Eduskuntavaalit 2019

Suomen Vuokranantajien hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Seuraavalla hallituskaudella on tärkeää toteuttaa seuraavat politiikkatoimet:

1. Asumisen verotuksen kehittäminen

  • Pääomatuloverotusta ei ainakaan kiristetä
  • Kannustetaan asuntokannasta huolehtimiseen mahdollistamalla korjausmenojen vähentäminen vuokratuloista niiden maksuvuonna
  • Kannustetaan tasapuolisesti kaikenlaiseen piensijoittamiseen luomalla kaikkia pääomatuloja koskeva 1000 euron verovapaa osuus
  • Luovutaan varainsiirtoverosta kokonaan asteittain
  • Palautetaan pitkään omistettujen sijoitusten luovutusvoittoverotuksen hankintameno-olettama 50 prosenttiin

2. Asuntotarjonnan lisääminen

  • Välivuokramallin ja erilaisten sosiaalista asumista tukevien yhteistyömallien käyttöönottoa edistetään verotuksen sekä MAL-sopimusten kautta
  • Liikenneratkaisut ja liikenneinvestointien tukeminen otetaan entistä merkittävämmäksi osaksi valtion asuntopolitiikkaa

3. Tukijärjestelmän oikeudenmukaistaminen

  • Asumisen tuet kohdistetaan vain tuen tarpeessa oleville ottamalla käyttöön tulo- ja varallisuusrajat
  • ARA-asunnoissa otetaan käyttöön malli, jossa vuokra nousee kohti markkinavuokraa tulojen kasvaessa
  • Asumisen tukeminen järjestetään pääsääntöisesti yhden läpinäkyvän kysyntätuen kautta

Pääomatuloveron keventäminen lisäisi asuntotarjontaa

Suomen Vuokranantajien Vuokranantaja 2019 -kyselyn vastaajista 55 % harkitsisi uuden sijoitusasunnon hankintaa, jos pääomatuloveroa kevennettäisiin.

Pääomatuloveroa on kiristetty viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana: alle 30 000 euron tuloista maksetaan 30 % veroa ja sen ylittävältä osalta 34 %.

13 % laajentaisi toimintaansa, jos kohteita olisi paremmin saatavilla.