Kaupungit asuntopolitiikan keskiössä – mistä tunnistaa taitavan kaupungin?

29.4.2021

Suomi kaupungistuu – on kaupungistunut jo pitkään. Korona on aiheuttanut vauhtiin pienen hengähdystauon, mutta ei kääntänyt trendiä. Ihmiset kasautuvat kaupunkeihin opiskelupaikkojen ja työmahdollisuuksien takia mutta myös palvelujen ja muiden ihmisten – ystävien, perheen ja verkostojen – perässä.

Toimivat asuntomarkkinat ovat toimivan kaupungin keskiössä. Jokainen tarvitsee asunnon – ja asuntomarkkinat heijastuvat koko kansantalouteen muun muassa työvoiman liikkumisen kautta. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mukaan Suomeen tarvitaan 600 000 – 700 000 uutta asuntoa seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Se tarkoittaa 30 000 – 35 000 uuden asunnon vuosituotantoa. Tähän päälle tulee vielä vanhojen asuinrakennusten korjaaminen. Uudisrakentamisen ja korjaamisen paine kohdistuu pääosin kasvaville kaupunkiseuduille.

Iso osa tästä asuntomäärästä on kaupunkien päätösten varassa. Asuntopolitiikalla on suuri merkitys asumisen hinnalle ja koko alueen elinvoimalle. Asumisen hinta pysyy tolkullisena vain, jos asuntoja rakennetaan riittävästi sinne, minne ihmiset tahtovat muuttaa. Kaavoitus, tonttipolitiikka, palvelut sekä joukkoliikenne ovat ratkaisevia kehityksen kannalta. Asuntopolitiikalla voidaan myös ehkäistä asuinalueiden eriytymistä eli segregaatiota. Joustavat asuntomarkkinat ovat elintärkeät myös yritysten työvoiman saannille.

Asuntopolitiikan tulee olla kuntastrategioiden keskeinen osa. Paras tapa edistää asuntorakentamista on parantaa yksityisen, markkinaehtoisen asuntotuotannon edellytyksiä. Julkinen asuntotuotanto ei mitenkään voi riittää asuntotavoitteisiin, vaikka sillä onkin tärkeä oma roolinsa erityisryhmien asuntotarpeeseen vastaamisessa.

Taitava kaupunki ymmärtää keskeisen roolinsa. Se luo edellytyksiä, muttei pyri pikkutarkkaan ohjailuun, koska puuttuminen johtaa herkästi tehottomuuteen ja jähmeyteen. Taitava kaupunki vauhdittaa kaavoituksen prosessia, lieventää asuntojen kustannuksia nostavia kaavamääräyksiä, edistää täydennysrakentamista, nopeuttaa rakennuslupien saantia, ei kiristä kiinteistöveroa ja hillitsee vesi-, energia- ja jätekustannusten nousua. Erilaisia asumiseen liittyviä maksuja ei tule käyttää piiloverotuksen muotona.

Taitava kaupunki myös avaa julkisen asuntotuotannon tuet reilusti arvioitavaksi eikä syrjäytä yksityisiä investointeja tuetulla asuntokannalla. Taitava kaupunki panostaa laadukkaaseen infraan ja joukkoliikenteeseen, sekä luo seudullisia yhteistyöhankkeita, koska ihmisten elämä ei noudata kuntarajoja.

Taitava kaupunki luo selkeät kaupunkikehityksen suunnitelmat, tekee tarvittavat päätökset ajoissa ja pysyy sopimuksissa – sekä hyödyntää kaikkien alan toimijoiden ja ammattilaisten osaamisen asuntopolitiikkaa kehittäessään. Taitava kaupunki luo mahdollisuudet sujuvalle arjelle, laadukkaille ja sopivan hintaisille asunnoille sekä elinvoimalle. Taitava kaupunki tekee tilaa uusille kodeille!

Ville Valkonen
Yhteiskuntasuhdepäällikkö
Suomen Vuokranantajat

Suomen Vuokranantajat, Rakennusteollisuus, Kiinteistöliitto ja Rakli järjestävät 25.5. kello 14-17 Suuren Kaupunkikeskustelun nostaakseen kaupunkipoliittisen keskustelun tasoa. Virtuaaliseminaari on kaikille avoin. Tervetuloa! Mukaan voit ilmoittautua täällä.

Tietoa blogista

Blogissa julkaistaan vuokranantajan arkea koskettavia asiantuntijakirjoituksia ja eri vuokranantajien tarinoita vuokrauksen onnistumisista ja haasteista. Tervetuloa lukemaan ja keskustelemaan! Mikäli sinulla on tarinoita kerrottavana, laita viestiä osoitteeseen: tiedotus@vuokranantaja.fi