Vaikuttaminen

Vaikutamme valtakunnallisesti

Yksityiset vuokranantajat vuokraavat noin 295 000 asuntoa ympäri Suomen. Nämä asunnot ovat noin kolmannes kaikista vuokra-asunnoista ja niissä asuu noin 440 0000 asukasta. Yksityisillä vuokranantajilla on keskeinen merkitys riittävän ja kansalaisten tarpeita palvelevan asuntojen tarjonnan varmistamisessa. Onnistuneen asuntopolitiikan toteutumiseksi onkin välttämätöntä, että asuntosijoittaminen pysyy jatkossakin houkuttelevana sijoituskohteena.

Suomen Vuokranantajat edustaa Suomen yksityisiä vuokranantajia yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tekee aktiivista vaikuttamistyötä vuokraustoiminnan edellytysten vahvistamiseksi. Pääsääntöisesti vaikuttamistyö keskittyy asuntopolitiikan ja veropolitiikan kysymyksiin. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi vuokratuloista maksettavan veron määrä, sijoitusasuntojen verokohtelun sukupolvenvaihdostilanteessa tai ehdot, joilla lain mukaan vuokratoimintaa voi tehdä (laki asuinhuoneiston vuokrauksesta). Edellä mainittujen lisäksi työlistallamme ovat myös muut vuokraustoimintaa läheltä liippaavat asiat kuten oikeusjärjestelmän toimivuus ja rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn liittyvät kysymykset.

Tällä hetkellä pinnalla olevia kysymyksiä ovat mm.

  • Yleisen asumistuen muutokset
  • Opiskelijoiden siirtäminen yleisen asumistuen piiriin
  • Airbnb:n kaltaisten palveluiden toiminnan ja vuokraustoiminnan suhde
  • Vuokraustoimintaan kohdistuva verotus ja sen keventäminen esimerkiksi laajentamalla kaavailtu pienten osinkotulojen verovapaus koskemaan myös vuokratuloja
  • Hoitokulujen ja jatkuvasti kasvavan kiinteistöverorasituksen hillitseminen
  • Valtion vuokra-asumiseen kohdistuvien tukien avaaminen myös yksityisille sijoittajille
  • Asumisen tulorajat Ara-asuntoihin
  • Normien purku liittyen autopaikkoihin, väestönsuojiin ja kaavoitukseen

Katso laajempi kuvaus Vuokranantajien vaikuttamistyön tavoitteista tästä.

Vuokranantajien poliittisista linjoista päättää yhdistyksen hallitus, joka hyväksyy yhdistyksen edunvalvontaohjelman. Hallituksen kannanmuodostuksen pohjana toimii jäsenistön kuuleminen ja perusteellinen asiantuntijatyö. Vuoden 2015 edunvalvontaohjelman uudistuksen pohjaksi toteutettiin laaja jäsenistölle suunnattu edunvalvontakysely, johon vastasi 1500 jäsentä. Ohjelman teemoja käsittelivät myös paikallisasiamiehet ja yhdistyksen vuosikokous.

Miten vaikuttamistyötä tehdään?

Vaikuttamistyössä otamme aktiivisesti osaa vuokraustoimintaa käsittelevään julkiseen keskusteluun. Tämän lisäksi teemme omia avauksiamme nostaen keskusteluun vuokranantajien kannalta merkityksellisimpiä kysymyksiä. Avaustemme tueksi tuotamme ajankohtaisia selvityksiä ja tutkimuksia, joissa pureudutaan syvemmin rajattuun kysymykseen. Julkisen keskustelun lisäksi vaikutamme suoraan poliittiseen päätöksentekoon ja teemme tiivistä yhteistyötä alan muiden toimijoiden ja viranomaisten kanssa.

Suomen Vuokranantajat on osa Kiinteistöliittoa. Kiinteistöliitto on valtakunnallinen kiinteistönomistajien edunvalvoja, johon kuuluvat vuokranantajien lisäksi asunto-osakeyhtiöitä ja kiinteistöosakeyhtiöitä. Toimimme aktiivisesti osana Kiinteistöliittoa ja vaikutamme näin vuokraustoimintaa laajemmin koko kiinteistöalaa koskeviin kysymyksiin.

Vuokranantajien viranomaislausunnot