Vuokranantajana taloyhtiössä

3.3.2020

Suomalainen asunto-osakeyhtiö on kansainvälisesti loistava keksintö. Sen myötä kaikki osakkaat vastaavat yhdessä yhtiön kautta koko kiinteistön kunnosta. Näin ollen kaikilla osakkailla tulisi olla yksi yhteinen tavoite yhtiön kunnossapidosta parhaalla mahdollisella tavalla. Asunto-osakeyhtiöiden osakkaat voivat kuitenkin joskus jakautua kahteen leiriin: talossa asuviin osakkaisiin ja muualla asuviin sijoittajiin. Tällaisessa kahtiajaossa ei ole kuitenkaan mitään järkeä.  

Ostaessaan sijoitusasuntoa kerrostalosta vuokranantaja ostaa todellisuudessa asunto-osakeyhtiön osakkeita. Tilannetta voidaan verrata osittain myös pörssisijoittamiseen: kun omistamallani yhtiöllä menee hyvin, sijoitukseni arvo kasvaa ja saan sijoittamalleni pääomalleni kohtuullisen tuoton. Asunto-osakeyhtiöiden kanssa tilanne on samanlainen. Mitä paremmassa kunnossa asunto-osakeyhtiö on, sitä parempi tilanne on sijoittajalle. Vuokranantajaosakkaan edun mukaista on siten edistää taloyhtiön edun mukaisia päätöksiä.

Asunto-osakeyhtiössä tärkeimmät päätökset liittyvät usein yhtiön omistamien rakennusten kunnossapitoon. Hyvässä taloyhtiössä onkin aina suunnitelmat pidemmälle ajalle kuin lain edellyttämälle tulevalle viidelle vuodelle. Vuokranantajaosakkailla on usein kokemusta useammasta kuin yhdestä taloyhtiöstä. Aktiivinen vuokranantajaosakas onkin taloyhtiölle todellinen voimavara. Hän osallistuu yhtiökokouksiin, haluaa pitää omaisuudestaan hyvää huolta, rohkaisee kilpailuttamaan taloyhtiön hankintoja ja tuo arvokasta kokemusta taloyhtiön hallitukseen.

Hyvä vuokranantaja ymmärtää asunto-osakeyhtiölain pääkohdat ja toimii aina muutoinkin lain ja hyvän tavan mukaisesti. Hän pitää asunnosta hyvää huolta, sillä se vaikuttaa suoraan vuokratasoon ja vuokrasuhteen kestoon. Julkisesta velkaantumiskeskustelusta huolimatta yksityinen vuokranantaja käyttää todellisuudessa keskimäärin hyvin maltillisesti velkavipua. Suurimmalla osalla vuokranantajista on 1-3 vuokra-asuntoa.

Mitä vuokranantajaosakas sitten odottaa hyvältä taloyhtiöltä? Yhtenä tärkeimmistä seikoista voidaan pitää tiedonkulkua. Osakkaille tarkoitettua tiedotusta ei voida järjestää niin, että isännöitsijä teippaa yhtiön ilmoitustaululle silloin tällöin ajankohtaisia asioita. Taloyhtiön tulee varmistua, että myös sijoittajaosakkaat saavat ajoissa tiedon esimerkiksi korjaushankkeiden suunnitelmista. Tämä on myös taloyhtiön etu – vuokranantajilla voi usein olla tietotaitoa ja hyviä kontakteja, joiden myötä taloyhtiön remontit hoituvat jouhevammin ja kustannustehokkaammin.

Uskallan väittää, että yleisesti parhaiten toimivat asunto-osakeyhtiöt, joissa on osakkaina ja hallituksen jäseninä sekä asukasosakkaita että vuokranantajaosakkaita. Näin yhtiötä voidaan kehittää pitkäjänteisesti kaikki nykyiset ja tulevat osakkeenomistajat huomioiden. Vuokranantajaosakkaalle tärkeintä on tyytyväinen asiakas, eli vuokralainen, ja kohtuullinen tuotto sijoittamalleen pääomalle. Asukasosakkaalle tärkeintä on oman kodin viihtyvyys ja oman kodin arvon säilyminen. Kaikkien osakkaiden tavoitteiden asunto-osakeyhtiön suhteen tulisi olla siis sama: pitää yhtiöstä huolta niin, että se mahdollistaa laadukkaan asumisen ja säilyttää arvonsa.

Kirjoittaja Tarik Ahsanullah on Suomen Vuokranantajien päälakimies.

Tietoa blogista

Blogissa julkaistaan vuokranantajan arkea koskettavia asiantuntijakirjoituksia ja eri vuokranantajien tarinoita vuokrauksen onnistumisista ja haasteista. Tervetuloa lukemaan ja keskustelemaan! Mikäli sinulla on tarinoita kerrottavana, laita viestiä osoitteeseen: tiedotus@vuokranantaja.fi