Häätöjen käsittely kestää kohtuuttoman kauan 

27.3.2019

Lakimiesliitto kampanjoi näyttävästi oikeusvaltion puolesta #oikeuskuuluukaikille -kampanjalla. Suomen Vuokranantajat ry tukee kampanjan tavoitteita ja kannattaa panostuksia oikeusvaltioon tulevalla hallituskaudella. Vuokranantaja-kyselymme perusteella 72 % yksityisistä vuokranantajista pitää oikeusturvaansa toiminnan kannalta haastavana ja näitä tilanteita tulee esiin myös lakineuvonnassamme. Erityisesti pääkaupunkiseudulla esimerkiksi yksinkertaisen häätöasian käsittely ja toimeenpano saattaa kestää kohtuuttoman kauan.  

Suomessa käytetään vain alle 1 % valtion budjetista oikeudenhoitoon. Tämä on selvästi vähemmän kuin meihin hyvin vertautuvassa Ruotsissa. Perinteisesti valtion ensisijaisia tehtäviä ovat olleet sekä ulkoisen että sisäisen turvallisuuden takaaminen. Rikoksista rankaiseminen ja riitojen ratkaiseminen ovat kiistatta valtion ydintehtäviä, ja siihen nähden rahalliset panostukset tuntuvatkin erityisen pieniltä. Toimivalla oikeusvaltiolla taataan vakaa ja ennustettava toimintaympäristö, jonka myötä uskalletaan tehdä investointeja.  

Pelkällä lisärahoituksella ei oikeusvaltion toimintaa kehitetä. Tarvitsemme uusia ratkaisuja ja menettelyjä 2020-luvulle tultaessaSiviiliprosessimme ei ole keskeisiltä osiltaan muuttunut juuri lainkaan 1990-luvun uudistusten jälkeen, vaikka muun muassa erilaiset tekniset mahdollisuudet ovat parantuneet valtavastiYhtenä ratkaisuna voitaisiin pitää erillistä kevyempää ja edullisempaa pienten riita-asioiden menettelyä. Tällaiset ns. pikkuriidat ratkaistaan erillisellä menettelyllä muun muassa Virossa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa. Vuokrasuhteista syntyviin riitoihin sopisi erityisen hyvin tällainen laajaa riita-asiaa nopeampi käsittely.  

Oikeudenkäynnin kestot ovat olleet Suomessa jo pitkään tunnistettu oikeusturvaongelma. Toinen tosiasiallinen este oikeuksiin pääsylle muodostuu merkittävästä oikeudenkäyntikuluriskistä. Pienen intressin hiemankaan epäselviä riitoja ei usein yksinkertaisesti kannata lähteä ratkaisemaan käräjäoikeuksiin kuluriskin takiaTätä voisi helpottaa myös oikeusturvavakuutusten korvausmäärien nostaminen tai sellaisten oikeudellisten prosessien kehittäminen, jotka eivät vaadi asiamiehen palkkaamista. 

Kaikista räikeimmissä tilanteissa tulisi vuokranantajilla olla mahdollisuus hakea turvaamistoimenpidettä asunnon nopeaa hallinnanpalautusta varten. Vaikka tällainen mahdollisuus on nykyisinkin teoriassa olemassa, vaatii sen käyttäminen vuokranantajalta viisinumeroisen summan asettamista vakuudeksi. Tämä tekee käytännössä turvaamistoimien käyttämisen mahdottomaksi yksityisille vuokranantajille.  

Vuokrasuhteissa on kysymys ihmisten kodeista sekä merkittävistä omaisuuseristäVuokralaisella tulee olla mahdollisuus saada korvaus vuokranantajalta, joka esimerkiksi purkaa vuokrasopimuksen oikeudetta. Yhtä lailla vuokranantajalla tulisi olla mahdollisuus häätää vuokranmaksun kokonaan laiminlyönyt vuokralainen nykyistä nopeammin. Oikeusvaltiossa kaikilla tulee olla mahdollisuus saada riitansa riippumattoman oikeuslaitoksen ratkaistavaksi – kohtuullisessa ajassa ja järjellisin kustannuksin 

Tarik Ahsanullah, laki- ja edunvalvonta-asiantuntija, Suomen Vuokranantajat ry
Twitter: @TarikAhsannullah

Tietoa blogista

Blogissa julkaistaan vuokranantajan arkea koskettavia asiantuntijakirjoituksia ja eri vuokranantajien tarinoita vuokrauksen onnistumisista ja haasteista. Tervetuloa lukemaan ja keskustelemaan! Mikäli sinulla on tarinoita kerrottavana, laita viestiä osoitteeseen: tiedotus@vuokranantaja.fi