Vuosikokous

Esityslista

 1. Kokouksen avaus, hallituksen puheenjohtaja Jouni Lehtinen
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Esitetään 2018 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunto
 6. Päätetään 2018 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Päätetään yhdistyksen luottamushenkilöille maksettavista kokouspalkkioista tai muista korvauksista
 8. Päätetään tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle maksettavasta palkkiosta
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2019
 10. Vahvistetaan hallituksen laatima talousarvio vuodelle 2019 sekä liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruus vuodelle 2020
 11. Päätetään hallituksen jäsenten määrästä ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 12. Valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle sijainen
 13. Kokouksen päättäminen

Vuoden 2019 vuosikokous

Tervetuloa Suomen Vuokranantajat ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen keskiviikkona 8.5.2019 klo 18.00.
Valtakirjojen tarkistus ja kahvitarjoilu alkaen klo 17.30.
Paikka: Tekniska Föreningen, Eerikinkatu 2 00100 Helsinki

Kahvitarjoilua varten toivomme ilmoittautumista osoitteessa https://www.lyyti.in/svavuosikokous2019