Talkoot taloyhtiössä – mitä kannattaa ainakin huomioida?

9.8.2022

Perinteiset pihatalkoot ovat monessa taloyhtiössä odotettu tapahtuma, jossa voidaan kerran pari vuodessa kokoontua naapureiden kesken laittamaan pihaa ja yhteisiä tiloja kuntoon. Lisäksi talkoot ovat mitä loistavin keino lisätä taloyhtiöissä yhteisöllisyyttä asukkaiden kesken. Myös vuokranantajaosakkaat sekä vuokralaiset voivat vallan mainiosti osallistua talkoisiin.

talkoot

Talkoot perustuvat aina vapaaehtoisuuteen, eikä ketään osakasta tai asukasta voi pakottaa mukaan. Talkootyöstä ei makseta mitään korvausta osallistujille, eikä näin ollen talkoista pois jääviltä voi periä esimerkiksi ylimääräistä vastiketta tai muutoinkaan velvoittaa heitä suorittamaan taloyhtiölle korvauksia poisjäännistään. Talkoolaisten ”palkka” on tyypillisesti kohtuulliset tarjoilut talkoiden päätteeksi, jolloin saatetaan pistää grilli kuumaksi yhteiselle pihalle ja keskitytään talkoiden toiseen olennaiseen osuuteen, eli mukavaan yhdessäoloon naapureiden kesken.

Ennen talkoita taloyhtiön on huolehdittava, että yhtiön vakuutukset ovat kunnossa ja kattavat myös talkoot. Mikäli jokin tapaturma pääsisi käymään, vakuutus korvaa tällöin talkoissa sattuneet tapaturmat ja niistä aiheutuvat kulut. Vakuutusyhtiöillä on useita erilaisia talkoovakuutuksia aina yksittäisen talkootapahtuman kattavista vakuutuksista jopa jatkuviin vakuutuksiin. Hallituksen ja isännöitsijän kannattaakin etukäteen selvittää ja miettiä, millainen vaihtoehto sopii juuri tähän yhtiöön.

Talkoiden onnistumisen ja sujuvuuden kannalta on hyvä panostaa käytännön asioiden suunnitteluun jo ennalta. Järjestäminen on usein hallituksen vastuulla, mutta mikään ei estä kokoamasta talkoita varten erillistä suunnitteluporukkaa, joka miettii hallituksen apuna yksityiskohdat hyvissä ajoin kuntoon ja auttaa tarvittavissa hankinnoissa.

Lopuksi vielä vinkkilista etukäteen mietittävistä asioista, jotka olen aikoinaan hallituksen puheenjohtajana toimineena ja kolmet talkoot järjestäneenä todennut tärkeiksi:

1. Millaisia talkootöitä otetaan työlistalle?
Varsinkin pienissä yhtiöissä saatetaan hoitaa paljonkin yhtiön normaalin kunnossapitovastuun piiriin kuuluvia asioita, mutta yleensä vaativammat ja vaaralliset työt on syytä jättää ammattilaisille. Perinteisissä pihatalkoissa työt koostuvat haravoinnin, pihan ja yhteisten tilojen siivoamisen, pienten maalausprojektien sekä kukkien istuttamisen kaltaisista tehtävistä. Työtehtäviä suunnitellessa on hyvä ottaa huomioon myös osallistujien erilaiset iät sekä kunto- ja osaamistasot, jotta jokaiselle löytyisi sopivaa puuhaa.

2. Työkalut ja välineet
Työlistan pohjalta selvitetään ja varmistetaan etukäteen, että kaikki tarvittavat työkalut ja välineet ovat olemassa ja löytyvät talkoopäivänä sieltä mistä pitää. Jos jotain uutta täytyy hankkia, hankinnat tehdään hyvissä ajoin ja päätetään selkeästi, kuka hankkii mitäkin.

3. Tarjoilut
Myös talkootarjoilut kannattaa miettiä etukäteen ja sopia, kuka käy ostamassa tarjottavat. Tarjoiluissakin kannattaa järkevään pisteeseen asti miettiä erilaisia osallistujia esimerkiksi lapset ja aikuiset tai pitäisikö vaikkapa tavallisen makkaran lisäksi olla tarjolla vegemakkaraa. Jos on tarkoitus grillata, on mietittävä, mistä saadaan grilli käyttöön.

4. Päivä, aikataulu ja kutsu
Mikä olisi sopiva talkoopäivä ja aikataulu juuri meidän yhtiössä, jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan? Miten tieto saadaan parhaiten kaikkien asukkaiden ja naapureiden tietoon, ja myös innostettua osallistujia mukaan? Jo kutsussa voi mainita, millaisia talkootöitä on suunniteltu tehtäväksi ja mihin aikaan alkaa grillaaminen tai muu yhdessäolo talkootöiden päätteeksi.

5. Sää ei aina suosi
Jos talkoopäivänä sataakin kaatamalla, onko mietitty varalle jotain sellaisia töitä, joita voi tehdä sateesta huolimatta? Pystyykö esimerkiksi kellareiden ja ullakkotilojen järjestämistä ja raivaamista tekemään? Löytyykö yhtiön pihalta tilaa katoksen alta tai kerhohuoneesta yhdessäoloon talkoiden päätteeksi?

Elina Skarra
Päälakimies
Suomen Vuokranantajat

Lakineuvonta (jäsenille) 
Verkkoneuvonta 
(09) 1667 6345 
ma, pe klo 10.00 – 15.00 
ti, ke, to klo 9.00 – 15.00