Vastine HS:n artikkeliin: Takaajavastuu auttaa vuokralaista

Muutos takaajan vastuussa edistää vuokralaisen mahdollisuuksia vuokra-asunnon saamiseen

Helsingin Sanomissa (27.2.2018) oli laaja kirjoitus vuokra-asumisesta ja siihen liittyvistä riitatilanteista. Artikkelissa käsiteltyihin vuokrasuhteen erimielisyyksien aiheisiin ja neuvonnantarpeeseen on helppo yhtyä. Samat aiheet nousevat esille myös Suomen Vuokranantajien lakineuvonnassa, jossa vastattiin viime vuonna noin 8200 yhteydenottoon. Vakuuden pidättämiseen ja erilaisiin vahinkotilanteisiin liittyvät vastuut ovat monesti tulkinnanvaraisia ja hankalia niin vuokralaisille kuin vuokranantajillekin. Reiluja tulkintalinjauksia näihin asioihin onkin vuosien saatossa haettu hyvässä yhteistyössä Vuokralaiset ry:n kanssa ja ne on otettu huomioon Hyvää vuokratapaa koskevassa ohjeistuksessa.

Vuokralaiset ry:n esittämää näkemystä henkilötakauksista sen sijaan on vaikea ymmärtää. Artikkelissa viitataan Korkeimman oikeuden joulukuussa antamaan päätökseen ja todetaan, että ”takausaika voi kestää kuukausia, jopa vuosia eli se on takautuvasti voimassa”.  Vuokralaiset ry:n järjestö- ja koulutuspäällikkö Pia Lohikosken mukaan henkilötakaus voi olla nyt minkä pituinen vain. Ilmeisesti kirjoituksessa on mennyt sekaisin takauksen voimassaolo ja takaajan vastuu. Samalla tavoin kuin vuokralaisen itsensä maksama vakuus, henkilötakaus on voimassa lähtökohtaisesti koko vuokrasopimuksen voimassaoloajan. Tähän asiaan Korkeimman oikeuden päätös ei tuonut muutosta.

Tämän vuoksi myös Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viidan viittaus 70-luvulla tehtyihin sopimuksiin tuntuu hiukan tarkoitushakuiselta. Vaikka takaajan vastuu vuokralaisen laiminlyönneistä ei rajaudukaan kolmen kuukauden vuokraa vastaavaan määrään, tuskin kukaan vuokralainen asuu edelleen asunnossa, josta olisi jättänyt vuokrat maksamatta 70-luvulta saakka. On molempien osapuolten edun mukaista päättää vuokrasopimus mahdollisimman nopeasti tilanteessa, jossa vuokralainen ei kykene maksamaan vuokraansa.

Toisin kuin Vuokralaiset ry:ssä pelätään, muutos takaajan vastuussa todennäköisesti edistää vuokralaisen mahdollisuuksia vuokra-asunnon saamiseen. Tämä pätee erityisesti tilanteessa, jossa vuokralaisen luottohäiriöt tai muuten heikko taloudellinen tilanne uhkaavat estää asunnon saannin.

Sanna Hughes
Päälakimies
Suomen Vuokranantajat ry
sanna.hughes@vuokranantajat.fi

Comments are closed.