Sijoitusasunnon ostaminen ja myyminen

Onnistuneella sijoituskohteen valinnalla on suuri merkitys vuokraustoiminnan kannattavuudelle. Asuntosijoittajana onnistuminen edellyttää huolellista taustatyötä ja sekä asunto- että vuokramarkkinoihin tutustumista.  

Sijoituskohteen valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota ensinnäkin sijaintiin. Alueella tulisi olla paljon vuokralaisehdokkaita. Myös asunnon jälleenmyyntimahdollisuuksiin kannattaa kiinnittää huomiota jo ostovaiheessa. Lisäksi asuntosijoittajan on hyvä perehtyä huolella muun muassa taloyhtiön kokoon ja kuntoon. Mitä suurempi ja hyväkuntoisempi taloyhtiö, sitä parempi se yleensä on sijoittajan kannalta. Myös hankittavan asunnon kunnolla on merkitystä – hyväkuntoisesta asunnosta voi periä enemmän vuokraa ja viihtyisä asunto saa myös asukkaan viihtymään paremmin. Mikäli potentiaalinen kohde sijaitsee toisella puolella Suomea, on hyvä pohtia etukäteen myös miten vuokrasuhteen hallinnointi onnistuu. 

Sijoitusasunnon myyntiin pätevät käytännössä samat pelisäännöt kuin oman asunnonkin myynnissä. Asuntosijoittamisessa myös asunnon myynti pitää tehdä harkiten. Jos sijoitusstrategia muuttuu, on myynti järkevää. Muita mahdollisia tilanteita ovat esimerkiksi tilanteet, joissa asunto ei tuotakaan niin hyvin kuin on suunniteltu, halu ottaa ulos asunnon arvonnousu ja sijoittaa rahat muualle eteenpäin tai vanhemman sijoitusasunnon vaihtaminen uudistuotantoon. Myös sijoitusasunnon myynnissä on tärkeää toimia suunnitelmallisesti ja oman strategian mukaan.