Ehdotukset valtion budjettiin 2021

Koronan aiheuttama taloustaantuma on historiallisen syvä. Kulutus ja investoinnit uhkaavat romahtaa. Myös rakentaminen näyttää sukeltavan. Jotta kriisistä palauduttaisiin mahdollisimman nopeasti, on aktiivinen suhdannepolitiikka perusteltua.

Samaan aikaan tietyt megatrendit etenevät entiseen vauhtiin. Kaupungistuminen on näistä voimakkaimpia, samoin yksinelävien suomalaisten määrän nousu. Ilmastonmuutoksen torjunta haastaa myös rakennettua ympäristöä. Nämä muutokset voi kääntää elvytysmahdollisuuksiksi.

Kaupungistumisessa on paljon myönteistä. Kaupunkeihin halutaan muuttaa. Niissä syntyy uusia innovaatioita, palveluita ja työpaikkoja. Tiiviimpi kaupunkirakenne nostaa talouden tuottavuutta. Vauraampi Suomi takaa mahdollisuudet pitää huolta kaikista suomalaisista myös tulevaisuudessa.

Asuntomarkkinat ovat yksi talouden tärkeimmistä markkinoista. Koti on jokaiselle elämän tärkein paikka. Suomalaiset asuntomarkkinat toimivat suhteellisen hyvin. Haasteita kuitenkin löytyy. Asumismenojen osuus kotitalouksien kulutusmenoista on jo nyt euromaiden korkein ja korkeampi kuin Ruotsissa. Asumisen kustannukset ovat myös nousseet suhteessa tuloihin. Asumisen hinnan hillitseminen on tärkeää niin yksilöiden kuin koko maan näkökulmasta. Tärkein tekijä on riittävä, monipuolinen asuntotuotanto kasvukeskuksissa.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n mukaan Suomeen tarvitaan 600 000 – 700 000 uutta asuntoa seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana. Se tarkoittaa 30 000 – 35 000 uuden asunnon vuosituotantoa. Juuri nyt kannattaa panostaa siihen, että matalasuhdanne ei päästä asuntotuotantoa romahtamaan. Selvää on, että tässä urakassa tarvitaan sekä julkisia että yksityisiä asuntoinvestointeja.

Yhtä tärkeää kuin uusien asuntojen rakentaminen on vanhoista huolehtiminen. Valtava määrä 60- ja 70- luvuilla rakennettuja rakennuksia vaatii mittavia peruskorjauksia. Korjaamista kannattaa vauhdittaa matalasuhdanteessa, kun markkinoilla on kapasiteettia.

Rakennettu ympäristö aiheuttaa jopa 40 prosenttia Suomen ilmastopäästöistä. Uudet asunnot ja vanhojen korjaaminen ovat ainutlaatuinen mahdollisuus parantaa energiatehokkuutta ja siten vähentää ilmastopäästöjä.

Fiksuilla toimilla voidaan samanaikaisesti sekä ylläpitää kokonaiskysyntää, kannustaa investointeihin, ehkäistä asumisen kustannusten nousua, ohjata kaupungistumista tasapainoisesti sekä vähentää rakennusten ilmastopäästöjä.

Suomen Vuokranantajat tahtoo näillä ehdotuksilla osallistua Suomen talouden nostamiseen koronakriisistä. Panostetaan koteihin!

Ehdotukset valtion budjettiin