Heikentynyt taloudellinen tilanne pysäytti maksuhäiriömerkintöjen nopean laskun

7.5.2024

Joulukuussa 2022 henkilömaksuhäiriömerkintöjen säilytysaika muuttui oleellisesti. Entisen vähintään kahden vuoden säilytysajan sijaan yleisimmät maksuhäiriömerkinnät poistuvat jo 30 päivän kuluttua siitä, kun luottorekisterinpitäjä on saanut tiedon maksuhäiriömerkinnän perusteena olevan maksun suorittamisesta.

Lisäksi aikaisempi pidennyssääntö poistui, eli uusi maksuhäiriömerkintä ei enää pidennä aiemman merkinnän säilytysaikaa, vaan jokaisen maksuhäiriömerkinnän säilytysaika on itsenäinen.

Aiemmin hieman vaikeasti hahmotettava merkintöjen säilytysaika piirtyy siis nykyään huomattavasti selkeämmin.

Miten muutos on vaikuttanut velallisten käyttäytymiseen ja maksuhäiriötrendeihin?

Trendi maksuhäiriöiden kokonaismäärässä on ollut luottotietolain muutoksen voimaantulosta lähtien hieman laskeva aivan viime aikoihin saakka, eli vuoden 2023 alun noin 15 800:sta tämän vuoden tammikuun noin 7 300:aan.

Myös maksuhäiriöisten henkilöiden määrä laski tämän vuoden alkuun asti. Maaliskuun puolivälissä heitä oli lähes 353 000.

Vuosi 2024 on kuitenkin alkanut epävakaissa merkeissä. Rakennusteollisuuden ja muidenkin toimialojen heikot näkymät, työvoiman vähentäminen ja lomautukset näkyvät nyt lisääntyneinä maksuhäiriömerkintöinä, joita tammikuussa 2024 oli 9 700 sekä maksuaikojen pitenemisenä – vuoden 2023 lopussa maksuaika oli noin 15,9 kuukautta ja tämän vuoden alussa 16,4 kuukautta. Korkotasojen nousu pysynee myös nykyisellä tasolla, eli velallisten tilanne ei näytä lähiaikoina helpottavan.

Vuokranantajan näkökulmasta nähtävillä on myös suotuisampaa kehitystä. Kiinnostus asunnon vuokraamiseen on ollut kasvussa, sillä sitoutuminen omistettuun asunto-osakkeeseen nykyisellä korkotasolla ja korkojen vähennysoikeuden poistuminen ovat vähentäneet omistusasumisen houkuttelevuutta.

Potentiaalisten vuokralaisten tunnistamisessa luottotietojen arviointi on edelleen merkittävä osa asuntosijoittamisen riskienhallintaa. Oman luottostrategian kulmakivenä tieto siitä, onko vuokralaisella maksuhäiriömerkintöjä, on edelleen tärkeä.

Henkilöluottotieto voidaan tarkistaa vuokrasopimuksen luontia varten.  Toinen tilanne, jossa henkilöluottotiedot saa tarkastaa, on maksamattomien vuokrien perinnän suunnittelu. Tämä sälyttää paineen vuokrareskontran hoidolle.

Tärkeää on muistaa ilmoittaa vuokralaiselle henkilöluottotietojen tarkastamisesta. Vuokralaisella on aina oikeus tietää hänestä kerätyistä tiedoista.

Dun & Bradstreetin jäsenetu:
Suomen Vuokranantajien jäsenenä voit tarkastaa vuokralaisehdokkaan luottotiedot Dun & Bradstreetin verkkopalvelussa jäsenetuhintaan. Lisätiedot: vuokranantajat.fi/jasenedut

Kirjoittaja: Heikki Ojama, henkilöluottoriskien tutkija ja asiantuntija, joka pitää pitkistä polkupyörälenkeistä pitkin Länsi-Suomea