Vuokranantaja – pidä huolta omaisuudestasi

2.5.2018

Suomalaisten varallisuus on tunnetusti kiinni asunnoissa. Myös yksityisten vuokranantajien sijoituksista merkittävin osa on sijoitettu asuntoihin, mutta silti osallistuminen taloyhtiöiden hallintoon on vähäistä. Suomen Vuokranantajien tekemän Vuokranantaja2017 -kyselytutkimuksen mukaan vain noin 20 prosenttia yksityisistä vuokranantajista on mukana taloyhtiön hallituksessa.

Taloyhtiön asioiden hoitaminen on ensisijaisesti varallisuudenhoitoa niin asukasosakkaille kuin vuokranantajaosakkaillekin. Päämäärät ovat täysin samat: miten pidetään kiinteistöt hyvässä kunnossa, vastikkeet oikealla tasolla ja kulut hallinnassa.

Joissain taloyhtiöissä hoitovastiketta saatetaan nostaa ikään kuin rutiininomaisesti. Hoitovastikelaskelmaan onkin syytä perehtyä tarkasti. Yhtiöllä tulisi olla 2-3 kuukauden hoitovastikkeiden verran vastikkeita tilillään. Osakkaiden rahoja ei ole mitään syytä säilöä taloyhtiön tilillä enempää, ellei taloyhtiöllä selkeää lähiaikoina tulossa olevaa vuosikorjausta, johon varoja sovitusti kerätään. Jos taloyhtiön vastikesaldo alkaa karata perusteetta liian suureksi, hoitovastikkeen laskeminen on täysin perusteltua.

Myös taloyhtiön kannattaa ottaa hallitukseen ainakin yksi vuokranantajaosakas. Vuokranantajalla on todennäköisesti kokemusta myös muista taloyhtiöistä, joten hyvät kokemukset saada käyttöön ja huonoista kokemuksista voidaan ottaa oppia.

Isännöintiä, kiinteistöhuoltopalveluita, pankkeja ja vakuutuksia pitää kilpailuttaa mieluummin useammin kuin ei ollenkaan. Huonosti hoidetun taloyhtiön ja hyvin hoidetun taloyhtiön ero on iso myös vuokranantajan toiminnan kannattavuuden osalta. Vuokranantajan kannattaa kantaa oma kortensa kekoon varmistaakseen, että oma taloyhtiö on hyvin hoidettu.

Taloyhtiön hallituksen jäsenille pitää maksaa kohtuullinen korvaus hallitustyöskentelystä. Taloyhtiön kannattaa myös aina kuulua Kiinteistöliiton paikallisyhdistykseen, josta saa neuvoja ja apua juridiikkaan, korjauksiin sekä vastuukysymyksiin. Satsaukset maksavat itsensä moneen kertaan takaisin.

Hyvä ja pitkäjänteinen vuokranantaja vie eteenpäin sitä, että taloyhtiöllä on strategia, kiinteistön ylläpito on suunnitelmallista ja vastikkeiden käyttö järkevää. Tällaisilla perustelluilla näkemyksillä ja aktiivisuudella on varmasti kysyntää yhtiökokouksessa ja ne edistävät myös asukasosakkaiden asiaa. Hyvin hoidettu taloyhtiö parantaa myös vuokranantajan toiminnan kannattavuutta, koska vuokralaiset viihtyvät paremmin. Parhaimmillaan vuokranantajaosakas voi myös lieventää mahdollisia vastakkainasetteluja osakkaiden välillä.

Laita siis yhtiökokoukset kalenteriin ja lähde mukaan taloyhtiön hallitukseen. Taloyhtiön hallituksessa voi vaikuttaa ja luoda hyvää hallintoa. Tehokas hallinto on osakkaiden etu.

Tuomas Viljamaa
yhteiskuntasuhdepäällikkö
Suomen Vuokranantajat ry
040 723 5821
tuomas.viljamaa@vuokranantajat.fi

JAA