Välivuokraus

Y-säätiön välivuokraus

Espoon Kaupunki ja Y-Säätiö ovat käynnistäneet keväällä 2016 yhdessä ympäristöministeriön kanssa pilottihankkeen, jonka tarkoituksena on saada lisää vuokra-asuntoja asunnottomille nuorille henkilöille uudentyyppisellä välivuokraukseen perustuvalla mallilla. Espoossa sijaitsevat asunnot vuokrataan yksityisiltä vuokranantajilta, ja Espoon kaupunki vastaa niiden asukasvalinnasta.

Välivuokrausmallissa on tarkoitus lisätä asuntokapasiteettia asunnottomuuden torjumiseksi. Mallin ansiosta vuokraustoiminnasta poistuvat asunnon omistajalle aiheutuvat tyypilliset taloudelliset riskit, sillä ne siirtyvät Y-Säätiölle. Lisäksi vuokraustoiminnasta tulee vuokranantajan kannalta vaivatonta, ja asunnon omistaja tekee hyvän työn osallistuessaan asunnottomuusongelman ratkaisemiseen. Vastineeksi vuokran tulee olla asukkaalle kohtuuhintainen.

Ympäristöministeriö tukee välivuokrauksen kehittämistä ja leviämistä. Välivuokrausmalli on herättänyt kiinnostusta myös muualla Suomessa. Jokainen kunta arvioi itse mallin tarvetta, aikataulua ja kumppaneita.

Vuokrasopimus

Y-säätiö tekee vuokrasopimuksen asunnon omistajan kanssa, jonka jälkeen Y-säätiö vuokraa asunnon valitsemalleen vuokralaiselle. Vuokralaiset valitsee Espoon kaupunki kohderyhmän asiakkaista, pääasiassa alle 30-vuotiaat nuoret.

Vuokrasopimukset tehdään pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevana, mutta tarvittaessa vuokrasopimukset voidaan tehdä myös määräaikaisena. Tavoitteena on kuitenkin aina tarjota pysyvä asumisratkaisu.

Vuokrataso neuvotellaan aina yksilöllisesti, mutta Espoon kaupunki on vahvistanut kohtuullisen vuokran ohjeelliset määrät, jotka ohjaavat vuokratasoa. Pyrkimyksenä on löytää asuntoja markkinatasoa alhaisemmalla hinnalla.

Pääsääntöisesti Y-säätiö ei anna erillistä vakuutta, vaan Y-säätiö sitoutuu vuokralaisen vastuisiin ja velvoitteisiin yhdessä allekirjoitetun vuokrasopimuksen mukaisesti.

Asunnon vuokra on sidottu kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiin (2010 = 100).

Vuokra tarkistetaan vuosittain kunkin maaliskuun 1. päivästä alkaen. Vuosimuutosta

laskettaessa käytetään indeksin marraskuussa julkaistavaa kolmannen vuosineljänneksen pistelukua. Perusindeksiluku on mainittu vuokrasopimuksessa.

 

Lisää tietoa aiheesta löytyy Y-säätiön sivuilta osoitteesta https://www.ysaatio.fi/