Häiritsevä elämä

16.2.2023

Juhliminen ei aina mene tavallisen elämisen ääniin. Itseasiassa vuokralaisen viettämä häiritsevä elämä on varsin yleinen huolenaihe vuokranantajalle. Tämä on teema, joka nousee tasaisesti esille neuvonnassamme, erityisesti ennen juhlapyhiä. Niinpä ajattelin hieman raottaa asiaa vuokranantajan näkövinkkelistä.

Tavallisia elämisen ääniä täytyy naapureiden sietää, mutta vuokralaisen viettämää häiritsevää elämää voi olla esimerkiksi normaalin asumisen rajoista poikkeava asunnossa metelöinti, tappeleminen tai lemmikkieläinten aiheuttamat häiriöt. Vuokralainen vastaa myös vieraidensa viettämästä häiritsevästä elämästä. Ongelmia voi siis syntyä silloinkin, kun vuokralainen sallii tällaisen toiminnan huoneistossaan tai yhteisissä tiloissa.

Usein tieto vuokralaisen viettämästä häiritsevästä elämästä kantautuu vuokranantajan korviin yhtiön tai naapureiden kautta. Tällainen yhteydenotto saattaa hämmentää, mutta asia kannattaa ottaa vakavasti, sillä vuokralaisen viettämä häiritsevä elämä voi johtaa jopa huoneiston haltuunottoon asunto-osakeyhtiölain nojalla. Tämän välttämiseksi ja naapurisovun säilyttämiseksi vuokranantajan on hyvä puuttua vuokralaisen häiritsevään elämään mahdollisimman nopeasti.

Häiritsevä elämä voi muodostaa vuokranantajalle hyvän tavan mukaisen irtisanomisperusteen. Mikäli häiritsevän elämän vietto on räikeää ja ilmeistä, voi vuokranantajalle myös syntyä mahdollisuus vuokrasopimuksen purkamiseen. Purkaminen on kuitenkin aina viimesijainen keino ja se päättää sopimuksen heti, ilman irtisanomisaikaa. Mikäli purkuperusteena käytetään häiritsevää elämää, tulee vuokralaista varoittaa ensin.

Ihan kepein perustein purkuun tai irtisanomiseen ei myöskään kannata ryhtyä, sillä vuokranantajan tulee pystyä näyttämään häiritsevä elämä toteen. Tämä on juuri se asia, joka synnyttää usein käytännön ongelmia esimerkiksi tällaisen riittävän näytön keräämisen kannalta. Varsin yleinen harhaluulo on se, että naapureiden paikalle soittamat poliisit olisivat tällaista vahvaa näyttöä häiritsevästä elämästä. Tosiasiassa poliisien visiittiin liittyy kuitenkin runsaasti näyttöongelmia, sillä vuokranantaja ei ole asianosainen eikä näin ollen poliisi voi luovuttaa dokumentteja käynneistään. Näyttökynnys on sikäli korkealla, että edes taloyhtiön antama hallintaanottovaroitus ei yksinään riitä näyttämään häiritsevää elämää toteen. Miten sitten voi kerätä tällaista tarpeellista näyttöä?

Vahvana näyttönä toimivat naapureiden ja todistajien kertomukset. Vuokranantaja voi siis esimerkiksi juuri haastatella naapureita ja pyytää heitä kirjaamaan muistiin mitä he ovat havainneet ja milloin. Tässäkin on syytä antaa painoarvoa todistajien määrälle – yhden ja saman naapurin toistuvat valitukset eivät välttämättä riitä näytöksi. 

Nähdäkseni ensi sijassa tulisi pyrkiä keskusteluyhteyteen vuokralaisen kanssa ja näin puuttumaan asiaan mahdollisimman ajoissa. Näin voitaisiin säilyttää naapurisopu ja välttyä pidemmälle meneviltä toimenpiteiltä.

Elina Vilponen
Neuvontalakimies
Suomen Vuokranantajat

Lakineuvonta (jäsenille) 
Verkkoneuvonta 
(09) 1667 6345 
ma, pe klo 10.00 – 15.00 
ti, ke, to klo 9.00 – 15.00