Kuntavaalit 2021

Parempaa asumista, enemmän koteja – Suomen Vuokranantajien ehdotukset kunnille 2021-2025

Suomen kunnat ovat erilaisia. Väestönkasvu keskittyy voimakkaasti kolmelle suurimmalle kaupunkiseudulle, mutta joka puolella Suomea asutaan jatkossakin.

Kunnilla on merkittävä rooli asuntomarkkinoiden edellytysten luomisessa. Asuntopolitiikalla on suuri merkitys elinvoimalle.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mukaan Suomeen tarvitaan 600 000 – 700 000 uutta asuntoa seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Se tarkoittaa 30 000 – 35 000 uuden asunnon vuosituotantoa. Iso osa tästä asuntomäärästä on kaupunkien päätösten varassa. Selvää on, että tarvitaan sekä julkisia että yksityisiä asuntoinvestointeja.

Kaavoitus, tonttipolitiikka ja lupaprosessien tehokkuus ovat ratkaisevia eri alueiden kehityksen kannalta. Paras tapa edistää asuntorakentamista on parantaa yksityisen, markkinaehtoisen asuntotuotannon edellytyksiä. Julkinen asuntotuotanto ei mitenkään voi riittää asuntotavoitteisiin, vaikka sillä onkin tärkeä oma roolinsa erityisryhmien asuntotarpeeseen vastaamisessa.

Vuokra-asuminen tulee lisääntymään, koska ihmisten muuttoliike työn perässä kasvaa ja koska entistä useampi suomalainen asuu yksin. Monilla alueilla on työvoimapulaa ja toisilla taas enemmän työttömyyttä. Toimiva asuntopolitiikka helpottaa työmarkkinoiden alueellista kohtaanto-ongelmaa.

Suomessa on noin 295 000 yksityishenkilön omistamaa vuokra-asuntoa, joissa asuu noin 440 000 suomalaista. Yksityiset, pienten asuntosijoittajien omistamat vuokra-asunnot muodostavat noin kolmasosan kaikista vuokra-asunnoista. Yksityisillä vuokranantajilla on keskeinen merkitys riittävän ja ihmisten tarpeita vastaavan asuntotarjonnan varmistamisessa. Vuokranantajien osaamista kannattaa hyödyntää kuntien asuntopolitiikan muotoilussa.

Asuntopolitiikan tulee olla kuntastrategioiden keskeinen osa. Suomi tarvitsee lisää hyviä koteja!

Keskeisimmät ehdotukset kunnille:

• Kaavoitusta ja rakennuslupakäsittelyä pitää vauhdittaa.
• Asuntojen hintoja nostavia kaavamääräyksiä pitää lieventää.
• Täydennysrakentamista pitää lisätä ja helpottaa.
• Rakennusjärjestyksiä pitää muuttaa mahdollistavaan suuntaan.
• Kiinteistöveroa ei tule korottaa.
• Vesi-, energia- ja jätekustannusten nousua tulee hillitä.
• Kunnan vuokra-asuntotarjonnan tulee olla kustannuksiltaan läpinäkyvää.
• Kuntien vuokrataloyhtiöiden uudistuotanto pitää ohjata enemmän erityisasumisen ja pienituloisten piiriin.
• Kunnan tulee selvittää asteittainen kuntaomisteisen vuokra-asuntokannan vähentäminen.
• Julkisesti tuettuja vuokra-asuntoja ei pidä rakentaa, jos ne syrjäyttävät yksityisiä investointeja.
• Joukkoliikenteeseen pitää panostaa ja kaupunkiseutujen pitää toteuttaa joukkoliikenneinvestoinnit seudullisesti.
• Kaupunkien tulee ennakkoluulottomasti kokeilla erilaisia rahoitus- ja hankemalleja infrastruktuuri-investointien mahdollistamiseksi.

Suomen Vuokranantajien jäseniä ehdolla kuntavaaleissa

Ehdolla kuntavaaleissa

Aakkosjärjestys kunnan mukaan

Elena Stenholm
Espoo
Kokoomus

Kotisivu
Henrik Ramm-Schmidt
Espoo
RKP

Kotisivu
Marju Silander
Espoo
Kokoomus

Kotisivu
Martti Suontausta
Espoo
Kokoomus

Kotisivu
Mathew Mailaparampil
Espoo
SFP
Minna Taivassalo
Espoo
Vihreät

Kotisivu
Tom Kullberg
Hanko
RKP
Kotisivu
Aino Tuominen
Helsinki
Vihreät

Kotisivu
Annika Elisabeth Rinne
Helsinki
Kokoomus
Jani-Pekka Leino
Helsinki
SDP

Laura Rissanen
Helsinki
Kokoomus

Kotisivu
Maritta Hyvärinen
Helsinki
kokoomus

Kotisivu
Tarik Ahsanullah
Helsinki
Kokoomus

Kotisivu
Pasi Pasanen
Hollola
Kokoomus

Kotisivu
Lotta Iso-Tuisku
Ilmajoki
Keskusta

Jouko Partanen
Imatra
Kokoomus

Kotisivu
Kari Oikarinen
SDP
Joensuu

Kati Laakso
Jyväskylä
Vihreät

Risto Rönnberg
Jyväskylä
Vihreät

Tero Tilus
Jyväskylä
Vihreät

Kotisivu
Cristian Seres
Kangasala
Vihreät

Kotisivu
Katri Lahdensivu
Kankaanpää
Perussuomalaiset

Jarkko Huttunen
Kauniainen
Perussuomalaiset
Greger Englund
Kirkkonummi
RKP
Tuomo Lapveteläinen
Kuopio
Keskusta

Iida Hovi
Lahti
KD
Tarja Seppälä
Lappeenranta
SDP
Ville Vesterinen
Lappeenranta
Kokoomus
Sami Kuula
Lapua
Kokoomus
Kati Manninen
Liminka
Kokoomus
Kari Kyttälä
Lohja
Kokoomus
Antti Koivusaari
Oulu
Vihreät

Kotisivu
Erika Taube-Säkkinen
Oulu
Kokoomus

Kotisivu
Leena Väänänen
Oulu
Kokoomus

Mikko Merihaara
Oulu
Kokoomus

Anne Metsola
Pyhtää
Kokoomus
Antti Raski
Raisio
Liike Nyt
Josefina Nissilä
Rautjärvi
SDP

Kotisivu
Hannele Sandberg
Riihimäki
KD

Juha Kauhanen
Rovaniemi
Keskusta

Maria Jokinen
Sastamala
Kokoomus

Kotisivu
Juhana Liimatainen
Savitaipale
Keskusta
Pauliina Sjöholm
Siuntio
Kokoomus

Marko Nygård
Siuntio
Kokoomus

Jarkko Rikala
Tampere
Kokoomus


Kotisivu
Kari Peltovirta
Tampere
SDP

Kotisivu
Ville Valkonen
Turku
Kokoomus

Kotisivu
Jari Ahokas
Vantaa
Kokoomus

Kotisivu
Markus Lustig
Vantaa
Kokoomus

Kotisivu
Sakari Rokkanen
Vantaa
Kokoomus

Kotisivu