Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Päätetään hallituksen jäsenille maksettavasta kokouspalkkiosta tai muusta korvauksesta
 8. Päätetään tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
 10. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio ja sen osana liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus
 11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 12. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi on valittava vähintään yksi hyväksytty tilintarkastaja.
 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Vuoden 2017 vuosikokous

Tervetuloa Suomen Vuokranantajat ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen keskiviikkona 3.5.2017 klo 18.00.
Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.
Paikka: AnnaK, Annankatu 24 (5. kerros), 00100 Helsinki

Kahvitarjoilua varten toivomme ilmoittautumista osoitteessa vuokranantajat.fi/tapahtumat/vuosikokous-2017

Vuosikokouksen 2017 materiaalit, ml. valtakirjapohja (PDF)