapauksia tiedoksianto on mennyt perille muutamassa päivässä, mutta on myös tapauksia, kun perille meno on kestänyt jopa useita kuukausia (3%). 15 prosenttia vuokranantajista on joutunut turvautumaan haastemiehen. Kaikkia mahdollisia toimintamalleja on kuitenkin hyödynnetty.

Vuokrasopimuksen purkaminen

Asuntosijoittamisen näkymät

Asuntosijoittaminen on kannattavaa
37 prosenttia vastaajista sijoittaa asuntoihin, koska kokee sen kannattavaksi sijoitusmuodoksi.

Pääomatuloveron keventäminen lisäisi asuntosijoittamista
55 prosenttia harkitsisi uuden vuokra-asunnon hankintaa, mikäli pääomatuloveroa kevennettäisiin. Pääomatuloveroa on kiristetty viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Tällä hetkellä alle 30 000 euron tuloista maksetaan 30 prosenttia veroa, ylittävältä osalta 34 prosenttia. 17 prosenttia kertoo tärkeimmäksi syyksi huoneenvuokralain päivittämisen vuokranantajamyönteisemmäksi, mutta se vain 17 prosentin mielestä tärkein. Perintöveron huojennus sai myös mainintoja (8%).

Asumistuki ei näyttele suurta roolia vuokralaisvalinnassa
Yksityisistä vuokranantajista 44 prosenttia vastaa, että vuokralainen (tai joku vuokralaisista) saa asumistukea. Neljännes vastaa, ettei saa tukea ja 30 prosenttia vastanneista ei tiedä, saako vuokralainen tukea vai ei.

Haastavinta asuntosijoittamisessa on uuden asunnon löytäminen
Uuden sijoitusasunnon löytäminen koetaan haastavimmaksi. Asuntojen hintojen kehittyminen, asunnon myyminen itse ja hyvän välittäjän löytäminen koetaan myös haasteiksi.

Suomen Vuokranantajat ry on tärkein tiedon ja tuen lähde
Suomen Vuokranantajien apuun järjestönä luotetaan. Apua löydetään myös Internetistä ja tuttavilta.

Bruttovuokratuotto on yleisimmin 3-5 prosentin välillä
Tuotot ovat matalammat kuin esimerkiksi pörssisijoittamisessa, mutta asuntosijoittamisessa pitkäjänteisyys on valttia.

Syyt sijoittaa asuntoihin

Bruttovuokratuotto keskimäärin

Tärkeimmät tiedonlähteet asuntosijoittajalle

 1. Suomen Vuokranantajat ry
 2. Internet
 3. Perhe ja tuttavat
 4. Sosiaalinen media
 5. Media
 6. Pankki