Ulkomaalaiselle vuokraaminen

Ulkomaalaistaustaiselle vuokraaminen ei lähtökohtaisesti eroa kantasuomalaiselle vuokraamisesta, sillä vuokrasuhteeseen sovelletaan samalla tavoin asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia ja näin ollen samat säännökset koskevat kumpaakin vuokrasuhteen osapuolta kuin missä tahansa muissakin vuokraustilanteissa. Kuitenkin käytännössä on hyvä kiinnittää huomiota useaan seikkaan. Ennen vuokrasopimuksen tekemistä Ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista on hyvä muistaa tarkistaa vuokralaisehdokkaan luottotiedot. Kun kyseessä on ulkomaalainen vuokralaisehdokas, […]

Lukeaksesi aiheesta lisää, kirjaudu jäsensivuille.