Oppaat ja ohjeistukset

Yhtenä yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä on olla mukana laatimassa oppaita ja suosituksia vuokramarkkinoille. Tavoitteena on edistää rehtejä toimitatapoja ja onnistuneita vuokrasuhteita. Yhdistys on ollut tavalla tai toisella mukana kaikkien tässä osiossa olevien oppaiden luomisessa.

Asuntosijoittajan opas
Hyvä vuokratapa
Hyvä vuokravälitystapa
Hyvä välitystapa
Uusittu Kimppakämpän vuokraopas
Perintä- ja häätöopas
Tavanomainen kuluminen
Tuloutusopas
Vuokramarkkinatutkimus
Vuokrauksen tietosuojaohje
Ympäristöystävällinen vuokra-asuminen

Muiden toimijoiden oppaat

Esimerkiksi Kuluttajaliiton Vuokraopas palvelee hyvin sekä vuokranantajia että vuokralaisia. Kuluttajaliiton Vuokraoppaan löydät eri kielillä Kuluttajaliiton sivuilta.